AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: pátek 29. 11. v 8:00

Adorace, výstav Nejsvětější Svátosti oltářní ve čtvrtky po mši svaté asi od 18.45. Bude trvat půl hodiny. Jednou za měsíc v první čtvrtky v měsíci bude adorace moderovaná. Srdečně zveme.

Modlitby na úmysly Modlitebního společenství za církev a svět – RSK každý druhý čtvrtek v měsíci v rámci adorace

První pátky v měsíci.
Bratr Eliáš rád navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu. Službu bude konat první pátky v měsíci. Je třeba v sakristii nebo akolytům nahlásit jméno, adresu a kontaktní telefon.

Zájemci o přípravu ke svátosti křtu (katechumeni) a zájemci o přípravu ke svátosti biřmování, hlaste se v sakristii u bratra Eliáše a bratra Regaláta.

listopad
19. 11. úterý 14:00 setkání seniorů v učebně náboženství
19. 11. úterý 17:00 vernisáž výstavy fotografií „Svatořečení Anežky České v Římě“
20. 11. středa 18:00 Večerní mši svatou doprovodí Dětský katedrální sbor, a po mši sv. bude pokračovat koncertem.
21. 11. čtvrtek 16:30 Svatomartinský lampionový průvod
22. 11. pátek 19:00 koncert Stamicova kvarteta
23. 11. sobota 9:00 předadventní duchovní obnova
s P. Eliášem Pasekou OFM
24. 11. neděle 17:00 vzpomínkové setkání k výročí svatořečení Anežky České
27. 11. středa 18:00 Červená středa v naší farnosti.
(modlitby za pronásledované křesťany)
27. 11. středa 20:00 modlitební setkání otců
27. 11. středa 21:00 společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům
28. 11. čtvrtek 19:15 FilmAČ v 19.00 uvede film O bozích a lidech
prosinec
1. 12. neděle 16:00 koncert Musica pro Sancta Cecilia
2. 12. pondělí 18:30 koncert sboru Byzantion – Collegium musicae slavicae Praga
3. 12. úterý 14:00 setkání seniorů v učebně náboženství
4. 12. středa 19:15 benefiční koncert Gymnázia E. Krásnohorské
5. 12. čtvrtek 18:45 moderovaná adorace po mši svaté
6. 12. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství.
6. 12. pátek 18:45 po mši svaté smírná pobožnost RSK – Modlitebního společenství za mír a svět se získáním plnomocných odpustků

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov