NOC
25. 5. KOSTELŮ
17:00 – 17:30 Žehnání zvířátek
Naši františkáni budou žehnat domácím mazlíčkům, které ke kostelu přivedete.
18:00 – 19:00 Mše svatá
19:00 – 19:45 Koncert
George Stoffana a Babory Váchalové
20:00 – 20:50 Prohlídka kostela
Komentovaná prohlídka kostela.
Provázejí Michaela Tučková a Vít Michalec.
21:00 Koncert
Miroslavy Časarové a Lenky Strnadové
22:00 Koncert
Miroslavy Časarové a Babory Váchalové
23:00 – 23:30 Koncert
Marka Rajnocha
23:45 – 24:00 Závěrečná modlitba

CELOVEČERNÍ PROGRAM:

Ve Spořilově kostel
Výstava o historii kostela: fotografie a doprovodné texty. Výstava je instalována ve věži kostela.
Rozhovor s knězem, modlitba
Po celou noc bude možnost rozhovoru nebo společné modlitby s bratry františkány, možnost zanechat prosbu,za kterou se budou lidé modlit v závěru večera.
Zemští patroni
Výstava z prací žáků ZUŠ Vadima Petrova na Spořilově, kteří se v roce 100. výročí vzniku republiky věnovali zemským patronům.
Kostely pohledem solarografie (Maciej Zapiór)
Solarografie je fotografická technika umožňující snímaní během velmi dlouhých expozicí (dosahujících i půl roku). Autor pomocí této techniky zaznamenal cesty Slunce na obloze nad několika tuzemskými a zahraničními kostely.
Autor je pracovníkem AÚ AV.
Zmizelí sousedé – případ Spořilova.
O spořilovských obyvatelích židovského původu, zavražděných nacisty během 2. světové války.

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov