2. fáze
presbytář,
hlavní a boční lodě,
kůr a věž
zatím je vybráno 839 080 Kč,
celkem je třeba 900 000 Kč,
chybí tedy
60 920 Kč
1. fáze
podzemí
(koncem května hotovo)

SBÍRKA NA REKONSTRUKCI ELEKTROINSTALACE V KOSTELE

Na opravu je možné přispět
účet farnosti: 68349399/0800
variabilní symbol: 44444

Účelová sbírka na rekonstrukci elektřiny vynesla 21. května 96 540 Kč.

Všem dárcům moc děkujeme!
(Vybraná částka byla aktualizovaná 6. 6. 2017)


Co se stalo

29. 6. čtvrtek 19:00 Setkání pastorační rady.
(Pozor v novinach je to špatně na úterý.)
28. 6. středa 19:00 Po mši sv. v sále setkání farnosti - oslava význačných životních jubileí a rozloučení s bratrem Jakubem.
25. 6. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
25. 6. neděle 10:30 poslední nedělní mše sv. pro rodiny s dětmi v 10.30 před prázdninami.
19. 6. pondělí 19:00 Setkání vysokoškoláků na faře
18. 6. neděle 15:00 koncert a oslava na závěr školního roku.
18. 6. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude v sobotu 17.6. od 17.30 hodin a v neděli od 9 hodin.
18. 6. neděle 10:30 slavnost prvního svatého přijímání
15. 6. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede v sále film Pouť
14. 6. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
14. 6. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
14. 6. středa 16:45 Svátost smíření pro děti které půjdou k prvnímu sv. přijímání, pak pro rodiče a ostatní
14. 6. středa poslední hodiny náboženství v letošním školním roce
11. 6. neděle 16:00 Dvě představení souboru Naoko nejen pro děti
11. 6. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
11. 6. neděle Po mších sv. bude možno zhlédnout výstavu Pod jednou střechou. Češi, Němci a jejich domy.
10. 6. sobota 19:00 společn program s estonskými přáteli - modlitba Taize v kostele a Agapé se společným programem
9. 6. pátek Noc kostelů
program Noci kostelů
8. až 11. 6. návštěva Estonských přátel v naší farnosti - budou ubytováni v přihlášených rodinách.
5. 6. pondělí 19:00 Setkání vysokoškoláků na faře
4. 6. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
4. 6. neděle 10:30 Dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského.
Zkouška zpívajících dětí bude od 9 hod
4. 6. neděle přijmou někteří naši farníci svátost biřmování v katedrále
2. 6. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů
1. 6. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
31. 5. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
31. 5. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
29. 5. pondělí 18:00 závěrečná jarní mše sv. u vozíčkářů, následně posezení s hudbou a občerstvením. Další mše sv. se budou konat až od října po sv. Františku.
28. 5. neděle 10:00 pouť do Hájku, odjezd v 10 hodin od kostela, mše v Hájku v 11 hodin.
Na Spořilově bude pouze ranní mše sv. v 8:30.
26. až 28. 5. Farní víkend v Hájku
22. 5. pondělí 19:00 Setkání vysokoškoláků na faře
21. 5. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
21. 5. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude v sobotu 25.3. od 17.30 hodin a v neděli od 9 hodin.
21. 5. neděle 9:30 Ministrantská schůzka
21. 5. neděle při obou mších svatých sbírka na rekonstrukci elektřiny kostela sv. Anežky
20. 5. sobota 17:30 Zkouška na nedělní zpívání s Vilmou Petrusovou.
18. 5. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede v sále film Proces Jany z Arku
17. 5. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
17. 5. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
16. 5. úterý 15:00 Setkání seniorů
14. 5. neděle 19:00 Modlitební setkání Taizé.
14. 5. neděle 10:30 májová pobožnost při dětské mši sv.
12. 5. pátek po mši sv. povídání a promítání bratra Regaláta o jeho cestě do Izraele
11. 5. čtvrtek pouť seniorů do mariánského poutního místa Hájek u Prahy¨
9. 5. úterý 19:00 Setkání pastorační rady
8. 5. pondělí 19:00 Setkání vysokoškoláků na faře
7. 5. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
7. 5. neděle 10:30 Dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského.
Zkouška zpívajících dětí bude od 9 hod
5. 5. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
5. až 8. 5. Minitábor oddílu Šnečci
4. 5. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
3. 5. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
3. 5. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
3. 5. středa 19:00 Houslový koncert Matouše Pěrušky
2. 5. úterý 15:00 Setkání seniorů
30. 4. neděle 9:30 Ministrantská schůzka
24. 4. pondělí 19:00 Setkání vysokoškoláků na faře
23. 4. neděle 18:00 Modlitební setkání Taizé.
23. 4. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
22. 4. sobota 16:00 Benefiční koncert Pro Honzu a Máňu
22. 4. sobota 9:30 Cyklus Biblických hodin vedených prof. Jozefem Nagyem v učebně pod kostelem, poslední lekce před prázdninami
20. 4. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede v sále film Tanečník
20. 4. čtvrtek 19:00 Mše sv. v Petýrkově ulici u vozíčkářů, celebruje bratr Jakub.
19. 4. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
19. 4. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
16. 4. neděle 9:00 Generálka na zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
15. 4. sobota 10:30 Ministrantská schůzka
15. 4. sobota 10:00 Zkouška na nedělní zpívání na Boží hod velikonoční s Vilmou Petrusovou.
12. 4. středa 16:45 svátost smíření pro děti
12. 4. středa 16:00 Křížová cesta pro děti
12. 4. středa koncert Stamicova kvarteta provede Sedm slov vykupitelových Josefa Haydna, recitace Jan Kačer
9. 4. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
9. 4. neděle 9:30 Ministrantská schůzka
8. 4. sobota Pouť k hrobu Dr. Františka Noska, mše svatá od 15 hodin v kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou
7. 4. pátek 17:30 Křížová cesta v kostele - ministranti.
7. 4. pátek 17:00 Ministrantská schůzka
7. až 8. 4. Postní farní obnova, vede bratr Regalát,
Sobota :
8:45 modlitba
9:00 první přednáška
11:00 druhá přednáška
12:15 mše sv. s pomazáním nemocných
13:00 oběd

6. 4. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
5. 4. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
Ve 21.30 proběhne v kostele netradiční křížová cesta - všichni jsou zváni.
5. 4. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
4. 4. úterý 15:00 Setkání seniorů
3. 4. pondělí 19:00 Setkání vysokoškoláků na faře
2. 4. neděle 10:30 Dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského.
Zkouška zpívajících dětí bude od 9 hod v sále pod kostelem
26. 3. neděle 18:00 Modlitební setkání Taizé.
26. 3. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
26. 3. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude v sobotu 25.3. od 17.30 hodin a v neděli od 9 hodin.
25. 3. sobota 17:30 Zkouška na nedělní zpívání s Vilmou Petrusovou.
25. 3. sobota 9:30 Sobotní cyklus Biblických hodin s Doc. Nagyem v učebně náboženství.
24. 3. pátek 17:00 Ministrantská schůzka - příprava křížové cesty
23. 3. čtvrtek 19:00 Koncert Evy Henychové
22. 3. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
22. 3. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
21. 3. úterý 15:00 Setkání seniorů
20. 3. pondělí 18:00 Mše sv. v Petýrkově ulici u vozíčkářů ze slavnosti sv. Josefa, celebruje bratr Jakub.
17. až 19. 3. Proběhne v našem kostele formační setkání - Školy křesťanského života a evangelizace sv. Marie z Nazareta
16. 3. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede v sále film Útěk do divočiny.
15. 3. středa 19:00 Koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení.
12. 3. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
11. 3. sobota 9:30 Sobotní cyklus Biblických hodin s Doc. Nagyem v učebně náboženství.
10. až 11. 3. 19:00 Celonoční adorace   Začátek po mši svaté.
10. 3. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství, všichni jsou zváni.
8. 3. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
8. 3. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
7. 3. úterý 15:00 Setkání seniorů
6. 3. pondělí 19:00 Setkání vysokoškoláků na faře
5. 3. neděle 10:30 Dětská kytarová mše pod vedením Zuzky Krušinové.
Zkouška zpívajících dětí bude od 10 hod v sále pod kostelem
3. 3. pátek 17:30 Křížová cesta v kostele.
3. 3. pátek 17:00 Ministrantská schůzka pod kostelem
3. 3. pátek 16:00 Křížová cesta na Petříně, pořádá SFŘ, vede P. Michal Pometlo (sraz v 16:00 u prvního zastavení)
2. 3. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
26. 2. neděle 18:00 Setkání rodičů dětí, které se připravují na první sv. přijímání s otcem Jakubem. V učebně náboženství.
26. 2. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
25. 2. sobota 9:30 Sobotní cyklus Biblických hodin s Doc. Nagyem v učebně náboženství.
24. 2. pátek 19:00 farní Masopust v sále pod kostelem
22. 2. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
22. 2. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
19. 2. neděle 18:00 Modlitební setkání Taizé.
19. 2. neděle 15:00 Masopust nejen pro děti z farnosti
19. 2. neděle 9:45 Ministrantská schůzka pod kostelem po první mši sv.
17. 2. pátek 19:00 Zkouška na zpívání na nedělní dětské mši svaté. Generální zkouška v neděli v 9:00. Pepa Bauer
16. 2. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede film Andrej Rublev. Promítání filmu v sále pod kostelem.
14. 2. úterý 19:00 Setkání pastorační rady
12. 2. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
11. 2. sobota 9:30 Sobotní cyklus Biblických hodin s Doc. Nagyem v učebně náboženství.
9. 2. čtvrtek 17:30 informativní schůzka k táborům Šnečků
8. 2. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
8. 2. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
7. 2. úterý 15:00 setkání seniorů v učebně náboženství
5. 2. neděle 10:30 Dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského.
Zkouška zpívajících dětí bude od 9 hod v sále pod kostelem
5. 2. neděle 9:45 Ministrantská schůzka pod kostelem po první mši sv.
3. 2. pátek 19:00 beseda s P. Michalem Pometlem, pořádá MBS SFŘ.
3. až 4. 2. 19:00 Celonoční adorace   Začátek po mši svaté, je možnost se na službu v kostele zapsat do listiny.
3. 2. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství, všichni jsou zváni.
2. 2. čtvrtek 18:00 slavnost Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), svěcení svíček, Den zasvěceného života.
2. 2. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
29. 1. neděle 18:00 Modlitební setkání Taizé.
28. 1. sobota 9:30 Sobotní cyklus Biblických hodin s Doc. Nagyem v učebně náboženství.
25. 1. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
25. 1. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
20. 1. pátek 17:00 Ministrantská schůzka pod kostelem
19. 1. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede film Faunův labyrint. Promítání filmu v sále pod kostelem.
15. 1. neděle 15:30 první lekce Školy kontemplativní modlitby pod vedením členky terciářů bosých karmelitánů Marie Ventové, setkání pro přihlášené.
14. 1. sobota 9:30 Sobotní cyklus Biblických hodin s Doc. Nagyem v učebně náboženství.
14. 1. sobota 9:30 - 16:00 celopražské ministrantské setkání pro mladší kluky (cca 7-15 let) v Praze 1. Zahájení v 9.30 v kostele sv. Voršily. S sebou: pokud možno vlastní ministrantské oblečení a obuv na fotbálek v tělocvičně, příspěvek 70,- Kč na oběd.
13. 1. pátek 19:00 Celonoční adorace
Začátek po mši svaté, je možnost se na službu v kostele zapsat do listiny.
11. 1. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
11. 1. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
8. 1. neděle Tříkrálová sbírka v našem kostele po obou mších svatých. Koledníci budou vybírat do kasiček již tradičně pro farní charitu Chodov.
6. 1. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství, všichni jsou zváni.
5. 1. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
24. 12. sobota Pozvání na štědrovečerní večeři na faře pro ty, kdo by ji chtěli trávit společně. Kontaktujte bratry Jakuba a Regaláta, případně upozorněte na osamělé, kteří nemohou opustit svůj domov.
22. 12. čtvrtek 19:00 koncert Cantus Amici a jeho hostů. Dobrovolné vstupné bude použito jako příspěvek na rekonstrukci elektroinstalace našeho kostela.
21. 12. středa 16:30 místo hodiny náboženství od 16.30 svátost smíření pro děti a jejich rodiče
20. až 23. 12. 16:00 - 18:00 Možnost svátosti smíření před počátkem Vánoc.
19. 12. pondělí 19:00 Česká mše Vánoční v provedení žáků, učitelů, rodičů a hostů ZUŠ Vadima Petrova na Spořilově
19. 12. pondělí V sále pod kostelem bude otevřena výstava: Betlémy žáků ZUŠ Vadima Petrova
18. 12. neděle 18:00 modlitba Taizé
15. 12. čtvrtek 19:00 Adventní benefiční koncert Gymnázia E. Krásnohorské. Výtěžěk koncertu bude určen pro Domov na půl cesty MAJÁK.
15. 12. čtvrtek 16:30 při schůzce Šnečků vánoční nadílka a zdobení smrku u kostela
14. 12. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
14. 12. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
14. 12. středa 19:00 Benefiční koncert Michal Hromek - Consort.
Leták ke stažení.
11. 12. neděle 15:00 Mikulášská besídka
9. až 10. 12. Farní adventní duchovní obnova vedená P. Milošem Mikem M.Id. (misionář řádu Identes) z Habrovky.
Témata: Křesťan: nositel naděje – Očekáváme příchod Krista
Panna Marie: Matka mystického života a dar víry, Boží láska a Milosrdenství.
8. 12. čtvrtek 19:00 FilmAČ, film František, prosťáček boží
6. 12. úterý 19:00 Koncert mužského pěveckého sboru 10men.
5. 12. pondělí 18:00 Mše sv. v Petýrkově ulici u vozíčkářů, celebruje bratr Jakub.
4. 12. neděle 10:30 Dětská kytarová mše pod vedením Zuzky Krušinové.
Zkouška zpívajících dětí bude od 10 hod v sále pod kostelem
3. 12. sobota 14:00 Ministrantský florbal ve škole sv. Augustina na Kačerově
2. 12. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství, všichni jsou zváni.
2. až 4. 12. Františkánská obnova pro mládež na Velehradě na téma: „Otec přece ví, co potřebujeme“.
1. 12. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
30. 11. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
30. 11. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
27. 11. neděle 15:00 Koncert Alikvotního sboru Spektrum.
27. 11. neděle 9:30 Ministrantská schůzka pod kostelem
26. 11. sobota 16:00 Vázání adventních věnců v ambitech františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné. Pozvánka.
24. 11. čtvrtek 19:00 Setkání pastorační rady
20. 11. neděle 18:00 modlitba Taizé v kostele
19. 11. sobota 17:30 Zkouška na zpívání v sále pod kostelem pro všechny, kteří si chtějí zazpívat v neděli na dětské mši svaté.
Zkouška v neděli v 9:00. Vilma Petrusová
18. 11. pátek 17:00 Ministrantská schůzka
16. 11. středa 21:00 společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům
16. 11. středa 20:00 modlitební setkání mužů
13. 11. neděle 10:30 slavnost sv. Anežky - poutní mši sv. bude sloužit bratr Jeroným - provinciál OFM.
12. 11. sobota 15:00 - 17:00 Výchova dětí ve víře, přednáška s následnou diskuzí, u sv. Vojtěcha v Dejvicích, Kolejní 4, Praha 6, Klára Kudrnová
12. 11. sobota 9:30 Sobotní cyklus Biblických hodin s Doc. Nagyem v učebně náboženství.
12. 11. sobota 7:45 - 17:00 celodenní setkání ministrantů pražské diecéze na Pražském hradě.
Sraz v 7:45 před kostelem. S sebou 50 Kč ( a ministrantské oblečení ).
Na zakončení mší sv. v 16 hod. v katedrále s p. kardinálem jsou zváni rodiče.
11. 11. pátek 19:00 po mši svaté farní oslava svátku sv. Anežky České v sále pod kostelem
10. 11. čtvrtek 19:00 hodin FilmAČ uvede Strom na dřeváky, režie Ermanno Olmi.
10. 11. čtvrtek 16:30 Svatomartinský průvod světel. ( Šnečci )
7. 11. pondělí 19:00 společenství nejen vysokoškoláků ve věku 20–30 let od 19 hodin na faře a každé liché pondělí v měsíci
6. 11. neděle 10:30 Dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského, zkouška v 9 hodin v sále pod kostelem.
4. 11. pátek 19:00 Přednáška prof. Lubomíra Mlčocha na téma Hospodářství, ekologie a lidské štěstí.
4. až 5. 11. 19:00 Noční adorace
Začátek po mši svaté, je možnost se na službu v kostele zapsat do listiny.
3. 11. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
2. 11. středa 21:00 Společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům, sraz je před bočním vchodem do kostela.
2. 11. středa 20:00 Modlitební setkání mužů v učebně náboženství.
23. 10. neděle Misijní neděle
22. 10. sobota 9:30 Sobotní cyklus Biblických hodin s Doc. Nagyem v učebně náboženství.
20. 10. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede v sále v 19 hodin film Hranice lásky.
19. 10. středa 21:00 společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům, sraz je před bočním vchodem do kostela.
19. 10. středa 20:00 Modlitební setkání mužů v učebně náboženství.
16. 10. neděle 18:00 modlitba Taizé v kostele
15. 10. sobota 17:30 Zkouška na zpívání v sále pod kostelem pro všechny, kteří si chtějí zazpívat v neděli na dětské mši svaté.
Zkouška v neděli v 9:00.
14. 10. pátek 18:50 po mši sv. ministrantský fotbal, jsou vítáni všichni, kdo si chtějí zahrát v záři reflektorů
14. 10. pátek 18:30 po mši svaté celonoční adorace, možnost zapsat se na listinu na službu v kostele
8. 10. sobota 9:30 Sobotní cyklus Biblických hodin s Doc. Nagyem v učebně náboženství.
7. 10. pátek 16:00 setkání františkánských terciářů, od 16 hodin modlitba nešpor v kostele, od 16.30 setkání v učebně náboženství
7. až 9. 10. víkend „Poznej františkány“ v Hájku, pro kluky zájemce o řád.
4. 10. úterý 16:00 setkání františkánských terciářů, od 16 hodin modlitba nešpor v kostele, od 16.30 setkání v učebně náboženství
2. 10. neděle při mších svatých oslavíme svátek Františka, při mši v 10.30 zpívání malých dětí pod vedením Zuzky Krušinové, zkouška od 10.00 pod kostelem.
30. 9. pátek 19:00 oslavíme svátek sv. Františka. Po bohoslužbě společné posezení v sále pod kostelem.
30. 9. pátek 18:00 při mši sv. pobožnost Transitus k výročí smrti sv. Františka. Mši doprovodí mužský sbor pod vedením Lukáše Dobrodinského.
27. 9. až 2. 10. probíhají Františkánské misie v Uherském Hradišti, prosíme o modlitbu za požehnaný průběh.
25. 9. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby.
23. 9. pátek 19:00 Koncert Stamicova kvarteta v kostele.
21. 9. středa 21:00 Společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům, sraz je před bočním vchodem do kostela.
21. 9. středa 20:00 Modlitební setkání otců v učebně náboženství.
21. 9. středa Začíná výuka náboženství.
Od 16:00 do 16:45 bude probíhat příprava na první svaté přijímání, od 16:45 do 17:30 náboženství pro ostatní děti. Program této druhé skupiny je každý rok jiný, aby ji děti mohly navštěvovat opakovaně.
20. 9. úterý 19:00 Modlitební setkání Taizé.
17. 9. sobota 17:30 Zkouška na zpívání v sále pod kostelem pro všechny, kteří si chtějí zazpívat v neděli na dětské mši svaté.
Zkouška v neděli v 9:00.
16. až 18. 9. Ministrantská brigáda v Hájku.
Odjezd v pátek po mši sv.
15. 9. čtvrtek 19:00 FilmAČ – setkání u filmového plátna v sále kostela, jehož součástí bude promítání filmu Oběť režiséra A. Tarkovského.
11. 9. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby.
10. 9. sobota Pouť na Hrádek u Vlašimi. Mše svatá v kostele na Hrádku v 13:00 hod.
9. 9. pátek 19:00 Po mši sv. zveme všechny kluky í holky nejen ministranty na ministrantský fotbálek.
9. 9. pátek 19:00 Celonoční adorace v kostele.
Možnost zapsat se na listinu na službu v kostele.
8. 9. čtvrtek 19:00 Koncert Duo semplice (Lukáš Dobrodinský + Vít Homér)
6. 9. úterý 19:00 Setkání pastorační rady.
4. 9. neděle 10:30 První poprázdninová mše pro rodiny s dětmi v 10.30, kytarová mše pod vedením R. Koběrského.
2. 9. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů.
16:00 hod. modlitba nešpor v kostele,
16:30 setkání v učebně náboženství, všichni jsou zváni.
1. 9. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
5. až 6. 8. Farní pouť do Slavkovic.
2. 8. úterý 18:00 Mše svatá o slavnosti Porciunkule, možnost získání plnomocných odpustků, zpověď od 16 hodin.
26. 6. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby.
26. 6. neděle 10:30 Poslední nedělní mše sv. pro rodiny s dětmi v 10.30 před prázdninami. (Po prázdninách začínájí dětské mše sv. 4.9.)
23. 6. čtvrtek 19:00 po mši svaté Devítkový večer – vzpomínkový večer u příležitosti oslav narozenin našich milých farníků.
22. 6. středa 21:00 Společenství nejen manželů v učebně náboženství.
22. 6. středa 20:00 Modlitební setkání otců v učebně náboženství.
19. 6. neděle 18:00 Modlitební setkání Taizé.
19. 6. neděle 15:00 Koncert a oslava na závěr školního roku.
19. 6. neděle 10:30 při mši sv. v 10.30 slavnost prvního svatého přijímání
19. 6. neděle 10:00 Zkouška na zpívání malých dětí pod vedením Zuzky Krušinové od 10 hodin pod kostelem.
18. 6. sobota 18:00 Zkouška zpívání v sále pod kostelem pro všechny, kteří si chtějí zazpívat v neděli na dětské mši svaté.
Zkouška v neděli v 9:00.
Vilma Petrusová
17. 6. pátek 19:00 V učebně náboženství veřejné terciářské setkání na téma Křesťanství jako Boží svatba, vede bratr Regalát.
17. 6. pátek 17:00 Ministrantská schůzka
16. 6. čtvrtek 19:00 v sále FilmAČ – setkání u filmového plátna, jehož součástí bude promítání, přednáška a diskuze.
15. 6. středa 15:30 Závěrečná hodina náboženství v tomto školním roce, od 16 hodin bude pro děti svátost smíření.
12. 6. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby.
12. 6. neděle 10:00 Požehnání zvířat - po ranní mši sv. v 10 hodin u kostela požehná bratr Regalát u příležitosti svátku sv. Antonína přítomná domácí zvířata.
10. 6. pátek 18:00 - 0:00 Noc kostelů
8. 6. středa 21:00 Společenství nejen manželů v učebně náboženství.
8. 6. středa 20:00 Modlitební setkání otců v učebně náboženství.
8. 6. středa 19:30 Představení Mikve v sále kostela
5. 6. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby.
5. 6. neděle 10:30 dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského, zkouška v 9 hodin
3. 6. pátek 18:00 Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Při mši sv. zazní Missa quinta Václava Emanuela Horáka (1800–1871) v podání souboru Cantus Amici pod vedením Lukáše Dobrodinského.
3. 6. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů.
16:00 hod. modlitba nešpor v kostele,
16:30 setkání v učebně náboženství, všichni jsou zváni.
3. až 5. 6. Farní víkend v Hájku.
2. 6. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
29. 5. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby.
25. 5. středa 21:00 Společenství nejen manželů v učebně náboženství.
25. 5. středa 20:00 Modlitební setkání otců v učebně náboženství.
25. 5. středa 20:00 Modlitební setkání otců v učebně náboženství.
25. 5. středa 19:30 Divadelní představení hry MIKVE.
22. 5. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby.
19. 5. čtvrtek 19:00 FilmAČ – další setkání u filmového plátna, jehož součástí bude promítání, přednáška a diskuze.
15. 5. neděle 18:00 Modlitební setkání Taizé.
15. 5. neděle 16:00 Jarní koncert ženského pěveckého sboru Vyšehlas, sbormistryně Svatoslava Kubová.
15. 5. neděle 10:00 Zkouška na zpívání malých dětí na dětské mši sv.
14. 5. sobota 17:30 Zkouška zpěvu v sále pod kostelem pro všechny, kteří si chtějí zazpívat v neděli na dětské mši svaté.
13. 5. pátek 19:00 Po mši svaté v učebně náboženství další veřejné terciářské setkání otevřené pro farnost na téma Křesťanství jako Boží svatba, vede bratr Regalát.
13. 5. pátek 17:00 Ministrantská schůzka
11. 5. středa 21:00 Společenství nejen manželů v učebně náboženství.
11. 5. středa 20:00 Modlitební setkání otců v učebně náboženství.
10. 5. úterý 19:00 Setkání pastorační rady.
9. 5. pondělí 18:00 Mše svatá u vozíčkářů v Petýrkově ulici.
8. 5. neděle 17:00 Benefiční koncert s doprovodným program na pomoc osiřelým dětem.
6. 5. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů.
16:00 hod. modlitba nešpor v kostele,
16:30 setkání v učebně náboženství, všichni jsou zváni.
5. 5. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
1. 5. neděle 9:00 Zkouška na dětskou kytarovou mši s Radimem K. V sále.
30. 4. sobota 11:30 Pouť pražských farností a rodin ke Svaté bráně v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Sraz v 11.30 u našeho kostela. Půjdeme ke kostelu Narození Panny Marie v Michli, kde se připojíme k ostatním poutníkům na hlavní poutní trase. Spolu s nimi půjdeme do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde je otevřena jedna ze Svatých bran. Tam bude od 14.30 poutní mše svatá. Celková délka naší trasy je asi 7 km.
28. 4. čtvrtek 19:00 Koncert Stamicova kvarteta a recitace Jana Kačera, na programu J. Haydn Sedm posledních slov Vykupitelových. V kostele.
27. 4. středa 21:00 Společenství nejen manželů v učebně náboženství.
27. 4. středa 20:00 Modlitební setkání otců v učebně náboženství.
24. 4. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby.
24. 4. neděle 10:00 Zkouška na zpívání malých dětí pod vedením Zuzky Krušinové pod kostelem.
24. 4. neděle 9:00 Generální zkouška na zpívání při dětské mši od 9.00.
23. 4. sobota 17:30 Zkouška zpívání v sále pod kostelem pro všechny, kteří si chtějí zazpívat v neděli na dětské mši svaté.
Vilma Petrusová
23. 4. sobota 9:30 Sobotní cyklus Biblických hodin s Doc. Nagyem v učebně náboženství. Poslední setkání před prázdninami.
22. 4. pátek 17:00 Ministrantská schůzka
21. 4. čtvrtek 19:00 Filmáček – první setkání u filmového plátna, jehož součástí bude promítání, přednáška a diskuze. V sále.
17. 4. neděle 18:00 Modlitební setkání Taizé
13. 4. středa 21:00 Společenství nejen manželů v učebně náboženství.
13. 4. středa 20:00 Modlitební setkání otců v učebně náboženství.
11. 4. pondělí 19:00 Velikonoční koncert smíšeného pěveckého sboru Byzantion.
11. 4. pondělí 18:00 Mše svatá u vozíčkářů v Petýrkově ulici.
10. 4. neděle 19:30 Divadelní představení hry MIKVE
10. 4. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby.
9. 4. sobota 9:30 Sobotní cyklus Biblických hodin s Doc. Nagyem v učebně náboženství.
8. 4. pátek 19:00 "Křesťanství jako Boží svatba" Zamyšlení nad textem Písně písní - vede br. Regalát.
8. 4. pátek 17:00 Ministrantská schůzka
8. až 10. 4. Ministrantská brigáda v Hájku,
Odjezd z ministrantské schůzky.
7. 4. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
3. 4. neděle 17:00 Srdečně zveme nejen děti na představení Knoflíková válka, které zahrají v sále našeho kostela členové Dismanova rozhlasového dětského souboru, děti ve věku 6 až 13 let, v režii jen o málo starších asistentů DRDS.
3. 4. neděle 9:00 Zkouška zpívání na dětskou kytarovou mši pod vedením R. Koběrského v sále pod kostelem.
30. 3. středa 21:00 Společenství nejen manželů v učebně náboženství.
30. 3. středa 20:00 Modlitební setkání otců v učebně náboženství.
27. 3. neděle 10:00 Zkouška na zpívání malých dětí pod vedením Zuzky Krušinové pod kostelem.
23. 3. středa 18:00 Zkouška zpívání v sále pod kostelem pro všechny, kteří si chtějí zazpívat na Boží hod velikonoční na dětské mši svaté.
V neděli 27.3 je generální zkouška od 9.00.
Vilma Petrusová
23. 3. středa 15:15 Křížová cesta pro všechny děti, jejich rodiče i ostatní farníky (místo výuky náboženství). Od 16.00 svátost smíření pro děti.
18. až 19. 3. Farní duchovní obnova na téma: Ikona a život víry, vedená bratrem Regalátem a Šimonem.
Začátek v pátek mší sv. v 18:00, po mši v 18:45 první přednáška a adorace
V sobotu začátek od 8:45 hod. modlitbou a druhou přednáškou.
V 11:00 třetí přednáška.
Ve 12:15 mše sv. s možností pomázání nemocných pro zájemce.
V 13:00 oběd, diskuse na téma ikony.
16. 3. středa 21:00 Společenství nejen manželů v učebně náboženství. Během setkání proběhne netradiční křížová cesta v kruhu před oltářem. Zveme všechny, kdo se chtějí pomodlit křížovou cestu s novými podněty.
16. 3. středa 20:00 Modlitební setkání otců v učebně náboženství
13. 3. neděle 18:00 Modlitební setkání Taizé
13. 3. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby
12. 3. sobota 9:30 Sobotní cyklus Biblických hodin s Doc. Nagyem v učebně náboženství.
11. 3. pátek 19:00 V sále kostela přednáška Jiřího Zajíce na téma Výchova ve společnosti ovládané médii.
6. 3. neděle 9:00 Zkouška zpívání na dětskou kytarovou mši pod vedením R. Koběrského v sále pod kostelem.
3. 3. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele
2. 3. středa 21:00 Společenství nejen manželů v učebně náboženství
2. 3. středa 20:00 Modlitební setkání otců v učebně náboženství
28. 2. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby.
(Dnes pro nemoc se nekoná )
27. 2. sobota 9:30 Sobotní cyklus Biblických hodin v učebně náboženství.
27. 2. až 5. 3. Děti z Prahy 4 mají jarní prázdniny.
Z tohoto důvodu odpadá středeční výuka náboženství.
23. 2. úterý 19:00 Setkání pastorační rady v učebně náboženství.
22. 2. pondělí 18:00 Mše svatá u vozíčkářů v Petýrkově ulici.
21. 2. neděle 18:00 V učebně náboženství modlitební setkání Taizé.
21. 2. neděle 10:00 Zkouška na zpívání malých dětí pod vedením Zuzky Krušinové proběhne v neděli od 10 hodin pod kostelem.
21. 2. neděle 9:00 Zveme na kůr všechny, kteří si chtějí zazpívat o třetí neděli na dětské mši svaté. V neděli je generální zkouška od 9 hodin.
O podrobnosti napište na adresu: josefbauer.cz[zavináč]gmail.com
19. 2. pátek 19:00 V učebně náboženství zamyšlení nad textem Písně písní, první díl cyklu Křesťanství jako Boží svatba, vede bratr Regalát.
19. 2. pátek 19:00 V sále pod kostelem zkouška na zpívání na dětské mši svaté.
O podrobnosti napište na adresu: josefbauer.cz[zavináč]gmail.com
17. 2. středa 21:00 Společenství nejen manželů v učebně náboženství.
17. 2. středa 20:00 Modlitební setkání otců v učebně náboženství.
14. 2. neděle 15:30 - 17:30 Škola kontemplativní modlitby.
14. 2. neděle 8:30 II. etapa Cyrilometodějské pouti, v 8.30 mše v Hloubětíně, pak odchod po trase: Hloubětín – Dolní Počernice – Tuklaty, 22 km
13. 2. sobota 9:30 Cyklus Biblických hodin vedených prof. Jozefem Nagyem v učebně náboženství pod kostelem. Vchod z boku kostela.
13. 2. sobota 9:30 Na Levém Hradci bude v kostele sv. Klimenta mší svatou v 9.30 zahájen XXXV. ročník Cyrilometodějské pěší pouti z Levého Hradce na Velehrad. Celebruje provinciál kapucínů P. Bonaventura Štivar, OFMCap.
Trasa I. etapy: Levý Hradec – přívoz Roztoky – Troja – Hloubětín, 23 km
12. 2. pátek 16:00 Františkánští terciáři zvou ke společnému zahájení postní doby na křížovou cestu františkánské rodiny v Praze na Petříně, sraz a zahájení je u prvního zastavení v 16 hodin, vede P. Michal Pometlo, OFM.
10. 2. středa Popeleční středa
8. 2. pondělí 16:00 V klubovně KCMT se uskuteční přednáška P. Ing. Miloslava Fialy,
OPraem. Křesťan v současné době. Pořádá Sdružení křesťanských seniorů.
7. 2. neděle 15:00 Zveme všechny děti z okolí na MASOPUSTNÍ KARNEVAL pro rodiče s dětmi do sálu pod kostelem sv. Anežky – čekají na vás soutěže, písničky, občerstvení a TOMBOLA.
5. 2. pátek 19:00 FARNÍ MASOPUST Po mši svaté se sejdeme v sále pod kostelem ke společné oslavě.
5. 2. pátek 17:00 Ministrantská schůzka
29. 1. pátek 19:00 V sále pod kostelem proběhne informačně-koordinační setkání pro
zájemce o pomoc křesťanským uprchlíkům.
24. 1. neděle 18:00 Modlitba Taizé v kostele.
23. 1. sobota 9:30 Cyklus Biblických hodin vedených prof. Jozefem Nagyem v učebně náboženství pod kostelem. Vchod z boku kostela.
21. 1. čtvrtek 19:00 V sále kostela beseda s Františkem Rejlem o Spořilově, největším zahradním městě Velké Prahy.
20. 1. středa 18:30 Komunita Sant´Egidio zve na mši svatou za uprchlíky, kteří zemřeli na cestě do Evropy. Celebrovat ji bude 20. ledna 2016 od 18.30 hodin biskup Václav Malý v kostele sv. Václava v Praze ve Vršovicích. Bohoslužbu doprovodí Smíšený sbor při kostele sv. Václava a doplní výstava věnovaná uprchlíkům s názvem „Lidé na cestě“.
15. 1. pátek 19:00 Po mši sv. bude beseda o relikviářích s jejich autorkou Leonou Matějkovou.
15. 1. pátek 17:00 Schůzka ministrantů.
14. 1. čtvrtek 19:00 V sále pod kostelem přednáška a beseda s misionářem františkánem Vavřincem Vadkertim, který byl pronásledovaný Bolivijskou vládou.
10. 1. neděle 10:30 Mši sv. v 10:30 bude sloužit pan biskup Václav Malý.
Po mši s ním bude diskuse na volné téma.
9. 1. sobota 14:30 Tříkrálové setkání sekulárních františkánů
9. 1. sobota 9:30 Setkání nad Biblí s doc. Nagyem v učebně pod kostelem.
7. 1. čtvrtek 17:30 tichá adorace v kostele
6. 1. středa 19:00 vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Byzantion.
3. 1. neděle 10:30 dětská kytarová mše pod vedením
R. Koběrského, zkouška v 9.30 v sále pod kostelem
2. 1. sobota 18:00 Vánoční mše s posezením v Petýrkově ulici u vozíčkářů
25. 12. pátek 10:30 Pěvecký sbor mládeže zve na kůr na Boží hod vánoční. Zkouška v pátek 18.12. od 17.30 v sále pod kostelem. Generální zkouška v neděli 25.12. od 9 hodin. vilma.petrusova@seznam.cz
24. 12. čtvrtek 17:30 Pozvání pro osamělé na štědrovečerní večeři po mši svaté na faru. Kontaktujte bratry Jakuba a Regaláta, případně upozorněte na osamělé, kteří nemohou opustit svůj domov.
24. 12. čtvrtek 16:00 Tradiční zpívání na kůru při dětské mši svaté na Štědrý den v 16 hodin. Nácvik proběhne v neděli 20.12. od 9.30, na Štědrý den v 15.15 v sále. O zaslání not a infonahrávek si můžete napsat na adresu: josefbauer.cz@gmail.com
21. 12. pondělí 18:00 V kostele vánoční koncert gymnázia E. Krásnohorské. Výtěžek pro Domov na půl cesty MAJÁK.
18. 12. pátek 17:00 Ministrantská schůzka
18. 12. pátek 16:30 v sále pod kostelem vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Dunická, představení tanečního souboru ZUŠ Vrbina. Výstava potrvá do 29. 1. 2016.
17. až 18. 12. 16:00 rozšířená příležitost ke svátosti smíření před mší sv.
16. 12. středa 16:00 od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření pro děti a jejich rodiče
15. 12. úterý 9:00 dopoledne setkání kněží našeho vikariátu v kostele a pod kostelem
14. 12. pondělí 18:00 adventní mše sv. v Petýrkově ulici u vozíčkářů
13. 12. neděle 18:00 modlitba Taizé od 18 hodin v kostele
11. až 12. 12. Adventní farní duchovní obnova, vedená bratrem Markem OPraem s tématem Jak přinášet naději.
10. 12. čtvrtek 19:00 Koncert sopranistky Ivy Ryzové a chrámového smíšeného sboru Cantus Amici, vedeného Lukášem Dobrodinským

8. 12. úterý 18:00 Představení dětí ze ZŠ Jižní Živý betlém, za dobrovolné vstupné.
6. 12. neděle 15:00 Mikulášská besídka v sále pod kostelem. Šnečkové vystoupí s připraveným programem. Přivítáme mezi sebou Mikuláše a anděla, kteří odmění všechny příchozí malým dárečkem. Doprovodným programem besídky bude bazar dětského oblečení (0 až 12 let) a výtvarné dílny jako benefice na podporu rekvalifikačních kurzů pro uprchlíky.
4. 12. pátek 17:00 Ministrantská schůzka
2. 12. středa 19:00 Benefiční koncert sboru TEN MEN, vokální skupiny založené v září 2015, jehož členové zpívají i v mužském sboru Pueri gaudentes. Ještě jako neúplně utvořené těleso TEN MEN vystupoval s dalšími členy Pueri gaudentes v našem kostele jako jeden z bodu programu Noci kostelů. Některé skladby jsou upraveny sbormistrem Markem Rajnochem. Před koncertem po mši svaté proběhne modlitba za uprchlíky.
28. 11. sobota 9:30 Setkání nad Biblí s doc. Nagyem v učebně pod kostelem.
26. 11. čtvrtek 19:00 Setkání pastorační rady.
22. 11. neděle 17:00 Modlitba Taize
20. 11. pátek 17:00 Ministrantská schůzka
19. 11. čtvrtek 19:00 Beseda s Terezií Kudrnovou o jejím třetím pobytu v Indii, kde letos v létě strávila tři měsíce. Pracovala v projektu pro podvyživené a postižené děti v chudých vesnicích v okolí Bijapuru - městě ležícím v části státu Krnataka (jihozápadní Indie) a je zde velké množství HIV pozitivních lidí a dětí.
17. 11. úterý 19:00 Benefiční koncert komorního smíšeného sboruBYZANTION – Collegium musicae slavicae Praga, který pěstuje a interpretuje řecko-byzantskou a slovanskou vokální duchovní hudbu východní a přední Asie – oblasti arménské. Jazykem je církevní slovanština, u některých skladeb arménština či gruzínština.
12. 11. čtvrtek 19:00 Beseda s Ing. Janem Pospíšilem o jeho životě a pouti po stopách sv. Františka. Povídání a promítání o radostech i strastech 1 700 km dlouhé čtyřicetidenní pěší pouti z Prahy přes Svatou horu, Šumavu, Böhmerwald, centrální Rakousko kolem Innu, Alpy, Dolomity, Pádskou nížinu, Apeniny po místech svatého Františka do Assisi a Říma doplní asi 40 minutový meditační film z celé cesty podbarvený krásnou františkánskou hudbou a texty sv. Františka namluvenými Alfredem Strejčkem. Má pouť v dnešním světě ještě smysl? Dokáže takové putování člověku něco dát? Může něco v jeho životě proměnit? Hledejme odpovědi na takové otázky.
8. 11. neděle 15:00 - 19:00 Benefiční odpoledne na podporu rekvalifikačních kurzů pro migranty pod hlavičkou Charity ČR.
Na programu bude benefiční bazar oblečení, dílna „vyrábění šperků“ a vyprávění o pomoci uprchlíkům.
Čisté oblečení v zachovalém stavu, které se rozhodnete darovat na benefiční bazar, můžete nosit do zadní části kostela nejlépe během týdne do pátku 6. listopadu. Shromážděné oblečení bude možné na bazárku následně zakoupit za dobrovolný příspěvek.
Současně bude probíhat dílna vyrábění šperků, vhodná pro školáky a starší. Příspěvek bude také dobrovolný.
8. 11. neděle Při mši slavnost svaté Anežky
6. 11. pátek 19:00 Farní oslava svátku sv. Anežky spojená s připomínkou 80. výročí vysvěcení našeho kostela - posvícení
6. 11. pátek 16:30 Setkání františkánských terciářů v místnosti pod presbytářem kostela
6. 11. pátek 80. výročí posvěcení našeho kostela
5. 11. čtvrtek 17:30 Tichá adorace
1. 11. neděle 9:30 Dětská kytarová mše pod vedením R.Koběrského, zkouška v 9:30 v sále pod kostelem
30. 10. pátek 17:00 Ministrantská schůzka.
24. 10. sobota 9:30 - 10:30 Cyklus Biblických hodin v učebně pod kostelem.
22. 10. čtvrtek 19:00 Koncert písničkářky Evy Henychové v kostele.
20. 10. úterý 17:00 Ministrantská schůzka
18. 10. neděle 17:00 Modlitební setkání Taizé.
18. 10. neděle 10:00 Zpívání s malými dětmi, zkouška v 10 hodin pod kostelem. Nově vede Zuzana Krušinová.
18. 10. neděle 9:00 Generální zkouška pěveckého sboru s Vilmou Petrusovou.
18. 10. neděle Misijní neděle, po obou mších svatých budou děti z farnosti vybírat peníze a nabízet misijní kalendáře.
17. 10. sobota 17:30 Pěvecký sbor - zkouška na neděli v sále pod kostelem.
16. 10. pátek 17:00 Ministrantská schůzka, od října nově pod vedením Jana Petruse a Františka Kudrny.
10. 10. sobota 9:30 - 10:30 Po prázdninách pokračuje cyklus Biblických hodin vedených prof. Jozefem Nagyem v učebně pod kostelem.
Cyklus by měl probíhat až do dubna 2016 každou druhou a čtvrtou sobotu.
9. 10. pátek 19:00 Večer poezie a hudby v sále kostela s názvem Na hlídce každou noc.
8. 10. čtvrtek 19:00 Na faře se koná první setkání těch, kteří se chtějí připravovat na svátost biřmování.
6. 10. úterý 19:00 a pak každé úterý od 19 hodin bude na faře probíhat Příprava na křest dospělých. V případě zájmu kontaktujte bratry Jakuba a Regaláta.
4. 10. neděle 10:30 Dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského, zkouška v 9.30 v sále pod kostelem
4. 10. neděle Svátek sv. Františka, při bohoslužbách bude uděleno požehnání služebníkům ve farnosti. Po obou bohoslužbách můžeme společně posedět pod kostelem nebo kolem něho při kávě a svařáku.
4. 10. neděle Po obou mších svatých proběhne volba členů pastorační rady na dobu dalších tří let.
3. 10. sobota 10:00 Tematická procházka Spořilovem ke Dni architektury.
Začátek v kostele sv. Anežky České. Leták ke stažení
2. 10. pátek 19:00 Po mši sv. pobožnost Transitus k výročí smrti sv. Františka. Hudební doprovod Cantus Amici pod vedením Lukáše Dobrodinského.
2. 10. pátek 16:30 Setkání františkánských terciářů v učebně
1. 10. čtvrtek 19:00 Setkání pastorační rady v učebně náboženství
1. 10. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
30. 9. středa 21:00 Společenství manželů ve třídě pod kostelem
25. 9. pátek 17:00 ministrantská schůzka
25. až 27. 9. Ministrantská brigáda ve františkánském klášteře v Hájku, kluci – zájemci se mohou hlásit v zákristii nebo Honzovi Tothovi na tel. 721 821 321.
19. 9. sobota Farní pouť do Bechyně.
Odjezd v 8:00 hodin od restaurace Eureka.
16. 9. středa 21:00 Po prázdninách se sejde společenství manželů, sraz je před bočním vchodem do kostela.
16. 9. středa Začíná výuka náboženství pro děti.
15. 9. úterý 18:30 modlitba Taizé v kostele
13. 9. neděle 14:00 Speciální odpoledne pro ministranty nazvané Dárková akce, které bude zakončeno až ve večerních hodinách.
12. 9. sobota Pouť na Hrádek u Vlašimi
a k hrobu P. Aloise Moce, kterou pořádá SFŘ. Mše svatá bude v 11.30.
11. 9. pátek 17:00 Ministrantská schůzka
10. 9. čtvrtek 19:00 Pomoc uprchlíkům - informační večer s promítáním pod kostelem
3. 9. čtvrtek 16:30 První poprázdninová schůzka Šnečků. (16.30 - 17.45)
30. 8. neděle 10:30 První poprázdninová bohoslužba pro rodiny s dětmi.
28. 6. neděle 10:30 Křest a první svaté přijímání pro další děti.
Je poslední bohoslužba pro rodiny s dětmi před prázdninami.
25. 6. čtvrtek 19:00 Setkání farní rady
21. 6. neděle 15:00 V sále pod kostelem tradiční společná oslava spojená s vystoupením Šnečků a koncertem dětí z farnosti.
21. 6. neděle 10:30 První sv. přijímání dětí.
Při mši sv. zpívání s malými dětmi, zkouška v neděli přede mší sv. v 10 hodin pod kostelem.
17. 6. středa 16:00 Svátost smíření pro děti a jejich rodiče.
Poslední hodina náboženství v tomto školním roce.
14. 6. neděle 10:00 Mše svatá v Hájku u Prahy.
(Při mši u sv. Anežky na Spořilově v 10:30 nebude katecheze pro děti.)
12. až 14. 6. Společný farní víkend v Hájku u Prahy spojený s odpočinkem, brigádou, táborákem, možností více se seznámit a poznat s dalšími členy našeho farního společenství.
Není určen jen pro rodiny s dětmi, ale je otevřený všem, kdo chtějí spolu strávit čas.
7. 6. neděle 9:00 Dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského,
zkouška v 9 hodin v sále pod kostelem.
5. 6. pátek 19:00 Venkovní koncert sboru od sv. Anežky zvolna přecházející v sousedské posezení s pohoštěním.
5. 6. pátek 16:30 Setkání františkánských terciářů
5. 6. pátek 16:00 Modlitba nešpor v kostele
4. 6. čtvrtek 18:00 Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo), při mši svaté zazní Mše G-dur Franze Schuberta v podání souboru Cantus Amici pod vedením Lukáše Dobrodinského.
4. 6. čtvrtek 17:00 Tichá adorace
4. 6. čtvrtek 16:30 Den otevřených dveří u Šnečků v prostorách kluboven v kostele.
3. 6. středa 20:00 Čtvrtá hvězda: legenda o založení kostela sv. Anežky.
Divadelní hra Zuzany Holasové v podání souboru Povol Vox.
3. 6. středa 19:00 Představení Z kroniky školy aneb jak šel čas.
Hudebně-divadelní pásmo žáků 5. ročníku ZŠ Jižní zpracované podle kronik školy od roku 1928 do současnosti, autor scénáře a režie Jarmila Bartáková.
2. 6. úterý 19:00 Modlitební setkání Taizé
1. 6. pondělí 19:00 V sále pod kostelem Večer poezie Na hlídce každou noc,
v překladu bratra Regaláta Petra Beneše OFM zazní verše D. M. Turolda, recitace Zuzana Holasová, Marie Myslilová a Tomáš Holas, hudební doprovod členové rodiny Pěruškových.
31. 5. neděle 19:30 Divadelní představení Nák(š)up extra! v podání souboru Jižňata, žáků ZŠ Jižní pod vedením Petra Stránského.
31. 5. neděle 11:30 - 16:30 Den dětí
Po dětské bohoslužbě bude pro děti připravená trampolína, soutěže, rukodělné dílničky, prohlídka kostela pro děti, ukázka varhan.
30. 5. sobota 8:30 V prostorách kostela celodenní soustředění účinkujících na farní koncert 5. 6.
30. 5. až 5. 6. Dny víry
29. 5. pátek 18:00 - 23:59 Noc kostelů
29. 5. pátek 16:30 Ministrantská schůzka
29. 5. pátek 8:00 Pravidelný úklid kostela
28. 5. čtvrtek Pouť seniorů do mariánského poutního místa Hájek u Prahy.
Zahájení v 9 hodin v klášteře sester komunity Venio na Bílé Hoře.
Mše svatá v hájecké Loretě ve 12 hodin.
24. 5. neděle 19:30 Divadelní představení Mikve
24. 5. neděle 15:30 - 17:30 Škola kontemplativní modlitby
17. 5. neděle 10:30 Májová mše pro rodiny s dětmi
17. 5. neděle 10:00 Zpívání dětí pod vedením Ivy Ryzové, zkouška v sále.
16. 5. sobota 17:30 Zkouška na nedělní zpívání s Vilmou Petrusovou
15. 5. pátek 8:00 Pravidelný úklid kostela
14. 5. čtvrtek Zamýšlení nad vírou s tématem Církev III, vede bratr Regalát.
11. 5. pondělí 18:00 Mimořádná mše sv.
11. 5. pondělí V kostele bude celý den vystaveno Palladium země české ze Staré Boleslavi.
V rámci putování po farnostech zasvěcených českým patronům jako poděkování za 70 let míru po skončení 2. světové války.
10. 5. neděle 15:30 - 17:30 Škola kontemplativní modlitby
8. 5. pátek 8:30 Mše sv. bude dnes v 8:30 hod (místo večerní mše sv. v 18:00).
7. 5. čtvrtek 17:30 Tichá adorace
5. 5. úterý 18:00 Modlitební setkání Taizé
3. 5. neděle 19:00 Koncert k poctě Antonína Dvořáka.
Zpěv a průvodní slovo Petr Jedelský, varhanní doprovod Linda Sítková.
3. 5. neděle 15:30 - 17:30 Škola kontemplativní modlitby
3. 5. neděle 9:00 Zpívání s Radimem Koběrským
1. 5. pátek 16:30 Ministrantská schůzka
1. 5. pátek 16:00 Modlitba nešpor v kostele
1. 5. pátek 8:30 Mše sv. bude dnes v 8:30 hod. (Místo večerní mše sv. v 18:00).
30. 4. čtvrtek 8:00 Pravidelný úklid kostela
26. 4. neděle 15:30 - 17:30 Škola kontemplativní modlitby
25. 4. sobota 9:30 Setkání nad Biblí s doc. Nagyem, poslední setkání
23. 4. čtvrtek 19:00 Setkání pastorační rady, vizitace
22. 4. středa 19:30 Divadelní představení Mikve
19. 4. neděle 13:00 Festival dětských divadel
18. 4. sobota Pouť do Poříčí nad Sázavou
17. 4. pátek 16:30 Ministrantská schůzka
17. 4. pátek 8:00 Pravidelný úklid kostela
16. 4. čtvrtek Zamýšlení nad vírou s tématem Církev I., vede P. M. Fiala
13. 4. pondělí 18:00 Mše u vozíčkářů v Petýrkově ulici
12. 4. neděle 15:30 - 17:30 Škola kontemplativní modlitby
11. 4. sobota 17:30 Zkouška na nedělní zpívání s Vilmou Petrusovou
11. 4. sobota 9:30 Setkání nad Biblí s doc. Nagyem
9. 4. čtvrtek 19:00 V sále pod kostelem beseda s prof. Ivanem Vyskočilem, spisovatelem, hercem, divadelním pedagogem, psychologem a bývalým spořilovským farníkem.
8. 4. středa 19:00 Vernisáž obrazů Karla Solaříka v KCMT k 100. výročí jeho narození
7. 4. úterý 18:00 Modlitební setkání Taizé
6. 4. pondělí 8:30 Mše svatá na velikonoční pondělí
5. 4. neděle 9:00 Zkouška na dětskou kytarovou mši pod vedením R. Koběrského, v sále pod kostelem.
3. 4. pátek 16:30 Ministrantská schůzka.
3. 4. pátek Křížová cesta s dětmi na Petříně.
2. 4. čtvrtek 17:30 Tichá adorace.
1. 4. středa 15:15 Místo výuky náboženství křížová cesta pro všechny děti, jejich rodiče i ostatní farníky. Od 16 hodin svátost smíření pro děti.
30. 3. pondělí 19:30 Stamicovo kvarteto provede Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži Josefa Haydna. Text přednese Jan Kačer.
29. 3. neděle 15:30 - 17:30 Škola kontemplativní modlitby.
27. 3. pátek 16:30 Setkání františkánských terciářů.
27. 3. pátek 16:00 Modlitba nešpor v kostele.
27. až 28. 3. Postní farní obnova pod vedením Václava Čápa na téma Naše rány - zdroj požehnání (Příběh samařské ženy) aneb Jak se mohou naše rány stát zdrojem požehnání.
24. 3. úterý 19:30 Druhá premiéra divadelního představení Mikve.
22. 3. neděle 19:30 Premiéra divadelního představení Mikve.
20. 3. pátek 16:30 Ministrantská schůzka.
19. 3. čtvrtek Zamýšlení nad vírou s tématem Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev, vede bratr Regalát.
15. 3. neděle 15:30 - 17:30 Škola kontemplativní modlitby.
14. 3. sobota 9:30 Setkání nad Biblí s doc. Nagyem
13. 3. pátek 19:00 Modlitební setkání Taizé.
6. 3. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v sále pod kostelem, začíná v 16:00 nešporami v kostele.
5. 3. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
1. 3. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby.
1. 3. neděle 10:30 Dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského, zkouška v 9 hodin v sále.
20. 2. pátek 19:00 Večer hudby a poezie, účinkuje Duo semplice
20. 2. pátek 16:00 Františkánští terciáři zvou na křížovou cestu na Petříně, sraz u prvního zastavení v 16 hodin, vede P. Michal Pometlo, OFM.
19. 2. čtvrtek 19:00 Setkání pastorační rady
18. 2. středa Popeleční středa
16. 2. pondělí 18:00 Mše sv. v Petýrkově ulici ("U vozíčkářů").
15. 2. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby.
15. 2. neděle 10:00 Zkouška na zpívání malých dětí pod vedením Ivy Ryzové na dnešní mši sv. Pod kostelem.
15. 2. neděle 9:00 Generální zkouška pro zpěváky na dětské mši. V sále.
14. 2. sobota 14:00 Jiří Mataj a Andrea Kornucová přijmou v našem kostele svátost manželství.
14. 2. sobota 9:30 Setkání nad Biblí s panem docentem Nagyem.
14. 2. sobota 9:30 Na Levém Hradci bude zahájena Cyrilometodějská pouť na Velehrad.
13. 2. pátek 17:30 Zkouška pro ty, kteří si chtějí zazpívat o třetí neděli na dětské mši svaté. V sále pod kostelem.
13. 2. pátek 16:30 Velká ministrantská schůzka (valná hromada)
12. 2. čtvrtek 19:00 FARNÍ MASOPUST. Po mši svaté se sejdeme v sále pod kostelem.
9. 2. pondělí 16:00 V Komunitním centru Matky Terezy se koná přednáška P. Ing. Miloslava Fialy Únor 1948 a katolíci.
8. 2. neděle 15:00 Maškarní karneval pro děti. V sále.
7. 2. sobota 16:30 Modlitební setkání Taizé. Všichni jsou srdečně zváni.
6. 2. pátek 19:00 Beseda s Oldřichem Seluckým, českým spisovatelem, scénáristou, malířem a ilustrátorem.
6. 2. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v sále pod kostelem, začíná v 16:00 nešporami v kostele.
5. 2. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
1. 2. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby.
1. 2. neděle 10:30 Dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského, zkouška v 9 hodin v sále.
31. 1. sobota Světový den pomoci malomocným, finanční pomocí můžeme přispět na konto LL-LB, účet u Fio banky: 2400259272/2010
25. 1. neděle 10:30 Při mši sv. budou přijaty do katechumenátu čtyři dívky.
24. 1. sobota 9:30 Setkání nad Biblí s panem docentem Nagyem.
23. 1. pátek 19:00 Přednáška Terezie Kudrnové s promítáním fotek o jejím druhém pobytu v Indii, tentokrát z pohledu fyzioterapeuta. Po mši sv. v sále pod kostelem.
20. 1. úterý dopoledne navštíví kostel sv. Anežky žáci 4. tříd ZŠ Jižní, aby se v rámci předmětu vlastivěda seznámili s historií kostela a jeho architekturou.
18. 1. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby.
Setkání pro přihlášené, vede členka terciářů bosých karmelitánů Marie Ventová.
18. 1. neděle 10:00 Zkouška na zpívání malých dětí pod vedením Ivy Ryzové na dnešní mši sv. Pod kostelem.
18. 1. neděle 9:00 Generální zkouška pro zpěváky na dětské mši. V sále.
17. 1. sobota 17:30 Zkouška pro ty, kteří si chtějí zazpívat o třetí neděli na dětské mši svaté. V sále pod kostelem.
16. 1. pátek 17:00 Ministrantská schůzka.
15. 1. čtvrtek 18:45 Zamyšlení nad vírou po večerní bohoslužbě. Téma: Mluvil ústy proroků, vede bratr Regalát.
11. 1. neděle 16:00 Setkání hostitelů, dobrovolníků a vůbec všech, kdo se jakkoli zapojili i nezapojili do proběhlého setkání Taizé. V sále pod kostelem.
10. 1. sobota 9:30 Setkání nad Biblí s panem docentem Nagyem.
9. 1. pátek 16:30 Pravidelné měsíční setkání SFŘ.
16:00 Modlitba nešpor v kostele.
8. 1. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele
4. 1. neděle 15:30 Po předchozí nejistotě oznamujeme že tuto neděli opravdu začíná v kostele
Kurz vnitřní modlitby.
4. 1. neděle Tříkrálová sbírka v našem kostele po obou mších svatých.
Koledníci budou vybírat do kasiček již tradičně pro farní charitu Chodov.
1. 1. čtvrtek Nový rok - Slavnost Matky Boží Panny Marie. Nedělní pořad bohoslužeb.
29. 12. až 2. 1. Evropské setkání mladých, pořádané komunitou Taizé.
Úterý, středa, pátek ranní modlitba v 8:30 a následný program v kostele.
31. 12. ve 23:00 Modlitba za mír.
24. 12. středa 23:55 Půlnoční mše sv. ( Celý vánoční pořad bohoslužeb je v sekci Bohoslužby)
24. 12. středa 16:00 Vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi.
19. 12. pátek 19:00 V kostele adventní koncert pěveckého sboru Cantus Amici,
diriguje L. Dobrodinský, varhany O. Valenta, tenor J. Želivský
19. 12. pátek 17:00 V sále pod kostelem schůzka dobrovolníků na setkání Taizé.
18. 12. čtvrtek 19:00 V sále pod kostelem schůzka dobrovolníků na setkání Taizé.
17. 12. středa 16:00 Místo hodiny náboženství bude svátost smíření pro děti a jejich rodiče.
14. 12. neděle 16:00 V sále setkání hostitelských rodin pro setkání Taizé.
14. 12. neděle Po obou mších bude v učebně náboženství prodávat Tomáš Audy knihy z nabídky Karmelitánského nakladatelství.
12. 12. pátek 16:30 V sále vernisáž k vánoční výstavě prací žáků ZUŠ Dunická.
Výstava zůstane během vánoční doby v sále pod kostelem.
12. až 13. 12. Duchovní obnova farnosti na téma spiritualita Pražského Jezulátka,
kterou vedl P. Petr Šleich. Zvukový záznam přednášek
7. 12. neděle 16:00 V sále Mikulášská besídka pro děti.
7. 12. neděle 9:30 Dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského,
zkouška v sále pod kostelem.
7. 12. neděle Po obou mších proběhne sbírka na pomoc Ekvádorským dětem.
5. 12. pátek 16:30 Pravidelné měsíční setkání SFŘ.
4. 12. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
2. 12. úterý 18:00 Mše sv. v Petýrkově ulici ("U vozíčkářů").
25. 11. úterý 20:00 Derniéra divadelního představení Kurz negativního myšlení
v podání divadelního souboru Povol Vox.
23. 11. neděle 10:30 Mši sv. bude sloužit novokněz Tomáš Kábele, a po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání.
22. 11. sobota 9:30 - 10:30 Setkání nad Biblí s panem docentem Nagyem.
21. až 23. 11. Bratři františkáni zvou mladé muže, kteří chtějí více poznat františkánský řád do Hájku u Prahy. Zájemci se mohou hlásit bratru Jakubovi.
20. 11. čtvrtek 20:00 v sále Představení o životě Jaroslava Foglara v podání Podmelechovského nezávislého divadla.
20. 11. čtvrtek Po mši sv. setkání pastorační rady.
19. 11. středa 16:00 V kostele Program pro seniory s prohlídkou a besedou s prof. Mlčochem.
18. 11. úterý 10:00 Setkání kněží našeho vikariátu v kostele a v sále pod kostelem.
16. 11. neděle změna: mše sv. budou v 8:00 a 10:00 hod.
mši sv. v 10:00 ke cti sv. Anežky zde s námi oslavil státní sekretář Vatikánu kardinál Pietro Parolin spolu s kardinálem Dominikem Dukou.
12. 11. středa 19:00 V sále pod kostelem se uskuteční Setkání s Jiřím Suchým, spořilovským rodákem a ministrantem, hudební doprovod Jitka Molavcová.
9. 11. neděle 10:30 Poutní slavnost sv. Anežky,
mši sv. v 10.30 s námi zde oslaví biskup Karel Herbst.
7. až 8. 11. 22:00 - 7:00 Od 22 do 7 hodin v kostele celonoční adorace na podporu pronásledovaných křesťanů.
7. 11. pátek 19:00 Po mši sv. se bude konat vzpomínkový večer na otce Řehoře
spojený s prezentací knihy Bohu nejprve buď slouženo. Řehoř Vojtěch Mareček, člověk, kněz a františkán s následnou svatoanežskou oslavou.
7. 11. pátek 17:00 Ministrantská schůzka.
19. 10. neděle Misijní neděle - sbírka na misie - podpora Papežského misijního díla.
Po obou mších sv. budou děti vybírat peníze a nabízet misijní kalendáře.
17. 10. pátek 19:00 V sále pod kostelem benefiční koncert rodiny Pěruškovy.
16. 10. čtvrtek 19:00 (po mši sv.) Zamyšlení nad vírou. Vede bratr Regalát.
Téma: Věřím v Ducha svatého – dokončení.
11. 10. sobota 9:30 Začíná cyklus Setkání nad Biblí s doc. Jozefem Nagyem.
Pokud se účastníci nedohodnou jinak, cyklus by probíhal až do dubna 2015 každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci od 9.30 do 10.30.
10. až 12. 10. Ministrantská brigáda v Hájku. Hlásit se je možné u Bernarda či Jakuba.
5. 10. neděle slavnost sv. Františka
V kostele bude vystaven nový relikviář s ostatky XIV bl. mučedníků,
při obou mších sv. bude požehnání všem služebníkům v naší farnosti.
Pro děti bude po mši sv. trampolína, pro dospělé posezení s kafem a svařákem.
3. 10. pátek Po mši sv. pobožnost Transitus k výročí smrti sv. Františka.

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov