2. fáze
presbytář,
hlavní a boční lodě,
kůr a věž
zatím je vybráno 839 080 Kč,
celkem je třeba 900 000 Kč,
chybí tedy
60 920 Kč
1. fáze
podzemí
(koncem května hotovo)

SBÍRKA NA REKONSTRUKCI ELEKTROINSTALACE V KOSTELE

Na opravu je možné přispět
účet farnosti: 68349399/0800
variabilní symbol: 44444

Účelová sbírka na rekonstrukci elektřiny vynesla 21. května 96 540 Kč.

Všem dárcům moc děkujeme!
(Vybraná částka byla aktualizovaná 6. 6. 2017)


Počet návštěvníků obou bohoslužeb podle věku (celkem 338)

Počet návštěvníků ranní bohoslužby podle věku (celkem 121)

Počet návštěvníků dětské bohoslužby podle věku (celkem 217)


Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov