SPOŘILOV LIDSKÁ ŘEKA / NEJVĚTŠÍ ZAHRADNÍ MĚSTO VELKÉ PRAHY A JEHO OSOBNOSTI

Tematická procházka v rámci Dne architektury 2017 zprostředkuje informace o historii, urbanistickém a architektonickém řešení čtvrti a jejích vybraných osobnostech.

Akce začíná v sobotu 30. září 2017 v 10:00 hod v kostele sv. Anežky České na Spořilově.

Plakát ke stažení.


AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: pátek 6. 10. v 8:00

Od října začne příprava na biřmování, zájemci se mohou hlásit u bratra Eliáše. >

Děkujeme všem dárcům za finanční podporu rekonstrukce kostela.

září
24. 9. neděle 17:00 Modlitba Taizé v kostele.
25. 9. pondělí 19:00 na faře společenství nejen vysokoškoláků
říjen
3. 10. úterý 15:00 Setkání seniorů v učebně
3. 10. úterý 18:00 při mši svaté oslavíme svátek sv.Františka, na závěr pobožnost Transitus k výročí smrti sv. Františka. Mši doprovodí mužský sbor pod vedením Lukáše Dobrodinského.
6. až 8. 10. víkend „Poznej františkány“ v Hájku, pro chlapecké (mužské) zájemce
6. 10. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
14. 10. sobota 9:30 Cyklus Setkávání nad Biblí s doc. Jozefem Nagyem v učebně pod kostelem

Pravidelné aktivity ve farnosti   tabulka pro tisk Tisk

Aktivita Den Čas Místo setkávání Kontakt
Svatoanežský pěvecký sbor pondělí 19:15 - 21:00 Markéta Štromerová
Markéta Štromerová – tel.: , e-mail:
Pěvecký sbor začíná opět zkoušet, aby doprovodil svým zpěvem mše sv. významných liturgických svátků a slavností slavených s celou církví u nás v kostele.
Srdečně zveme všechny, kdo by měli chuť se připojit, aby s námi chodili na naše zkoušky, a to každé pondělí od 19:15 do 21:00 hodin.

Ráda bych připomněla váhajícím, že jsme všichni dobrovolníci, kteří mají rádi hudbu a zpěv, nevyžadujeme tedy žádné profesionální hlasy (ale ani je neodmítáme samozřejmě, naopak). Nicméně je dobré zvládat bez větších obtíží správnou intonaci. Pokud si nejste jisti, přijďte, zkusíme a uvidíme společně.
Těšíme se na vás!
Příprava dospělých na křest úterý 19:00 fara br. Regalát
br. Regalát – e-mail:
Setkání se týkají hlavně zájemců o křest, ale je otevřené i pro pokřtěné, kteří si chtějí prohloubit své znalosti.
Výuka náboženství středa 16:00 - 16:45,
16:45 - 17:30
Klára Kudrnová
Klára Kudrnová – tel.:
1) 16:00 – 16:45 příprava na první svaté přijímání
Do této skupiny patří všechny děti, které půjdou letos v červnu poprvé ke svatému přijímání, bez ohledu na věk, od 1. třídy výše. Budou se seznamovat se základními pojmy jako Bůh Otec, stvoření, modlitba, neděle, Ježíš, kříž, Bible, křest, budeme si vysvětlovat, co se děje při mši svaté a připravovat se na svátost smíření.

2) 16:45 – 17:30 děti, které už byly u prvního sv. přijímání
Budeme probírat příběhy Nového Zákona. Samozřejmě se všemi dětmi věnujeme pozornost i svátkům a liturgickým obdobím během církevního roku. Na hodiny budou děti potřebovat:
sešit, pero, pastelky, nůžky a lepidlo. Výuka probíhající 45 minut je krátká, snažím se, aby si děti nemusely nic psát, ale texty si do sešitu nalepují.

další informace najdete na zvláštní stránce
Protěž - skautky středa 17:00 - 19:00 klubovna pod kostelem Marie Holá
Marie Holá – tel.: , e-mail:
Jsme skautky ze 44. skautského oddílu Protěž, který spadá do 7. skautského střediska Blaník. Náš oddíl je křesťansky zaměřený a jeho historie je starší víc jak 50 let. Konkrétně my skautky jsme rozdělené na Vydry a Sojky, ale prakticky většinu času trávíme společně.
Momentálně je nás kolem 15, ale nebráníme se přijímat další členy. Scházíme se jednou týdně a jednou za čas máme i vícedenní akce. Celý náš skautský rok vždy završíme táborem na začátku prázdnin, na který se vždy všichni moc těšíme.
Od 7. října se budeme scházet každou středu od 17 do 19 hodin v klubovně pod kostelem sv. Anežky.
Modlitba mužů středa 20:00 - 21:00 učebna pod kostelem Tomáš Audy
Setkáváme se každé dva týdny ve středu od 20 hodin ve třídě pod kostelem.
Společenství (nejen) manželů středa 21:00 učebna pod kostelem Hana Čížková
Hana Čížková – tel.: , e-mail:
Setkáváme se přibližně dvakrát do měsíce ve středu od 21 hodin ve třídě pod kostelem.
Konkrétní termíny a místo setkání bývají upřesněny mailem. Pokud byste se k nám rádi připojili, nebojte se nás kontaktovat.
Oddíl Šnečci čtvrtek 16:30 - 17:45 klubovna pod kostelem Veronika Koběrská
Veronika Koběrská – tel.:
Jako každý rok se budeme pravidelně scházet k našim pravidelným schůzkám v klubovnách zdejšího kostela s dětmi ve věku 3 – 9 let každý čtvrtek 16:30 – 17:45.
Náplní nás, Šnečků, je naučit se být dobrým kamarádem. Pořádáme výpravy do přírody i za kulturou a sportem.
Nacvičili jsme společně nejedno divadlo. Zpíváme písničky. O letních prázdninách jezdíme na tábor.
V neposlední řadě hrajeme nespočet her a soutěží, které tvoří základ všech schůzek. Tak neváhejte a přijďte se k nám třeba jen podívat.
Veškeré informace na snecci.cz
Protěž - světlušky čtvrtek 17:00 - 19:00 klubovna pod kostelem Anežka Čížková
Anežka Čížková – tel.: , e-mail:
Zveme všechny holčičky od 1. do 5. třídy do družinky Sardinek, která je součástí velkého oddílu Protěž. Jsme skautský a křesťanský oddíl, jak kluci, tak holky různého věku.
Scházíme se pravidelně v menších skupinkách a o víkendech a prázdninách vyrážíme ven do přírody nebo na nějaké kulturní akce. Scházíme se dole v prostorách pod kostelem sv. Anežky a jsme za tuto možnost spořilovskému kostelu moc vděčné.
Letos budou pravidelné schůzky vždy ve čtvrtek cca od 17 do 19 hodin a jako každý rok začneme až začátkem října. Rády přijmeme nové členy.
Tichá adorace první čtvrtek měsíce 17:30 kostel
Tichá adorace je příležitostí uchýlit se do samoty a ticha kostela a dát Bohu příležitost promluvit k nám, vnímat Boží slovo.
Měsíční tiché adorace se konají jednou za měsíc ve čtvrtek před prvním pátkem půl hodiny před mší svatou, tedy v 17:30.
Modlitební společenství čtvrtek po mši s. Klára Irišková
s. Klára Irišková – tel.: , e-mail:
Modlitební společenství pod vedením sestry Kláry Iriškové se přimlouvá za naši farnost i problémy jednotlivých farníků, koná se ve čtvrtek po mši svaté v kostele.
Úklid kostela pátek 2x měsíčně 8:00 kostel Ivona Petrusová
Ivona Petrusová – e-mail:
Úklid kostela je dvakrát měsíčně vždy v pátek od 8 hodin. Po společné práci se sejdeme ke společné modlitbě za naše přátele, děti, nemocné, i za ty, co už nemohou uklízet.
Při čaji nebo kávě si vzájemně sdělujeme nové poznatky i názory. Většina z nás tuto bohulibou činnost koná již několik desítek let. Bohužel čas je neúprosný, léta přibývají a stáří nás omezuje. Proto se na vás obracíme s prosbou: Přijďte, nebojte se, zkuste.
Kostel je nás všech. Odměna je jistá.
Františkánští terciáři první pátek v měsíci 16:00 Marie Myslilová
Marie Myslilová – e-mail:
Františkánští terciáři se v našem kostele scházejí v 16:00 o prvních pátcích v měsíci.
Kromě měsíčních setkání pořádají terciáři jiné akce, opět nejen pro sebe, ale i pro spořilovské farníky a jiné zájemce. Jde hlavně o pouti na mariánská a jiná významná místa.
Pořádají i přednášky, které bývají večer po mši svaté, v sále pod kostelem.
Ministrantské schůzky pátek 2x měsíčně 17:00 Jan Petrus
Jan Petrus – e-mail:
Ministrantské schůzky probíhají dvakrát v měsíci vždy v pátek od 17 hodin.
Učíme se praktické záležitosti při ministrantování, aby mše svatá měla hladký průběh se všemi náležitostmi. Podle možností se snažíme odlehčit schůzku nějakou hrou. Nábor ministrantů je otevřen všem.
Sobotní biblické hodiny 2. a 4. sobota 9:30 Jozef Nagy
Od října budou pokračovat sobotní biblické hodiny vedené doc. Jozefem Nagyem.
V sobotu 10. října v 9:30 začneme nejkrásnější částí Janova evangelia 13.-17. kapitolou, následovat budou Janovy pašije. Vzhledem k letošnímu roku milosrdenství navážeme evangeliem sv. Lukáše.
Jsou zváni stávající i noví účastníci. Všichni, kdo chtějí zakusit Boží lásku prostřednictvím Božího slova i láskyplného prostředí kolem pana docenta. Setkávání jsou vždy 2. a 4. sobotu.
Posezení u kávy neděle po ranní mši učebna pod kostelem
Posezení u kávy se koná po nedělní ranní mši svaté, popovídání u čaje či kávy v prostorách učebny náboženství.
Zkouška na kytarové mše 1. neděle v měsíci 9:30 kostel Radim Koběrský
Radim Koběrský – e-mail:
Kytarové mše 1. neděli v měsíci při dětské bohoslužbě, zkouška v 9.30 v kostele.
Zkoušku vede a noty posílá Radim Koběrský.
Zpívání s malými dětmi 3. neděle 10:00 sál pod kostelem Zuzana Krušinová
Zuzana Krušinová – e-mail:
Stejně jako v minulých letech je třetí neděli v měsíci dětská bohoslužba doprovázena scholou mladých a kytarou. Zároveň je do této mše svaté zapojena i skupinka dětských zpěváčků. Touto cestou bych proto ráda pozvala všechny malé děti ke zpívání a případně i hudebnímu doprovodu jednoduché písničky, kterou se naučíme na zkoušce přede mší.
Zkouška bude pravidelně 3. neděli v 10 hodin v sále pod kostelem. Chuť do zpěvu a hudební nástroje s sebou! Od tohoto školního roku zkoušky vede Zuzana Krušinová.
Modlitby Taizé viz akce kostel Markéta Štromerová
Markéta Štromerová – tel.: , e-mail:
Stále ještě v návaznosti na evropské setkání pořádané u nás bratry z Taizé na přelomu loňského a letošního roku chceme dále pokračovat v setkávání v naší farnosti. Přemýšlíme stále nad ideálním termínem, v minulém půlroce probíhaly modlitby první úterky v měsíci.
Do Vánoc bychom chtěli vyzkoušet dva různé termíny, a sice třetí úterky v měsíci anebo druhé neděle v měsíci, vždy ve večerních hodinách. Podle zájmu se pak od nového roku termín ustálí.
Setkávání maminek s dětmi Václava Hřebíčková
Václava Hřebíčková – tel.: , e-mail:
Bude probíhat od října, na dnu a čase setkávání se maminky teprve domluví. Cílem našich schůzek je společná modlitba a zpěv s dětmi u oltáře, vzájemné obohacování se o nové zkušenosti, o poznatky či literaturu z duchovního života, možnost sdílení rodičovských radostí i starostí. Děti si také mohou společně pohrát, nebo občas něco vyrobit. Přijďte mezi nás.
Farní sbor mládeže sv. Anežky Vilma Petrusová
Vilma Petrusová – tel.:
Chtěli byste se stát součástí našeho sboru? Vítáme každého nadšeného zpěváka či zpěvačku! Náš sbor hudebně doprovází dětskou mši svatou každou třetí neděli v měsíci.
Na začátku června 2015 náš sbor vystoupil na koncertě ke Dnům víry. Myslím, že mohu mluvit za sbor a říci, že jsme si ho opravdu užili. Rádi bychom v tomto směru pokračovali i nadále, proto chystáme několik vystoupení i mimo naši farnost.
Modlitba živého růžence Helena Kociánová
Helena Kociánová – tel.:
Za naši farnost, rodiny, děti, kněze i naše nemocné se máme stále modlit a růženec je krásná a rozjímavá modlitba. V naší farnosti máme také společenství živého růžence. Určená tajemství se člen modlí vždy po celý měsíc a kartičky s určeným desátkem se pak co měsíc mění. Za členky živého růžence je pravidelně slou žena mše svatá.

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov