Pravidelné aktivity ve farnosti sv. Anežky na Spořilově

Aktivita Den Čas Místo setkávání Osoba Kontakt
Setkávání seniorů první a třetí úterý 14:00 učebna pod kostelem Anna Zikešová
Příprava dospělých na křest úterý 19:00 fara br. Regalát
Výuka náboženství středa 16:00 - 16:45,
16:45 - 17:30
Klára Kudrnová
Protěž - světlušky středa 17:00 - 19:00 klubovna pod kostelem Anička Čížková, Káťa Schreierová
Společenství (nejen) manželů středa 21:00 učebna pod kostelem Barbora Čáslavková
Oddíl Šnečci čtvrtek 16:30 - 17:45 klubovna pod kostelem Veronika Koběrská
Tichá adorace čtvrtek 17:30 kostel
Modlitební společenství čtvrtek po mši s. Klára Irišková
Společenství mládeže 18 - 30 let 2. a 4. čtvrtek v měsíci 19:00 fara bratr Eliáš
Úklid kostela pátek 2x měsíčně 8:00 kostel Naděžda Zounková
Františkánští terciáři první pátek v měsíci 16:00 Marie Myslilová
Ministrantské schůzky pátek 2x měsíčně 17:00 Jan Petrus, František Kudrna
Protěž - skautky pátek 17:00 - 19:00 klubovna pod kostelem Johanka Porazilová
Sobotní biblické hodiny 2. a 4. sobota 9:30 učebna pod kostelem Klára Kudrnová
Farní sbor mládeže sv. Anežky třetí sobota učebna pod kostelem Vilma Petrusová
Zkouška na kytarové mše 1. neděle v měsíci 9:00 kostel Radim Koběrský
Posezení u kávy neděle po ranní mši učebna pod kostelem
Zpívání s malými dětmi 3. neděle 10:00 sál pod kostelem Zuzana Krušinová
Setkávání maminek s dětmi Václava Hřebíčková
Modlitba živého růžence Helena Kociánová