2. fáze
presbytář,
hlavní a boční lodě,
kůr a věž
zatím je vybráno 839 080 Kč,
celkem je třeba 900 000 Kč,
chybí tedy
60 920 Kč
1. fáze
podzemí
(koncem května hotovo)

SBÍRKA NA REKONSTRUKCI ELEKTROINSTALACE V KOSTELE

Na opravu je možné přispět
účet farnosti: 68349399/0800
variabilní symbol: 44444

Účelová sbírka na rekonstrukci elektřiny vynesla 21. května 96 540 Kč.

Všem dárcům moc děkujeme!
(Vybraná částka byla aktualizovaná 6. 6. 2017)


Historie

Kostel sv. Anežky a patronů českých

podrobně zpracovaná historie kostela na stránkách neziskové společnosti PROSTOR
historie kostela ve farních novinách k Noci kostelů 2014

26. 7. 1929
vysvěcena kaple sv. Kláry, která byla zřízena z bývalé kantýny, zakoupené JUDr. Františkem Noskem
3. 12. 1933
ustanoven "Spolek dílo bl. Anežky" pro postavení katolického chrámu na Spořilově
28. 10. 1934
posvěcení základního kamene kostela arcibiskupem Kašparem
27. 10. 1935
vysvěcení kostela na svátek Ježíše Krista Krále

Duchovní správci a faráři

1948 - 1974
1974 - 1976
P. Josef Hermach
1976 - 2012
aktuálně

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov