NOC
24. 5. KOSTELŮ
17:00 Žehnání zvířátek
Naši františkáni budou žehnat domácím mazlíčkům, které ke kostelu přivedete.
18:00 Mše svatá
19:00 Koncert
Sopranistka Miroslava Časarová a Trombonetta Quartet ve složení Vít Kořínek, Petr Peremský, Lukáš Čermák a Jiří Břicháč
20:00 Prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka kostela.
Provázejí Michaela Tučková a Vít Michalec.
21:00 Koncert
Hraje Pavel Čížek (varhany)
22:00 Koncert
Z dopisů sv. Kláry sv. Anežce České za doprovodu hudby.
Jana Franková (přednes) a David Pěruška (violoncello).
23:00 Koncert
Mužský sbor 10men pod vedením Marka Rajnocha

CELOVEČERNÍ PROGRAM:

Princezna a světice Anežka Česká
Výstava z prací žáků ZUŠ Vadima Petrova na Spořilově, kteří se ve své tvorbě věnovali příběhu Anežky České. Naši patronku si připomínáme i s ohledem na 30. výročí jejího svatořečení.
Charta 77 v proudu času
Výstava prací žáků 9. ročníku ZŠ Jižní, která vznikla v rámci volitelné občanské výchovy. Je koncipována literárně a výtvarně. Smyslem je připomínka osudů těch, kteří se v čase komunistické nesvobody otevřeně postavili za mravně vyšší principy.
Ve Spořilově kostel
Výstava o historii kostela: fotografie a doprovodné texty. Výstava je instalována ve věži kostela.
Přístup na věž
Rozhovor s knězem, modlitba
Po celou noc bude možnost rozhovoru nebo společné modlitby s bratry františkány, možnost zanechat prosbu,za kterou se budou lidé modlit v závěru večera.

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov