AkceRSS

Adorace, výstav Nejsvětější Svátosti oltářní ve čtvrtky po mši svaté asi od 18.45. Bude trvat půl hodiny. Jednou za měsíc v první čtvrtky v měsíci bude adorace moderovaná. Srdečně zveme.

Modlitby na úmysly Modlitebního společenství za církev a svět – RSK každý druhý čtvrtek v měsíci v rámci adorace

První pátky v měsíci.
Bratr Eliáš rád navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu. Službu bude konat první pátky v měsíci. Je třeba v sakristii nebo akolytům nahlásit jméno, adresu a kontaktní telefon.

Zájemci o přípravu ke svátosti křtu (katechumeni) a zájemci o přípravu ke svátosti biřmování, hlaste se v sakristii u bratra Eliáše a bratra Regaláta.

únor
20. 2. středa 21:00 Společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům.
21. 2. čtvrtek 19:00 Společenství nejen vysokoškoláků.
21. 2. čtvrtek 19:15 Setkání pastorační rady v učebně náboženství.
22. 2. pátek 17:00 Schůzka pro mladší ministranty (6-12let). Vede Tom Koběrský.
22. 2. pátek 18:00 mši svatou na svátek Stolce sv. Petra bude doprovázet Svatoanežský pěvecký sbor, akustická zkouška před mší sv. 22.2. v 17.15
24. 2. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude v sobotu 32.2. od 17:30 hodin a v neděli od 9 hodin.
25. 2. pondělí 19:00 Svatopetrský koncert sopranistek Ivy Ryzové, Miroslavy Časarové, harfenice Barbory Váchalové (harfa), Lenky Novotné (varhany) a hostů.
28. 2. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede Kusturicův film Dům k pověšení.
(přeložený termín z 21.2.)
březen
1. 3. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství.
1. 3. pátek 19:30 ples pro Kashitu v Břevnově v sále Na Marjánce, Bělohorská 35
3. 3. neděle 15:00 Masopust pro děti
6. 3. středa 10:30 Popeleční středa,
mši doprovodí Svatoanežský pěvecký sbor
6. 3. středa 21:00 Společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům.
květen
10. až 12. 5. Šnečí minitábor
11. 5. sobota farní pouť do Poříčí nad Sázavou
31. 5. až 2. 6. farní víkend v Hájku
červen
16. 6. neděle 10:30 první svaté přijímání
srpen
10. až 17. 8. farní dovolená

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov