AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: pátek 31. 1. v 8:00, pátek 14. 2. v 8:00

Adorace, výstav Nejsvětější Svátosti oltářní ve čtvrtky po mši svaté asi od 18.45. Bude trvat půl hodiny. Jednou za měsíc v první čtvrtky v měsíci bude adorace moderovaná. Srdečně zveme.

Modlitby na úmysly Modlitebního společenství za církev a svět – RSK každý druhý čtvrtek v měsíci v rámci adorace

První pátky v měsíci.
Bratr Eliáš rád navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu. Službu bude konat první pátky v měsíci. Je třeba v sakristii nebo akolytům nahlásit jméno, adresu a kontaktní telefon.

únor
4. 2. úterý 14:00 setkání seniorů v učebně náboženství
5. 2. středa 20:00 modlitební setkání otců
5. 2. středa 21:00 společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům
6. 2. čtvrtek 18:45 po mši sv. moderovaná adorace
6. 2. čtvrtek 20:00 Setkání pastorační rady.
7. 2. pátek 16:00 setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
7. 2. pátek 18:45 po mši svaté smírná pobožnost RSK-Modlitebního společenství za mír a svět se získáním plnomocných odpustků
9. 2. neděle 15:00 Masopustní karneval pro děti

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov