Pocta svaté Anežce
30. výročí svatořečení
v kostele sv. Anežky České
4.–12.11. modlitba Novény ke svaté Anežce České
15.11. v 19.00 koncert Baborak Ensemble ve složení Dalibor Karvay, Martina Bačová, Karel Untermüller, Hana Baboráková Shabuová a Radek Baborák.
Zazní skladby W. A. Mozarta, L. Sinigaglia, K. Saint-Säense, M. Boka.
17.11. v 10.30 bude slavnou mši svatou celebrovat papežský nuncius arcibiskup Charles Balvo, mši doprovodí Schola od sv. Anežky, poté bude následovat beseda.
Ranní mše v 8.30 je zrušena.
19.11. v 17.00 vernisáž výstavy fotografií Františka Sysla s názvem „Svatořečení Anežky České v Římě“. Uvedení doplní vyprávění F. Sysla o jeho neorganizované cestě do Říma a vzniku samotných fotografií. Vernisáž doprovodí Filip Koběrský (varhany).
Dobové unikátní fotografie budou v kostele sv. Anežky k vidění do 24.11.
20.11. Dětský katedrální sbor pod vedením Miloslavy Vítkové a Jany Karausové doprovodí v 18.00 mši svatou, po ní zazní část oratoria Karla Louly: Anežka.
Klavírní doprovod Josefína Nedbalová.
21.11. Svatomartinský lampionový průvod pro děti od 16.30, divadlo a povídání v sále kostela, průvod světel a hledání podkov sv. Martina (organizuje oddíl Šnečci).
22.11. v 19.00 koncert Stamicova kvarteta ve složení Jindřich Pazdera, Josef Kekula, Jan Pěruška, Petr Hejný. Zazní Smyčcové kvartety J. B. Foerstera a A. Dvořáka.
23.11. předadventní duchovní obnova s P. Eliášem Pasekou OFM, předcházet jí bude celonoční adorace.
24.11. v 17.00 vzpomínkové setkání k výročí svatořečení Anežky České, do tématu uvede historik Jaroslav Cuhra z Ústavu pro soudobé dějiny, vystoupí František Reichl a další pamětníci.Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov