2. fáze
presbytář,
hlavní a boční lodě,
kůr a věž
zatím je vybráno 839 080 Kč,
celkem je třeba 900 000 Kč,
chybí tedy
60 920 Kč
1. fáze
podzemí
(koncem května hotovo)

SBÍRKA NA REKONSTRUKCI ELEKTROINSTALACE V KOSTELE

Na opravu je možné přispět
účet farnosti: 68349399/0800
variabilní symbol: 44444

Účelová sbírka na rekonstrukci elektřiny vynesla 21. května 96 540 Kč.

Všem dárcům moc děkujeme!
(Vybraná částka byla aktualizovaná 6. 6. 2017)


Vítáme vás

na stránkách farnosti svaté Anežky.

Náš kostelMaria, naše Neposkvrněná Matko,
Přicházím k tobě v den tvého svátku
a nepřicházím sám:
nesu s sebou všechny, které mi svěřil tvůj Syn,
v tomto městě a na celém světě,
abys jim požehnala a vysvobodila je z nebezpečí.

Přináším ti, Matko, děti,
zejména ty osamocené a opuštěné
a proto oklamávané a využívané.
Přináším ti, Matko, rodiny,
které svým každodenním a skrytým nasazením
posouvají vpřed život i společnost;
zejména ty rodiny, které se nejvíce lopotí
s mnoha vnitřními a vnějšími problémy.
Přináším ti, Matko, všechny pracující, muže i ženy,
a svěřuji ti zvláště ty, kdo se musejí
potýkat s nedůstojnou prací,
a ty, kdo ztratili práci anebo ji nemohou nalézt.

Potřebujeme tvůj neposkvrněný pohled,
abychom opět nalezli schopnost dívat se na lidi a věci
s úctou a uznáním,
bez sobeckých zájmů či pokrytectví.
Potřebujeme tvé neposkvrněné srdce,
abychom milovali nezištně
bez postranních cílů ve snaze o dobro druhých,
jednoduše a upřímně, bez masek a přetvářek.

Potřebujeme tvoje neposkvrněné ruce
k něžnému pohlazení
a dotyku Ježíšova těla
v chudých, nemocných a pohrdaných bratřích,
abychom pozvedali toho, kdo padl, a drželi toho, kdo kolísá.
Potřebujeme tvoje neposkvrněné nohy
k vykročení vstříc tomu, kdo nedovede učinit první krok,
a ke hledání těch, kdo jsou sami.

Děkujeme ti, Matko, poněvadž nám ukazuješ,
že jsi svobodná od každé poskvrny hříchu,
Ty nám připomínáš, že první ze všeho je Boží milost,
je láska Ježíše Krista, který za nás dal svůj život,
je moc Ducha svatého, který všechno obnovuje.
Učiň ať nepodléháme malomyslnosti,
ale s důvěrou v tvoji ustavičnou pomoc,
důsledně usilujeme o obnovu svou,
tohoto města a celého světa.
Oroduj za nás, svatá Matko Boží!
Vaše zprávy, fotografie, náměty a připomínky prosíme posílejte na email


Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov