Srdečně vás 18. ledna 2018
zveme do kostela
svaté Anežky České
na koncert ženského pěveckého sboru Frangula chorus
CEREMONY OF CAROLS


Co se stalo

18. 1. čtvrtek 19:00 Koncert sboru Frangula chorus a harfenice Barbory Váchalové. Plakát.
18. 1. čtvrtek 17:30 Schůzka rodičů dětí, které pojedou na minitábor, letní tábor. Pokud uvažujete přihlásit své dítě na tábor, prosíme o vaši účast.
17. 1. středa 21:00 Společenství nejen manželů, které je otevřené i dalším účastníkům.
16. 1. úterý 14:00 V učebně náboženství setkání seniorů
14. 1. neděle Po mších svatých Povánoční bazar, výtěžek na nové varhany.
13. 1. sobota 18:00 Setkání Taize
13. 1. sobota 9:30 Setkávání nad Biblí v učebně náboženství.
12. 1. pátek 19:00 Duo Semplice v sále pod kostelem novoroční koncert s poezií. Plakát
12. 1. pátek 17:00 Schůzka mladších ministrantů. Vede Tom Koběrský.
12. 1. pátek Mariánská pouť do Filipova 2018.
11. 1. čtvrtek 19:00 Na faře společenství nejen vysokoškoláků, vede bratr Eliáš.
11. 1. čtvrtek Na schůzce oddílu Šnečci slaví 23. narozeniny svého vzniku.
7. 1. neděle 10:30 Dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského, zkouška v 9.00 v sále pod kostelem.
7. 1. neděle Tříkrálová sbírka v našem kostele po obou mších svatých.
6. 1. sobota 18:00 Tříkrálový koncert v kostele. Plakát
Zazní skladby z děl starých mistrů (Bach, Brixi, Kuchař, Mysliveček, Ryba a další)
5. 1. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství.
1. 1. pondělí 18:00 Ekumenická novoroční slavnost, kterou bude přenášet ČT.
28. 12. čtvrtek 14:00 Ministrantský FLORBAL ve škole sv. Augustina na Kačerově. Jsou vítáni i neministrující.
24. 12. neděle při mši svaté ve 24.00 bude zpívat a hrát sbor pod vedením Josefa Bauera.
23. 12. sobota 15:00 ministrantská schůzka, spojená s instalací a zdobením stromků a stavěním betlému.
22. 12. pátek 17:30 zkouška na zpívání na 25.12.
21. 12. čtvrtek 19:00 Na faře společenství nejen vysokoškoláků, vede bratr Eliáš.
20. 12. středa 16:00 svátost smíření pro děti a jejich rodiče
19. 12. úterý 19:00 19.00 koncert Česká mše vánoční
18. 12. pondělí 19:00 Adventní mše sv. v Petýrkově ulici u vozíčkářů.
17. 12. neděle 11:30 po mši sv. v 10.30 hudební zkouška na Štědrý den, vede Z. Krušinová.
17. 12. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude v sobotu 16. 9. od 17.30 hodin a v neděli od 9 hodin.
17. 12. neděle 9:45 po ranní mši schůzka ministrantů
14. 12. čtvrtek 19:00 FilmAč
14. 12. čtvrtek 16:30 při schůzce Šnečků vánoční nadílka a zdobení smrku u kostela
13. 12. středa 21:00 Společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům.
12. 12. úterý 18:00 adventní benefiční koncert Gymnázia E. Krásnohorské
10. 12. neděle 18:30 Modlitba Taizé v kostele.
10. 12. neděle 17:00 adventní folklorní vystoupení souborů Vrbina a Modřenec
10. 12. neděle po mších sv. bude jako vloni prodávat Noora Mskonyová své výtečné irácké vánoční cukroví.
9. 12. sobota 9:30 Setkávání nad Biblí v učebně náboženství.
8. 12. pátek 15:00 modlitba růžence, SFŘ
5. 12. úterý 19:00 Na faře společenství nejen vysokoškoláků, vede bratr Eliáš.
5. 12. úterý 15:00 V učebně náboženství setkání seniorů
3. 12. neděle 10:30 Kytarová mše pod vedením R. Koběrského, zkouška v 9:00 v sále pod kostelem. Při mších svatých žehnání věnců.
2. 12. sobota 16:30 V katedrále přijetí nových žadatelů do katechumenátu
2. 12. sobota 15:00 U PMS vázání adventních věnců.
1. 12. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství.
1. až 2. 12. Adventní farní obnova
30. 11. čtvrtek 19:00 FilmAč uvede v sále film Zrození hrdiny.
29. 11. středa 21:00 Společenství manželů sraz je před bočním vchodem do kostela.
25. 11. sobota 9:30 Setkávání nad Biblí
23. 11. čtvrtek 19:00 Setkání pastorační rady
21. 11. úterý 15:00 V učebně náboženství setkání seniorů.
21. 11. úterý 10:00 Od 10:00 hodin se v našem kostele uskuteční setkání kněží našeho vikariátu.
19. 11. neděle 10:30 Pojďme společně chválit Pána zpěvem při dětské mši svaté. Každý je vítán! Zkouška bude v pátek 17.11. od 17:00 v sále pod kostelem. Generální zkouška v neděli přede mší svatou od 9:00.. Případné dotazy ráda zodpoví vedoucí sboru Vilma Petrusová
18. 11. sobota 11:00 V 11:00 přijme v našem kostele svátost manželství Markéta Štromerová a Leoš Holubníček.
17. 11. pátek 8:30 Mše v 8:30, státní svátek
16. 11. čtvrtek 19:00 Na faře společenství nejen vysokoškoláků, vede bratr Eliáš.
15. 11. středa 19:00 Po mši farní oslava svátku sv. Anežky
12. 11. neděle 19:30 Setkání Taize se uskuteční ve sboru církve husitské na Vinohradech, Dykova 1 Praha 10, kousek od zastávky tramvají Vinohradská vodárna.
12. 11. neděle 10:30 Na mši v 10.30 generální vikář P. Zdeněk Wasserbauer u příležitosti pouti k naší patronce.
11. 11. sobota 9:30 Setkávání nad Biblí v učebně náboženství.
11. 11. sobota Arcidiecézní setkání ministrantů na Pražském hradě info J. Petrus.
10. 11. pátek 17:00 Setkání všech ministrantů v sále pod kostelem.
9. 11. čtvrtek 16:30 Zveme všechny děti na tradiční svatomartinský průvod světýlek
7. 11. úterý 15:00 Setkání seniorů v učebně
3. 11. pátek 17:00 Památka zmizelých od 17 hodin procházka, od 18 hodin bohoslužba smíření, od 19 hodin Stamicovo kvarteto, vzpomínky pamětníků
3. 11. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
2. 11. čtvrtek 16:00 společná modlitba s farností od Panny Marie Sněžné u hrobu P. Řehoře a františkánů na Olšanském hřbitově
1. 11. středa 21:00 Společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům, sraz je před bočním vchodem do kostela.
28. 10. sobota 9:30 Cyklus Setkávání nad Biblí s doc. Jozefem Nagyem v učebně pod kostelem
27. 10. pátek 18:00 při mši svaté si připomeneme výročí posvěcení našeho kostela
27. až 29. 10. ministrantská brigáda v Hájku
26. 10. čtvrtek 19:00 Setkání nejen vysokoškoláků na faře.
22. 10. neděle 18:00 Modlitba Taizé v kostele.
19. 10. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede v sále v 19 hodin film Zrcadlo v režii Andreje Tarkovského, závěrečná diskuze.
18. 10. středa 21:00 Společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům, sraz je před bočním vchodem do kostela.
17. 10. úterý 15:00 Setkání seniorů v učebně
15. 10. neděle 19:00 Hamlet představení členů Dismanova rozhlasového dětského souboru - v sále pod kostelem.
15. 10. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby
15. 10. neděle 15:00 Knoflíková válka představení členů Dismanova rozhlasového dětského souboru - venku u kostela.
15. 10. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude v sobotu 14.10. od 17.30 hodin na faře a v neděli od 9 hodin v sále.
14. 10. sobota 19:00 Hamlet představení členů Dismanova rozhlasového dětského souboru - v sále pod kostelem.
14. 10. sobota 9:30 Cyklus Setkávání nad Biblí s doc. Jozefem Nagyem v učebně pod kostelem
12. 10. čtvrtek 19:00 Setkání nejen vysokoškoláků na faře, vede bratr Eliáš.
9. 10. pondělí 19:00 Mše sv. v Petýrkově ulici u vozíčkářů, po mši sv. posezení.
6. 10. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
6. až 8. 10. víkend „Poznej františkány“ v Hájku, pro chlapecké (mužské) zájemce
4. 10. středa 21:00 Společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům, sraz je před bočním vchodem do kostela.
3. 10. úterý 18:00 při mši svaté oslavíme svátek sv.Františka, na závěr pobožnost Transitus k výročí smrti sv. Františka. Mši doprovodí mužský sbor pod vedením Lukáše Dobrodinského.
25. 9. pondělí 19:00 na faře společenství nejen vysokoškoláků
24. 9. neděle 17:00 Modlitba Taizé v kostele.
23. 9. sobota terciářská pouť na Hrádek u Vlašimi a k hrobu P. Aloise Moce. Mše svatá v kostele na Hrádku v 11.30.
20. 9. středa 21:00 Společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům, sraz je před bočním vchodem do kostela.
20. 9. středa 16:00 začne výuka náboženství pro děti. Příprava na první svaté přijímání bude vždy ve středu 16–16.45, náboženství pro ostatní děti 16.45–17.30.
19. 9. úterý 19:00 začne probíhat na faře příprava na křest dospělých. V případě zájmu kontaktujte bratra Regaláta.
19. 9. úterý 15:00 Setkání seniorů v učebně
17. 9. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude v sobotu 16. 9. od 17.30 hodin a v neděli od 9 hodin.
15. až 16. 9. Farní pouť do Číhošti
V sobotu bude odjíždět společný autobus v 7.30 od restaurace Euréka na náměstí pod kostelem.
Kdo má chuť společně posedět, popovídat a povečeřet, může začít už v pátekí večer u Myslilových na chalupě v Keblově.

14. 9. čtvrtek 16:30 první schůzka oddílu Šnečci
12. 9. úterý 19:00 FilmAČ uvede v sále v 19 hodin film Bitva u Vídně.
11. 9. pondělí 19:00 na faře společenství nejen vysokoškoláků
10. 9. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , dobíhání letního cyklu
9. 9. sobota hlavní Hájecká pouť - v klášteře v Hájku.
mše svatá v 11.15, celebruje kardinál Dominik Duka OP
7. 9. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
5. 9. úterý 19:00 setkání pastorační rady
4. 9. pondělí 19:00 - 21:00 se začíná každé pondělí od 19 do 21 hodin scházet farní sbor v sále pod kostelem
3. 9. neděle 10:30 Dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského.
Zkouška zpívajících dětí bude od 9 hod
1. 9. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
2. 8. středa 17:00 slavnost Porciunkule, od 18 hod. mše sv.
29. 6. čtvrtek 19:00 Setkání pastorační rady.
(Pozor v novinach je to špatně na úterý.)
28. 6. středa 19:00 Po mši sv. v sále setkání farnosti - oslava význačných životních jubileí a rozloučení s bratrem Jakubem.
25. 6. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
25. 6. neděle 10:30 poslední nedělní mše sv. pro rodiny s dětmi v 10.30 před prázdninami.
19. 6. pondělí 19:00 Setkání vysokoškoláků na faře
18. 6. neděle 15:00 koncert a oslava na závěr školního roku.
18. 6. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude v sobotu 17.6. od 17.30 hodin a v neděli od 9 hodin.
18. 6. neděle 10:30 slavnost prvního svatého přijímání
15. 6. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede v sále film Pouť
14. 6. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
14. 6. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
14. 6. středa 16:45 Svátost smíření pro děti které půjdou k prvnímu sv. přijímání, pak pro rodiče a ostatní
14. 6. středa poslední hodiny náboženství v letošním školním roce
11. 6. neděle 16:00 Dvě představení souboru Naoko nejen pro děti
11. 6. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
11. 6. neděle Po mších sv. bude možno zhlédnout výstavu Pod jednou střechou. Češi, Němci a jejich domy.
10. 6. sobota 19:00 společn program s estonskými přáteli - modlitba Taize v kostele a Agapé se společným programem
9. 6. pátek Noc kostelů
program Noci kostelů
8. až 11. 6. návštěva Estonských přátel v naší farnosti - budou ubytováni v přihlášených rodinách.
5. 6. pondělí 19:00 Setkání vysokoškoláků na faře
4. 6. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
4. 6. neděle 10:30 Dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského.
Zkouška zpívajících dětí bude od 9 hod
4. 6. neděle přijmou někteří naši farníci svátost biřmování v katedrále
2. 6. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů
1. 6. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
31. 5. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
31. 5. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
29. 5. pondělí 18:00 závěrečná jarní mše sv. u vozíčkářů, následně posezení s hudbou a občerstvením. Další mše sv. se budou konat až od října po sv. Františku.
28. 5. neděle 10:00 pouť do Hájku, odjezd v 10 hodin od kostela, mše v Hájku v 11 hodin.
Na Spořilově bude pouze ranní mše sv. v 8:30.
26. až 28. 5. Farní víkend v Hájku
22. 5. pondělí 19:00 Setkání vysokoškoláků na faře
21. 5. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
21. 5. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude v sobotu 25.3. od 17.30 hodin a v neděli od 9 hodin.
21. 5. neděle 9:30 Ministrantská schůzka
21. 5. neděle při obou mších svatých sbírka na rekonstrukci elektřiny kostela sv. Anežky
20. 5. sobota 17:30 Zkouška na nedělní zpívání s Vilmou Petrusovou.
18. 5. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede v sále film Proces Jany z Arku
17. 5. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
17. 5. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
16. 5. úterý 15:00 Setkání seniorů
14. 5. neděle 19:00 Modlitební setkání Taizé.
14. 5. neděle 10:30 májová pobožnost při dětské mši sv.
12. 5. pátek po mši sv. povídání a promítání bratra Regaláta o jeho cestě do Izraele
11. 5. čtvrtek pouť seniorů do mariánského poutního místa Hájek u Prahy¨
9. 5. úterý 19:00 Setkání pastorační rady
8. 5. pondělí 19:00 Setkání vysokoškoláků na faře
7. 5. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
7. 5. neděle 10:30 Dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského.
Zkouška zpívajících dětí bude od 9 hod
5. 5. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
5. až 8. 5. Minitábor oddílu Šnečci
4. 5. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
3. 5. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
3. 5. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
3. 5. středa 19:00 Houslový koncert Matouše Pěrušky
2. 5. úterý 15:00 Setkání seniorů
30. 4. neděle 9:30 Ministrantská schůzka
24. 4. pondělí 19:00 Setkání vysokoškoláků na faře
23. 4. neděle 18:00 Modlitební setkání Taizé.
23. 4. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
22. 4. sobota 16:00 Benefiční koncert Pro Honzu a Máňu
22. 4. sobota 9:30 Cyklus Biblických hodin vedených prof. Jozefem Nagyem v učebně pod kostelem, poslední lekce před prázdninami
20. 4. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede v sále film Tanečník
20. 4. čtvrtek 19:00 Mše sv. v Petýrkově ulici u vozíčkářů, celebruje bratr Jakub.
19. 4. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
19. 4. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
16. 4. neděle 9:00 Generálka na zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
15. 4. sobota 10:30 Ministrantská schůzka
15. 4. sobota 10:00 Zkouška na nedělní zpívání na Boží hod velikonoční s Vilmou Petrusovou.
12. 4. středa 16:45 svátost smíření pro děti
12. 4. středa 16:00 Křížová cesta pro děti
12. 4. středa koncert Stamicova kvarteta provede Sedm slov vykupitelových Josefa Haydna, recitace Jan Kačer
9. 4. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
9. 4. neděle 9:30 Ministrantská schůzka
8. 4. sobota Pouť k hrobu Dr. Františka Noska, mše svatá od 15 hodin v kostele sv. Havla v Poříčí nad Sázavou
7. 4. pátek 17:30 Křížová cesta v kostele - ministranti.
7. 4. pátek 17:00 Ministrantská schůzka
7. až 8. 4. Postní farní obnova, vede bratr Regalát,
Sobota :
8:45 modlitba
9:00 první přednáška
11:00 druhá přednáška
12:15 mše sv. s pomazáním nemocných
13:00 oběd

6. 4. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
5. 4. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
Ve 21.30 proběhne v kostele netradiční křížová cesta - všichni jsou zváni.
5. 4. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
4. 4. úterý 15:00 Setkání seniorů
3. 4. pondělí 19:00 Setkání vysokoškoláků na faře
2. 4. neděle 10:30 Dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského.
Zkouška zpívajících dětí bude od 9 hod v sále pod kostelem
26. 3. neděle 18:00 Modlitební setkání Taizé.
26. 3. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
26. 3. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude v sobotu 25.3. od 17.30 hodin a v neděli od 9 hodin.
25. 3. sobota 17:30 Zkouška na nedělní zpívání s Vilmou Petrusovou.
25. 3. sobota 9:30 Sobotní cyklus Biblických hodin s Doc. Nagyem v učebně náboženství.
24. 3. pátek 17:00 Ministrantská schůzka - příprava křížové cesty
23. 3. čtvrtek 19:00 Koncert Evy Henychové
22. 3. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
22. 3. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
21. 3. úterý 15:00 Setkání seniorů
20. 3. pondělí 18:00 Mše sv. v Petýrkově ulici u vozíčkářů ze slavnosti sv. Josefa, celebruje bratr Jakub.
17. až 19. 3. Proběhne v našem kostele formační setkání - Školy křesťanského života a evangelizace sv. Marie z Nazareta
16. 3. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede v sále film Útěk do divočiny.
15. 3. středa 19:00 Koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení.
12. 3. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
11. 3. sobota 9:30 Sobotní cyklus Biblických hodin s Doc. Nagyem v učebně náboženství.
10. až 11. 3. 19:00 Celonoční adorace   Začátek po mši svaté.
10. 3. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství, všichni jsou zváni.
8. 3. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
8. 3. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
7. 3. úterý 15:00 Setkání seniorů
6. 3. pondělí 19:00 Setkání vysokoškoláků na faře
5. 3. neděle 10:30 Dětská kytarová mše pod vedením Zuzky Krušinové.
Zkouška zpívajících dětí bude od 10 hod v sále pod kostelem
3. 3. pátek 17:30 Křížová cesta v kostele.
3. 3. pátek 17:00 Ministrantská schůzka pod kostelem
3. 3. pátek 16:00 Křížová cesta na Petříně, pořádá SFŘ, vede P. Michal Pometlo (sraz v 16:00 u prvního zastavení)
2. 3. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
26. 2. neděle 18:00 Setkání rodičů dětí, které se připravují na první sv. přijímání s otcem Jakubem. V učebně náboženství.
26. 2. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
25. 2. sobota 9:30 Sobotní cyklus Biblických hodin s Doc. Nagyem v učebně náboženství.
24. 2. pátek 19:00 farní Masopust v sále pod kostelem
22. 2. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
22. 2. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
19. 2. neděle 18:00 Modlitební setkání Taizé.
19. 2. neděle 15:00 Masopust nejen pro děti z farnosti
19. 2. neděle 9:45 Ministrantská schůzka pod kostelem po první mši sv.
17. 2. pátek 19:00 Zkouška na zpívání na nedělní dětské mši svaté. Generální zkouška v neděli v 9:00. Pepa Bauer
16. 2. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede film Andrej Rublev. Promítání filmu v sále pod kostelem.
14. 2. úterý 19:00 Setkání pastorační rady
12. 2. neděle 15:30 Škola kontemplativní modlitby , setkání pro přihlášené.
11. 2. sobota 9:30 Sobotní cyklus Biblických hodin s Doc. Nagyem v učebně náboženství.
9. 2. čtvrtek 17:30 informativní schůzka k táborům Šnečků
8. 2. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
8. 2. středa 20:00 Modlitební setkání mužů
7. 2. úterý 15:00 setkání seniorů v učebně náboženství
5. 2. neděle 10:30 Dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského.
Zkouška zpívajících dětí bude od 9 hod v sále pod kostelem
5. 2. neděle 9:45 Ministrantská schůzka pod kostelem po první mši sv.
3. 2. pátek 19:00 beseda s P. Michalem Pometlem, pořádá MBS SFŘ.
3. až 4. 2. 19:00 Celonoční adorace   Začátek po mši svaté, je možnost se na službu v kostele zapsat do listiny.
3. 2. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství, všichni jsou zváni.
2. 2. čtvrtek 18:00 slavnost Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), svěcení svíček, Den zasvěceného života.
2. 2. čtvrtek 17:30 Tichá adorace v kostele.
29. 1. neděle 18:00 Modlitební setkání Taizé.
28. 1. sobota 9:30 Sobotní cyklus Biblických hodin s Doc. Nagyem v učebně náboženství.
25. 1. středa 21:00 Společenství manželů, otevřené i dalším účastníkům.
25. 1. středa 20:00 Modlitební setkání mužů

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov