Setkání sousedů

NAJDEME

ještě zmizelé sousedy?

Hledáme pamětníky, vzpomínky či informace o sousedech německého jazyka, kteří byli na Spořilově internováni v našem kostele a ve škole, nebo vysídleni po druhé světové válce.

Během Noci kostelů a následující neděli byla v sále pod kostelem k tomuto tématu výstava Pod jednou střechou, připravená sdružením Antikomplex. Na sedmi stolech leží pár věcí: čajový šálek, porcelánový jelen, fotoalbum, sešit s textem. Fotografie a příběhy lidí, kteří se vrátili do domů, z nichž pocházejí, ale kde už žije někdo jiný. Každé obci je věnován jeden stůl: Slavonice, Poběžovice, Kytlice, Rudné, Rumburk, Dolní Dvůr, Hejnice. Výstava je putovní a v létě 2017 je Chomutově.

Na stole obce Spořilov leželo několik zpráv, zmínek z literatury i osobních vzpomínek, které se nám o bývalých sousedech dosud podařilo najít. Zejména se nám podařilo navázat kontakt se spořilovským rodákem, tenistou a trenérem německé reprezentace, Richardem Schönbornem, který nám v několika dopisech popsal, jak jeho rodina prožívala události těsně po válce na Spořilově i jinde v Praze.

Během výstavy i po ní se nám ohlásili další pamětníci a pamětnice, se kterými budeme ještě mluvit. Pokud byste měli nějakou informaci, zprávu nebo tip na pamětníka, napište prosím na

3. listopadu 2017 si chceme bývalé sousedy připomenout.

Bohoslužba Smíření bude sloužena 3. listopadu 2017
za oběti české, německé i židovské z doby válečné a poválečné.

iniciativa Smíření u sv. Anežky


    Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
    Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov