Co nás čeká přímo v kostele na Spořilově

Ještě letos v posledním týdnu června si přijedou varhanáři udělat zvukové zkoušky přímo na místě v kostele. Vytvoří si intonaci vzorových píšťal. Na základě těchto vzorových píšťal provedou první intonaci celého nového nástroje ve své dílně. Cílovou intonaci nástroje provedou přímo v kostele, až tam budou nové varhany převezeny a sestaveny.

Na současné varhany by se mělo naposled hrát v příštím roce na velikonoční pondělí, to je 13. dubna 2020. Následně budou varhany rozebrány a odvezeny. Rozebrání varhan je náročná práce. Aby se vše stihlo, je nutné rozebírání současných varhan začít již v úterý 14. dubna 2020. Proto bude potřeba kůr vyklidit již v postě, aby na velikonoce zůstalo na kůru jenom to nejnutnější. Předpokládáme, že začátkem května 2020 bude kůr vyklizen a zahájí se stavební práce, oprava omítek po rozebrání současných varhan, příprava pro nové varhany, vymalování. Vše včetně vyschnutí by mělo být hotovo do konce července.

Varhanáři zahájí v kostele práce v srpnu 2020, přivezou nové vahany, sestaví je, technicky vyladí, provedou cílovou intonaci, varhany naladí. Tím bude nástroj hotov a předán k užívání.

Po celou dobu, to je od 14. dubna 2020 do dokončení v listopadu 2020, bude kůr uzavřen.
Po tuto dobu se budou bohoslužby doprovázet na provizorní nástroj, který bude dole v kostele. Pokud se nepodaří zapůjčit hezký pozitiv (malé varhánky), bude se hrát na harmonium, které má farnost a které vždy v podobných případech sloužilo. Po slavnostním svěcení nových varhan bude kůr opět otevřen. Umístění varhanního stroje umožní obnovení původního přístupu na kůr po obou schodištích.


Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov