Památka zmizelých

3. listopadu 2017 se v kostele svaté Anežky České
konal večer, věnovaný bývalým sousedům

  • 17:00 procházka – pouliční výtvarná instalace, sraz u kostela
  • 18:00 bohoslužba smíření
  • 19:00 Stamicovo kvarteto: L. v. Beethoven, A. Stamic
  • Úvodem promluví P. Miloslav Fiala
    Připomínka spořilovských obyvatel německé národnosti, internovaných v našem kostele v květnu 1945
  • Příležitostný tisk: vzpomínky pamětníků ze Spořilova
  • pohoštění

Listopad je čas vzpomínek nejen na blízké. Ve dvacátém století z našeho okolí násilím zmizelo více skupin obyvatel, Židé, odbojáři a další oběti nacismu. Další zmizeli na dlouhá léta po válce při účtování komunistické moci například s katolíky či živnostníky. Tato naše vzpomínková akce chce upozornit na „zapomenutost, zmizelost“ události odsunu. Jakoby naši tehdejší sousedé zmizeli dvakrát: jednou osobně a podruhé ze vzpomínek, z paměti našeho místa.

Na procházce, při bohoslužbě, koncertě a spolu s pamětníky si 3. listopadu v našem kostele chceme připomenout památku sousedů německého jazyka, kteří od nás byli odsunuti po roce 1945, někteří z nich byli předtím internováni v sále kostela.

Na procházce podél světel se podíváme například na místo, kudy uprchla rodina Schönbornova před revoluční gardou.

Během bohoslužby smíření můžeme do jednoho košíku vložit jména obětí násilí, ať už byli Češi, Němci nebo Židé, za něž se při mši pomodlíme, a do druhého jména těch, kterým chceme za nás a naše rodiny odpustit.

Stamicovo kvarteto zahraje skladby L. v. Beethovena a J. V. Stamice.

Součástí večera má být i představení vzpomínek pamětníků. Vzpomínky pana Vítězslava Kuschmitze ukazují situaci „těch, kteří zůstali“, vyprávění Richarda Schönborna, trenéra mj. Stefi Grafové, přináší zajímavý pohled na průběh 5. května „z druhé strany“. Na staré časy vzpomíná také Pavel Roček, Alena Vlková, Marie a Karla Kůstkovy, Libuše Bruchanovová či Vladimír Prchlík. Na doplňující otázky ke svému původnímu textu odpověděl Jiří Suchý. Základní škola Jižní laskavě zpřístupnila svůj archiv, Archiv hl. m. Prahy dodal nějaká fakta a čísla.

Letos v létě na farní dovolené někteří účastníci vyrazili na výlet do Rakouska. Poblíž skalní vyhlídky směrem do Čech stála kaplička a pamětní deska. Pravděpodobně místa srazů lidí vysídlených z Československa. V překladu je na desce asi toto: Největší síla obrácení na víru spočívá v dobrotě. Svatá Anežka Česká, utěšitelka zarmoucených a mnoha mučedníků, nadále pro nás vyprošuje svobodu a pokoj.

Iniciativa Smíření u sv. Anežky


Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov