AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: pátek 27. 5. v 8:00

Povzbuzujeme ke společné modlitbě růžence každý den ve 20 hodin.

Bratr Bartoloměj v případě potřeby navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu

květen
17. 5. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
17. 5. úterý 19:00 - 20:00 v sále zkouška Svatoanežského sboru
19. 5. čtvrtek pouť seniorů do Hájku u Prahy
19. 5. čtvrtek 19:00 po mši sv. v sále FilmAč uvede film
Svatá Rita.
22. 5. neděle po obou mších sv. proběhnout volby do pastorační rady, více uvnitř novin
22. 5. neděle sbírka na pomoc pronásledovaných křesťanů, vzadu v kostele k dispozici poštovní poukázky, sbírka jako taková zůstává ve farnosti
23. 5. pondělí 19:00 Večer chval za Ukrajinu a navrácení míru do světa
24. 5. úterý 19:00 - 20:30 zkouška Svato-anežského sboru na mši 29.5. v 10.30
25. 5. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
25. 5. středa 20:00 na faře společenství manželů
26. 5. čtvrtek 16:00 setkání terciářů, pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
26. 5. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
29. 5. neděle 10:30 při mši v 10.30 bude v naší farnosti svátost biřmování - biskup J. Baxant
31. 5. úterý 19:00 - 20:30 v sále zkouška Svatoanežského sboru
červen
2. 6. čtvrtek 18:45 po mši sv. moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská
5. 6. neděle Boží hod svatodušní
5. 6. neděle sbírka na františkánskou provincii
5. 6. neděle 7:45 generálka Svatoanežského sboru v 7.45, mše v 8.30
9. 6. čtvrtek 19:00 setkání rodičů dětí, které
půjdou k prvnímu svatému přijímání,
s otcem Bartolomějem.
12. 6. neděle Noc kostelů
19. 6. neděle 10:30 slavnost prvního svatého přijímání, připravuje se osm dětí.
červenec
30. 7. až 6. 8. farní dovolená (více uvnitř novin)
srpen
9. až 14. 8. celostátní setkání mládeže

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov