AkceRSS

Povzbuzujeme ke společné modlitbě růžence každý den ve 20 hodin.
Ve středy a pátky bude v kostele od 17.25 modlitba růžence

Bratr Bartoloměj v případě potřeby navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu

Prosíme zájemce o přípravu na křest nebo biřmování, aby se přihlásili v sakristii

Vždy ve středu a v pátek v kostele od 17.25 modlitba sv. růžence

3. 10. úterý 18:00 po mši sv. pobožnost Transitus sv. Františka
4. 10. středa začne výuka náboženství
4. 10. středa 19:00 modlitby otců, na faře
4. 10. středa 20:00 společenství nejen manželů
5. 10. čtvrtek 18:45 po mši sv. moderovaná adorace, vede společenství mládeže.

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov