AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: pátek 28. 12. v 8:00

Modlitby na úmysly Modlitebního společenství za církev a svět – RSK každý druhý čtvrtek v měsíci v rámci adorace

První pátky v měsíci.
Bratr Eliáš rád navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu. Službu bude konat první pátky v měsíci. Je třeba v sakristii nebo akolytům nahlásit jméno, adresu a kontaktní telefon.

Zájemci o přípravu ke svátosti křtu (katechumeni) a zájemci o přípravu ke svátosti biřmování, hlaste se v sakristii u bratra Eliáše a bratra Regaláta.

Adorace, výstav Nejsvětější Svátosti oltářní ve čtvrtky po mši svaté asi od 18.45. Bude trvat půl hodiny. Jednou za měsíc v první čtvrtky v měsíci bude adorace moderovaná, nejbližší 1. listopadu. Srdečně zveme.

prosinec
14. až 15. 12. Adventní farní duchovní obnova, vede bratr Bonaventura Čapek OFM
16. 12. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude v sobotu 15.12. od 17:30 hodin a v neděli od 9 hodin.
16. 12. neděle 16:30 V. adventní setkání s folklorem
V sále kostela vystoupí dětské folklorní soubory Vrbina a Benešáček.
16. 12. neděle 16:30 páté adventní folklorní setkání na Spořilově
19. 12. středa 16:00 svátost smíření pro děti a rodiče
20. 12. čtvrtek 19:00 Společenství nejen vysokoškoláků.
20. 12. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede film Muž do nepohody
28. 12. pátek 19:00 koncert dechového tria Slavic
leden
3. 1. čtvrtek 18:45 Moderovaná adorace po mši svaté.
3. 1. čtvrtek 19:00 Společenství nejen vysokoškoláků.
4. 1. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství.
6. 1. neděle Tříkrálová sbírka po obou mších svatých
6. 1. neděle 10:30 kytarová mše pod vedením R. Koběrského
zkouška v 9h v sále pod kostelem
8. 1. úterý 19:00 Benefiční koncert Pavla Helana
9. 1. středa 21:00 Společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům.
11. 1. pátek 19:00 Novoroční koncert Cantus Amici a Iva Ryzová
13. 1. neděle Druhý povánoční bazar
15. 1. úterý 14:00 V učebně náboženství setkání seniorů.

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov