Adventní duchovní obnova

V pátek 2. 12. a v sobotu 3. 12. 2022 proběhla v kostele svaté Anežky České na Spořilově adventní duchovní obnova.

Program duchovní obnovy

Pátek 2. 12. (dobrovolně)
18.00 mše svatá, po skončení začne celonoční adorace před Nejsvětější svátostí, listiny k zápisu služby budou umístěny vzadu v kostele.

Sobota 3. 12.
8.00 ranní chvály
8.15 konec adorace; pro zájemce snídaně z vlastních zásob, káva a čaj k dispozici
9.00 první promluva: Zdroje radosti
10.30 druhá promluva: Překážky pokoje a Boží milost
11.30 modlitba růžence
12.00 mše svatá
Po mši svaté se zájemci mohou setkat s P. Šebestiánem v učebně pod kostelem k diskuzi.
V průběhu obnovy bude možná zpověď u P. Regaláta a P. Šebestiána.


Otázky pro P. Šebestiána

Co Vás přivedlo k františkánům, ve kterých domech jste působil?
K františkánům mě přivedl, věřím, Pán Bůh skrze touhu ve mně probuzenou ve správný čas. Působil jsem všude možně, ale nejvíce a nejdéle v Plzni, kde jsme kdysi na sídlišti zakládali komunitu a teď jsem tady zpátky, pak sedmnáct let v Moravské Třebové, kde jsme se trochu víc kamarádili s lidmi, kterým to v životě nějak nevyšlo.

Jaké pozice zastáváte v rámci komunity? Jak se Vám daří v Plzni?
V současné komunitě jsem v pozici matky, když vařím, otce, když organizuji, dítěte, když zlobím, pokušitele, když se zašívám před modlitbou a Pána Boha, když odpouštím. Jinak jsem moderátor duchovní správy, jestli vám to něco řekne. Sám někdy přemýšlím, co to je. A v Plzni se mám moc dobře.

Byl jste někdy v kostele sv. Anežky na Spořilově?
U vás v kostele jsem byl jako kluk od svatého Františka v Krči už vícekrát a těším se k vám.

Připravila Michaela Tučková
Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov