AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: pátek 28. 6. v 8:00

Adorace, výstav Nejsvětější Svátosti oltářní ve čtvrtky po mši svaté asi od 18.45. Bude trvat půl hodiny. Jednou za měsíc v první čtvrtky v měsíci bude adorace moderovaná. Srdečně zveme.

Modlitby na úmysly Modlitebního společenství za církev a svět – RSK každý druhý čtvrtek v měsíci v rámci adorace

První pátky v měsíci.
Bratr Eliáš rád navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu. Službu bude konat první pátky v měsíci. Je třeba v sakristii nebo akolytům nahlásit jméno, adresu a kontaktní telefon.

Zájemci o přípravu ke svátosti křtu (katechumeni) a zájemci o přípravu ke svátosti biřmování, hlaste se v sakristii u bratra Eliáše a bratra Regaláta.

červen
18. 6. úterý 14:00 setkání seniorů v učebně náboženství
20. 6. čtvrtek 18:00 při mši svaté v 18.00 zazní v podání Cantus Amici pod vedením Lukáše Dobrodinského Missa in honorem sancti Josephi od Josefa Blatného.
20. 6. čtvrtek 19:00 . po mši FilmAČ, film o sv. Terezii z Lisieux
20. 6. čtvrtek 19:00 Společenství nejen vysokoškoláků.
21. 6. pátek 19:00 koncert rodiny Pěruškovy
23. 6. neděle 10:30 Slavnost Těla a Krve Páně, po mši v 10.30 průvod kolem kostela, poslední mše pro rodiny s dětmi před prázdninami
24. 6. pondělí 18:00 vystoupení folklorních souborů
26. 6. středa 21:00 společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům
srpen
10. až 17. 8. farní dovolená
listopad
11. až 13. 11. národní pouť do Říma k výročí svatořečení Anežky České, průzkum zájmu o farní připojení se k akci

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov