2. fáze
presbytář,
hlavní a boční lodě,
kůr a věž
zatím je vybráno 839 080 Kč,
celkem je třeba 900 000 Kč,
chybí tedy
60 920 Kč
1. fáze
podzemí
(koncem května hotovo)

SBÍRKA NA REKONSTRUKCI ELEKTROINSTALACE V KOSTELE

Na opravu je možné přispět
účet farnosti: 68349399/0800
variabilní symbol: 44444

Účelová sbírka na rekonstrukci elektřiny vynesla 21. května 96 540 Kč.

Všem dárcům moc děkujeme!
(Vybraná částka byla aktualizovaná 6. 6. 2017)


Kontakty

Duchovní správci
Regalát Jakub moderátor společné duchovní správy:
Jakub František Sadílek OFM
e-mail:

člen společné duchovní správy:
Petr Regalát Beneš OFM
e-mail:

Adresa
Jungmannovo nám. 18
110 00 Praha 1

Římskokatolická farnost u kostela sv. Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25
141 00 Praha 4
tel.: +420733741559

Bankovní spojení pro finanční dary určené farnosti
číslo účtu: 68349399/0800
variabilní symbol: 777

Náboženství
Klára Kudrnová
tel.: +420777699486

Farní sbor
Josef Bauer
tel.: +420272772904, +420774190367
pravidelné zkoušky sboru: pondělí 19:00 - 21:00

Šnečci
Veronika Koběrská
tel.: +420604821600

Farní noviny
Michaela Tučková
tel.: +420272764823, +420777157485

Magdalena Martinovská
tel.: +420272766710

Správa stránek
František Kudrna
tel.: +420724168415
e-mail:


Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov