NOC
12.6. KOSTELŮ
17:00 Žehnání zvířátek
Naši františkáni budou žehnat domácím mazlíčkům, které ke kostelu přivedete.
18:00 Mše svatá
19:00 Koncert
scholy od svaté Anežky
22:00 Koncert
vokální skupina 10men
22:50 Závěrečná modlitba

CELOVEČERNÍ PROGRAM:

Ve Spořilově kostel
Výstava o historii kostela: fotografie a doprovodné texty.
Rozhovor s knězem, modlitba
Po celou noc bude možnost rozhovoru nebo společné modlitby s bratry františkány, možnost zanechat prosbu, za kterou se budou lidé modlit v závěru večera.

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov