AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: pátek 18. 10. v 8:00, pátek 1. 11. v 8:00

Adorace, výstav Nejsvětější Svátosti oltářní ve čtvrtky po mši svaté asi od 18.45. Bude trvat půl hodiny. Jednou za měsíc v první čtvrtky v měsíci bude adorace moderovaná. Srdečně zveme.

Modlitby na úmysly Modlitebního společenství za církev a svět – RSK každý druhý čtvrtek v měsíci v rámci adorace

První pátky v měsíci.
Bratr Eliáš rád navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu. Službu bude konat první pátky v měsíci. Je třeba v sakristii nebo akolytům nahlásit jméno, adresu a kontaktní telefon.

Zájemci o přípravu ke svátosti křtu (katechumeni) a zájemci o přípravu ke svátosti biřmování, hlaste se v sakristii u bratra Eliáše a bratra Regaláta.

říjen
20. 10. neděle Misijní neděle
20. 10. neděle Bazárek dětského oblečení u PMS
20. 10. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude v sobotu 19.10. 17.30 hodin a v neděli od 9 hodin.
24. 10. čtvrtek 19:15 FilmAČ uvede film Příběh Marie.
27. 10. neděle při mši svaté si připomeneme
výročí posvěcení kostela sv. Anežky.
30. 10. středa 20:00 modlitební setkání otců
30. 10. středa 21:00 společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům
31. 10. čtvrtek 19:00 Setkání pastorační rady.
listopad
1. 11. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství.
5. 11. úterý 14:00 setkání seniorů v učebně náboženství
7. 11. čtvrtek 18:45 moderovaná adorace po mši svaté
11. až 13. 11. národní pouť do Říma k výročí svatořečení Anežky České

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov