AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: středa 24. 4. v 8:00

Adorace, výstav Nejsvětější Svátosti oltářní ve čtvrtky po mši svaté asi od 18.45. Bude trvat půl hodiny. Jednou za měsíc v první čtvrtky v měsíci bude adorace moderovaná. Srdečně zveme.

Modlitby na úmysly Modlitebního společenství za církev a svět – RSK každý druhý čtvrtek v měsíci v rámci adorace

První pátky v měsíci.
Bratr Eliáš rád navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu. Službu bude konat první pátky v měsíci. Je třeba v sakristii nebo akolytům nahlásit jméno, adresu a kontaktní telefon.

Zájemci o přípravu ke svátosti křtu (katechumeni) a zájemci o přípravu ke svátosti biřmování, hlaste se v sakristii u bratra Eliáše a bratra Regaláta.

duben
19. 4. pátek 23:00 křížová cesta pod vedením Jiřího Čížka ml.
21. 4. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. na Hod Boží Velikonoční s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude na bílou sobotu 20.4. od 17:30 hodin a v neděli od 9 hodin.
24. 4. středa 19:00 koncert Stamicova kvarteta
25. 4. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede film A. Hitchcocka Zpovídám se.
25. 4. čtvrtek 19:15 Setkání pastorační rady.
květen
3. 5. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství.
5. 5. neděle 10:30 kytarová mše pod vedením R. Koběrského
zkouška v 9h v sále pod kostelem
10. až 12. 5. Šnečí minitábor
11. 5. sobota farní pouť do Poříčí nad Sázavou
19. 5. neděle 10:30 jáhenské svěcení Františka Kudrny, světitel biskup Karel Herbst
24. 5. pátek Noc kostelů
31. 5. až 2. 6. farní víkend v Hájku
červen
16. 6. neděle 10:30 první svaté přijímání
srpen
10. až 17. 8. farní dovolená
listopad
11. až 13. 11. národní pouť do Říma k výročí svatořečení Anežky České, průzkum zájmu o farní připojení se k akci

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov