AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: pátek 5. 2. v 8:00

Veřejné bohoslužby jsou povoleny s účastí do obsazení 10 % míst k sezení v kostele, dále dle aktuální situace. Bohoslužby středa–pátek v 18.00neděle 8.30, 9.30 a 10.30.
Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžete v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v televizi či rádiu.

Bratr Bartoloměj v případě potřeby navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu

Vyučování náboženství pro děti z 1. a 2. třídy, které se připravují ke svátostem, probíhá každou středu od 16 do 16.45 hodin.

Tříkrálová sbírka
Vzhledem k platným protiepidemickým opatřením není možné koledovat tradičním způsobem, celá sbírka bude probíhat online.
Podrobnosti viz PDF leták a na trikralovasbirka.cz

Plánované akce platí, pokud to epidemiologická situace dovolí.

leden
24. 1. neděle 10:30 Pokud situace dovolí bude zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška v sobotu 23.1. od 17.30, generálka v neděli od 9.00
únor
1. 2. pondělí 19:00 setkání pastorační rady,
4. 2. čtvrtek po mši Večer chval – modlitba za vnitřní uzdravení, možnost přímluvné modlitby od přítomných kněží,svátost smíření, duchovní rozhovor

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov