Pravidelné aktivity ve farnosti   tabulka pro tisk Tisk

Aktivita Den Čas Místo setkávání Kontakt
Setkávání seniorů první a třetí úterý 14:00 učebna pod kostelem Anna Zikešová
Anna Zikešová – e-mail:
Setkávání seniorů probíhá pravidelně každé první a třetí úterý v měsíci od 15 hodin v učebně pod kostelem. Výjimkou je setkání po prázdninách, které se uskuteční v úterý 19. září. Na tomto setkání si pohovoříme a vybereme témata, kterým se budeme věnovat na dalších schůzkách. Přáli bychom si, abychom se lépe poznali a aby se nikdo v naší farnosti necítil sám. Neváhejte a přijďte.
Příprava dospělých na křest úterý 19:00 fara br. Regalát
br. Regalát – e-mail:
Příprava dospělých na křest se bude konat od 19. září v 19 hodin na faře. Setkání se týkají hlavně zájemců o křest, ale je otevřené i pro pokřtěné, kteří si chtějí prohloubit své znalosti. Zájemci o křest se mohou hlásit u bratra Regaláta.
Výuka náboženství středa 16:00 - 16:45,
16:45 - 17:30
Klára Kudrnová
Klára Kudrnová – tel.:
1) 16:00 – 16:45 příprava na první svaté přijímání
Do této skupiny patří všechny děti, které půjdou letos v červnu poprvé ke svatému přijímání, bez ohledu na věk, od 1. třídy výše. Budou se seznamovat se základními pojmy jako Bůh Otec, stvoření, modlitba, neděle, Ježíš, kříž, Bible, křest, budeme si vysvětlovat, co se děje při mši svaté a připravovat se na svátost smíření.

2) 16:45 – 17:30 děti, které už byly u prvního sv. přijímání
Budeme probírat příběhy Nového Zákona. Samozřejmě se všemi dětmi věnujeme pozornost i svátkům a liturgickým obdobím během církevního roku. Na hodiny budou děti potřebovat:
sešit, pero, pastelky, nůžky a lepidlo. Výuka probíhající 45 minut je krátká, snažím se, aby si děti nemusely nic psát, ale texty si do sešitu nalepují.

další informace najdete na zvláštní stránce
Protěž - světlušky středa 17:00 - 19:00 klubovna pod kostelem Anička Čížková, Káťa Schreierová
Anička Čížková, Káťa Schreierová – e-mail:
Zveme všechny holčičky od 1. do 5. třídy do družinky Sardinek, která je součástí velkého oddílu Protěž. Jsme skautský a křesťanský oddíl, jak kluci, tak holky různého věku.
Scházíme se pravidelně v menších skupinkách a o víkendech a prázdninách vyrážíme ven do přírody nebo na nějaké kulturní akce. Scházíme se dole v prostorách pod kostelem sv. Anežky a jsme za tuto možnost spořilovskému kostelu moc vděčné.
Letos budou pravidelné schůzky vždy ve čtvrtek cca od 17 do 19 hodin a jako každý rok začneme až začátkem října. Rády přijmeme nové členy.
Společenství (nejen) manželů středa 21:00 učebna pod kostelem Barbora Čáslavková
Barbora Čáslavková – tel.: , e-mail:
Setkáváme se přibližně dvakrát do měsíce ve středu od 21 hodin ve třídě pod kostelem.
Konkrétní termíny a místo setkání bývají upřesněny mailem. Pokud byste se k nám rádi připojili, nebojte se nás kontaktovat.
Oddíl Šnečci čtvrtek 16:30 - 17:45 klubovna pod kostelem Veronika Koběrská
Veronika Koběrská – tel.:
Jako každý rok se budeme pravidelně scházet k našim pravidelným schůzkám v klubovnách zdejšího kostela s dětmi ve věku 3 – 9 let každý čtvrtek 16:30 – 17:45.
Jsme oddíl kamarádů, kteří se chtějí pravidelně scházet. Oddíl je taková „přípravka“ na skaut, proto si říkáme malí skautíci. Náplní nás, Šnečků, je být dobrým kamarádem. Hrajeme spoustu her, zpíváme, vyrábíme, soutěžíme. Secvičili jsme nejedno divadlo. Jezdíme za kulturou či sportujeme. Velmi rádi vyrážíme na výpravy do lesa a v létě na tábor. Naše klubovničky jsou v suterénních prostorech sv. Anežky, zvoňte u bočního vchodu. Celý rok mezi sebe přijímáme jak nové kamarády, tak i pomocníky či vedoucí. Budeme rádi, když se k nám přidáte nebo se jen přijdete podívat!

Veškeré informace na snecci.cz
Tichá adorace čtvrtek 17:30 kostel
Tichá adorace je příležitostí uchýlit se do samoty a ticha kostela a dát Bohu příležitost promluvit k nám, vnímat Boží slovo.
Měsíční tiché adorace se konají jednou za měsíc ve čtvrtek před prvním pátkem půl hodiny před mší svatou, tedy v 17:30.
Modlitební společenství čtvrtek po mši s. Klára Irišková
s. Klára Irišková – tel.: , e-mail:
Modlitební společenství pod vedením sestry Kláry Iriškové se přimlouvá za naši farnost i problémy jednotlivých farníků, koná se ve čtvrtek po mši svaté v kostele.
Společenství mládeže 18 - 30 let 2. a 4. čtvrtek v měsíci 19:00 fara bratr Eliáš
bratr Eliáš – e-mail:
Když vloni v říjnu vznikla idea zorganizovat setkávání nejen vysokoškoláků v naší farnosti, nikdo ani nedoufal, že se tak opravdu stane. Začali jsme se scházet a letos bychom v tom rádi pokračovali. Setkáváme se vždy v pondělí, obvykle jednou za 14 dní, poprvé 11. září od 19 hodin na faře. Jsme zatím malá partička nedefinovatelných osobností, která mezi sebe s radostí přijme další.
Úklid kostela pátek 2x měsíčně 8:00 kostel Naděžda Zounková
Naděžda Zounková – tel.:
Úklid kostela je dvakrát měsíčně vždy v pátek od 8 hodin. Po společné práci se sejdeme ke společné modlitbě za naše přátele, děti, nemocné, i za ty, co už nemohou uklízet.
Při čaji nebo kávě si vzájemně sdělujeme nové poznatky i názory. Většina z nás tuto bohulibou činnost koná již několik desítek let. Bohužel čas je neúprosný, léta přibývají a stáří nás omezuje. Proto se na vás obracíme s prosbou: Přijďte, nebojte se, zkuste.
Kostel je nás všech. Odměna je jistá.
Františkánští terciáři první pátek v měsíci 16:00 Marie Myslilová
Marie Myslilová – e-mail:
Místní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu Praha-Spořilov se schází v kostele sv. Anežky České vždy první pátek v měsíci v 16 hodin. Duchovním asistentem je P. Michal František Pometlo OFM. Cílem setkání je oživení františkánského povolání a apoštolského života členů. Kromě pravidelných setkání pořádá společenství různé akce pro sebe i pro veřejnost, například přednášky zajímavých hostů (i z řad členů), Tříkrálové setkání františkánských společenství nebo již tradiční pouti na Hrádek u Vlašimi, pouť seniorů do Hájku u Prahy nebo pouť do Poříčí nad Sázavou ke hrobu františkánského terciáře Dr. Františka Noska, jehož beatifikační proces probíhá.
Ministrantské schůzky pátek 2x měsíčně 17:00 Jan Petrus, František Kudrna
Jan Petrus, František Kudrna – e-mail:
Ministrantské schůzky probíhají dvakrát v měsíci vždy v pátek od 17 hodin.
Učíme se praktické záležitosti při ministrantování, aby mše svatá měla hladký průběh se všemi náležitostmi. Podle možností se snažíme odlehčit schůzku nějakou hrou. Nábor ministrantů je otevřen všem.
Protěž - skautky pátek 17:00 - 19:00 klubovna pod kostelem Johanka Porazilová
Johanka Porazilová – tel.: , e-mail:
Jsme skautky ze 44. skautského oddílu Protěž, který spadá do 7. skautského střediska Blaník. Náš oddíl je křesťansky zaměřený a jeho historie je starší víc jak 50 let. Konkrétně my skautky jsme rozdělené na Vydry a Sojky, ale prakticky většinu času trávíme společně.
Momentálně je nás kolem 15, ale nebráníme se přijímat další členy. Scházíme se jednou týdně a jednou za čas máme i vícedenní akce. Celý náš skautský rok vždy završíme táborem na začátku prázdnin, na který se vždy všichni moc těšíme.
Od 7. října se budeme scházet každou středu od 17 do 19 hodin v klubovně pod kostelem sv. Anežky.
Sobotní biblické hodiny 2. a 4. sobota 9:30 učebna pod kostelem Klára Kudrnová
Klára Kudrnová – tel.:
Od 7. října v 9.30 budou pokračovat v učebně náboženství sobotní biblické hodiny
vedené doc. Jozefem Nagyem, pod jehož vedením budeme letos v Bibli hledat odpověď
na otázku „Co znamená pro náš život skutečnost, že jsme Boží děti“. Jsou zváni stávající i noví účastníci. Všichni, kdo chtějí zakusit Boží lásku prostřednictvím Božího slova i láskyplného prostředí kolem pana docenta. Setkávání jsou vždy 2. a 4. sobotu.


Od října budou pokračovat sobotní biblické hodiny vedené doc. Jozefem Nagyem.
V sobotu 10. října v 9:30 začneme nejkrásnější částí Janova evangelia 13.-17. kapitolou, následovat budou Janovy pašije. Vzhledem k letošnímu roku milosrdenství navážeme evangeliem sv. Lukáše.
Jsou zváni stávající i noví účastníci. Všichni, kdo chtějí zakusit Boží lásku prostřednictvím Božího slova i láskyplného prostředí kolem pana docenta. Setkávání jsou vždy 2. a 4. sobotu.
Farní sbor mládeže sv. Anežky třetí sobota učebna pod kostelem Vilma Petrusová
Vilma Petrusová – tel.: , e-mail:
Chtěli byste se stát součástí našeho sboru? Vítáme každého nadšeného zpěváka či zpěvačku! Náš sbor hudebně doprovází dětskou mši svatou každou třetí neděli v měsíci. Zkoušky většinou bývají v sobotu v podvečer v sále pod kostelem.
Zkouška na kytarové mše 1. neděle v měsíci 9:00 kostel Radim Koběrský
Radim Koběrský – e-mail:
Kytarové mše 1. neděli v měsíci při dětské bohoslužbě, zkouška v 9 hodin v kostele.
Zkoušku vede a noty posílá Radim Koběrský.
Posezení u kávy neděle po ranní mši učebna pod kostelem
Posezení u kávy se koná po nedělní ranní mši svaté, popovídání u čaje či kávy v prostorách učebny náboženství.
Zpívání s malými dětmi 3. neděle 10:00 sál pod kostelem Zuzana Krušinová
Zuzana Krušinová – e-mail:
Stejně jako v minulých letech je třetí neděli v měsíci dětská bohoslužba doprovázena scholou mladých a kytarou. Zároveň je do této mše svaté zapojena i skupinka dětských zpěváčků. Touto cestou bych proto ráda pozvala všechny malé děti ke zpívání a případně i hudebnímu doprovodu jednoduché písničky, kterou se naučíme na zkoušce přede mší.
Zkouška bude pravidelně 3. neděli v 10 hodin v sále pod kostelem. Chuť do zpěvu a hudební nástroje s sebou! Od tohoto školního roku zkoušky vede Zuzana Krušinová.
Setkávání maminek s dětmi Václava Hřebíčková
Václava Hřebíčková – tel.: , e-mail:
Bude probíhat od října, na dnu a čase setkávání se maminky teprve domluví. Cílem našich schůzek je společná modlitba a zpěv s dětmi u oltáře, vzájemné obohacování se o nové zkušenosti, o poznatky či literaturu z duchovního života, možnost sdílení rodičovských radostí i starostí. Děti si také mohou společně pohrát, nebo občas něco vyrobit. Přijďte mezi nás.
Modlitba živého růžence Helena Kociánová
Helena Kociánová – tel.:
Za naši farnost, rodiny, děti, kněze i naše nemocné se máme stále modlit a růženec je krásná a rozjímavá modlitba. V naší farnosti máme také společenství živého růžence. Určená tajemství se člen modlí vždy po celý měsíc a kartičky s určeným desátkem se pak co měsíc mění. Za členky živého růžence je pravidelně slou žena mše svatá.

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov