Současný stav výroby nových varhan a postup dalších prací.

Pro výrobu varhan varhanáři zakoupili 1,3t cínu a 0,6t olova. Již je vyrobeno zhruba dva tisíce píšťal. Zbývá vyrobit ty největší, které budou v prospektu varhan (několik desítek píšťal, které budou vidět z chrámového prostoru).

Výroba píšťal do prospektu bude zahájena letos v červenci a dokončena letos v říjnu.
Jsou připraveny dílce pro tónovou trakturu, více než jeden kilometr dřevěných traktur.
Je vyrobena vnitřní část hracího stolu včetně kláves. Obložení kláves pro celé tóny je z hovězí kosti, půltóny jsou ebenové. Pedálová klaviatura bude z dubu. Vyrábějí se měchy, pět měchů bude hotovo v červenci 2019.

V druhé polovině letošního roku proběhne výroba vzduchovodů, vnitřní konstrukce varhan, varhanní skříně, žaluziové skříně. Letos bude také zahájena výroba vzdušnic, píšťalnic a dalších dílů varhan.

V prvním pololetí roku 2020 bude výroba všech částí varhan dokončena, provedeno sestavení celého stroje, odzkoušení varhan a proběhne první intonace varhan. Varhanáři v létě 2020 odzkoušené varhany rozeberou, zabalí a převezou do kostela na Spořilov. Montáž na místě v kostele zahájí v srpnu 2020. Varhany kompletně sestaví, odzkouší, provedou závěrečnou intonaci a naladění. Do 13. listopadu 2020 mají hotové varhany předat k užívání.

Věřím, že s Božím požehnáním se dílo podaří a varhany budou sloužit k Boží oslavě a posvěcení věřících, k povznesení mysli k Bohu.

Pavel Čížek, spořilovský varhaník


Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov