2. fáze
presbytář,
hlavní a boční lodě,
kůr a věž
zatím je vybráno 839 080 Kč,
celkem je třeba 900 000 Kč,
chybí tedy
60 920 Kč
1. fáze
podzemí
(koncem května hotovo)

SBÍRKA NA REKONSTRUKCI ELEKTROINSTALACE V KOSTELE

Na opravu je možné přispět
účet farnosti: 68349399/0800
variabilní symbol: 44444

Účelová sbírka na rekonstrukci elektřiny vynesla 21. května 96 540 Kč.

Všem dárcům moc děkujeme!
(Vybraná částka byla aktualizovaná 6. 6. 2017)


Adventní duchovní obnova

9. a 10. prosince

ADVENTNÍ
DUCHOVNÍ
OBNOVA

Pátek

18:00 mše svatá

úvod Křesťan: nositel naděje. Očekáváme příchod Krista

celonoční adorace (možnost zapsat se do listiny)


Sobota

8:45 úvodní modlitba

9:00 přednáška Panna Marie: Matka mystického života a dar víry, adorace, zpovídání, občerstvení

11:00 přednáška Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství
adorace, zpovídání

12:15 mše svatá

13:00 společný oběd, prostor k diskuzi


Pro rodiče s dětmi bude od 8:45 připraveno hlídání dětí všech věkových kategorií – tvořivé dílničky, adventní katecheze pro děti, společná svačinka

10:30 divadélko manželů Kuschmitzových, kteří si pro tuto příležitost připravili dvě stínoherní pohádky Boženy Němcové Zlaté hvězdičky a Zajíček Ušáček. Na závěr si mohou děti vyzkoušet stínohru.


plakát ke stažení

vede P. Miloš Miko

P. Miloš Miko se narodil v r. 1969 v Bratislavě. Vystudoval Ekonomickou Univerzitu v Bratislavě, obor komerční inženýr. Později vstoupil do misijního institutu „Misionářky a misionáři identes, Institut Id Krista Vykupitele“ španělského původu, jehož zakladatelem je Fernando Rielo.

Strávil osmnáct roků v Jižní Americe, v Paraguaji, Ekvádoru a Bolívii, v této poslední zemi žil devět let do roku 2014. Kromě evangelizačních aktivit pracoval zejména v edukativních, sociálních a ekologických projektech na podporu integrálního rozvoje člověka a společnosti.

V současnosti působí v Praze-Michli jako farní vikář ve farnosti Narození Panny Marie.


Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov