AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: pátek 19. 10. v 8:00, pátek 2. 11. v 8:00

Vyučování náboženství začalo 19. 9.
Od 16:00 příprava na první sv. přijímání, od 16:45 ostatní děti.

Adorace, výstav Nejsvětější Svátosti oltářní ve čtvrtky po mši svaté asi od 18.45. Bude trvat půl hodiny. Jednou za měsíc v první čtvrtky v měsíci bude adorace moderovaná, nejbližší 1. listopadu. Srdečně zveme.

říjen
17. 10. středa 21:00 společentví manželů, které je otevřené i dalším účastníkům
18. 10. čtvrtek 19:00 na faře společenství nejen vysokoškoláků
18. 10. čtvrtek 19:15 DOBROVOLNÍKEM V KALKATĚ
v sále pod kostelem povídání o Indii s promítáním.

Terezie Kudrnová by se ráda podělila o svoje zkušenosti a zážitky z Kalkaty, kde se sestry Matky Terezy společně s dobrovolníky z celého světa starají o ty nejchudší z chudých. Ze světa, kde je všechno jinak. Kde věci, které řeší lidé západních civilizací, ztrácejí všechen smysl, kde jedinou spiritualitou je láska.
19. 10. pátek 17:00 schůzka pro mladší ministranty (6–12 let)
Zveme kluky od 6 let, kteří by chtěli ministrovat. Ohlaste se v zákristii nebo na první ministrantské schůzce. Vede Tom Koběrský.
21. 10. neděle Světový den misií – Misijní neděle 2018
21. 10. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude v sobotu 20.10. od 17:30 hodin a v neděli od 9 hodin.
25. 10. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede drama Katolíci.
28. 10. neděle 11:00 Slavnostní setkání občanů ke 100. výročí vzniku republiky Československé
Setkání se uskuteční po jedenácté hodině u lípy Republiky,
vedle kostela. Oficiální část započne v pravé poledne úderem kostelních zvonů.
Podrobný program
31. 10. středa 21:00 společentví manželů, které je otevřené i dalším účastníkům
listopad
1. 11. čtvrtek 18:45 moderovaná adorace po mši svaté
1. 11. čtvrtek 19:00 na faře společenství nejen vysokoškoláků
2. 11. pátek 16:00 setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
2. 11. pátek 16:00 společná modlitba s farnos- tí od Panny Marie Sněžné u hrobu P. Řehoře a františkánů na Olšanském hřbitově
4. 11. neděle kytarová mše pod vedením R. Koběrského
zkouška v 9h v sále pod kostelem
6. 11. úterý 14:00 Setkání seniorů v učebně náboženství
10. 11. sobota 9:30 sobotní setkávání nad Biblí
prosinec
14. až 15. 12. adventní farní duchovní obnova

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov