AkceRSS

Adorace, výstav Nejsvětější Svátosti oltářní ve čtvrtky po mši svaté asi od 18.45. Bude trvat půl hodiny. Jednou za měsíc v první čtvrtky v měsíci bude adorace moderovaná. Srdečně zveme.

Modlitby na úmysly Modlitebního společenství za církev a svět – RSK každý druhý čtvrtek v měsíci v rámci adorace

První pátky v měsíci.
Bratr Eliáš rád navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu. Službu bude konat první pátky v měsíci. Je třeba v sakristii nebo akolytům nahlásit jméno, adresu a kontaktní telefon.

březen
9. 3. až 12. 11. Bude uzavřen kůr, příprava a stavba nových varhan.
duben
8. 4. středa 16:00 v rámci náboženství od 16.00 křížová cesta pro všechny děti a jejich doprovod,
po ní sv. smíření pro děti.
10. 4. pátek 23:00 křížová cesta, vede Jiří Čížek ml
25. 4. sobota farní pouť do Plzně a Meditační zahrady

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov