Pravidelné aktivity ve farnosti sv. Anežky na Spořilově

Aktivita Den Čas Místo setkávání Osoba Kontakt
Svatoanežský pěvecký sbor pondělí 19:15 - 21:00 Markéta Štromerová
Příprava dospělých na křest úterý 19:00 fara br. Regalát
Výuka náboženství středa 16:00 - 16:45,
16:45 - 17:30
Klára Kudrnová
Protěž - skautky středa 17:00 - 19:00 klubovna pod kostelem Marie Holá
Modlitba mužů středa 20:00 - 21:00 učebna pod kostelem Tomáš Audy
Společenství (nejen) manželů středa 21:00 učebna pod kostelem Hana Čížková
Oddíl Šnečci čtvrtek 16:30 - 17:45 klubovna pod kostelem Veronika Koběrská
Protěž - světlušky čtvrtek 17:00 - 19:00 klubovna pod kostelem Anežka Čížková
Tichá adorace první čtvrtek měsíce 17:30 kostel
Modlitební společenství čtvrtek po mši s. Klára Irišková
Úklid kostela pátek 2x měsíčně 8:00 kostel Ivona Petrusová
Františkánští terciáři první pátek v měsíci 16:00 Marie Myslilová
Ministrantské schůzky pátek 2x měsíčně 17:00 Jan Petrus
Sobotní biblické hodiny 2. a 4. sobota 9:30 Jozef Nagy
Posezení u kávy neděle po ranní mši učebna pod kostelem
Zkouška na kytarové mše 1. neděle v měsíci 9:30 kostel Radim Koběrský
Zpívání s malými dětmi 3. neděle 10:00 sál pod kostelem Zuzana Krušinová
Modlitby Taizé viz akce kostel Markéta Štromerová
Setkávání maminek s dětmi Václava Hřebíčková
Farní sbor mládeže sv. Anežky Vilma Petrusová
Modlitba živého růžence Helena Kociánová