AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: pátek 28. 2. v 8:00

Adorace, výstav Nejsvětější Svátosti oltářní ve čtvrtky po mši svaté asi od 18.45. Bude trvat půl hodiny. Jednou za měsíc v první čtvrtky v měsíci bude adorace moderovaná. Srdečně zveme.

Modlitby na úmysly Modlitebního společenství za církev a svět – RSK každý druhý čtvrtek v měsíci v rámci adorace

První pátky v měsíci.
Bratr Eliáš rád navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu. Službu bude konat první pátky v měsíci. Je třeba v sakristii nebo akolytům nahlásit jméno, adresu a kontaktní telefon.

únor
26. 2. středa Popeleční středa
27. 2. čtvrtek 17:00 zahájení výstavy Život a dílo P. Petra Pavlíčka OFM
plakát ke stažení
27. 2. čtvrtek 19:15 Františkánské setkání mládeže
28. 2. pátek 15:00 křížová cesta na Petříně
28. 2. pátek 17:30 křížová cesta v kostele sv. Anežky, vede společenství Abakuk, Klára Koběrská.
březen
2. 3. pondělí 18:00 postní mše sv. v Petýrkově ulici 1953 (u vozíčkářů), bude celebrovat br. provinciál Jakub Sadílek OFM.
3. 3. úterý 14:00 setkání seniorů v učebně náboženství
4. 3. středa 20:00 modlitební setkání otců
4. 3. středa 21:00 společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům
6. 3. pátek 16:00 setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
6. 3. pátek 18:45 po mši svaté smírná pobožnost RSK-Modlitebního společenství za mír a svět se získáním plnomocných odpustků

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov