AkceRSS

Je uzavřen kůr kvůli přípravě a stavbě nových varhan.

říjen
1. 10. čtvrtek po mši svaté adorace a pobožnost
RSK Modlitebního společenství za mír
a svět se získáním plnomocných odpustků
1. 10. čtvrtek 16:00 setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
2. 10. pátek 18:00 při mši svaté oslavíme svátek sv.
Františka, na závěr pobožnost Transitus
k výročí jeho smrti.
listopad
13. 11. pátek 18:00 žehnání nových varhan,

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov