AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: pátek 9. 6. v 8:00

Povzbuzujeme ke společné modlitbě růžence každý den ve 20 hodin.
Ve středy a pátky bude v kostele od 17.25 modlitba růžence

Bratr Bartoloměj v případě potřeby navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu

7. 6. středa 19:00 setkání pastorační rady
10. 6. sobota celodenní kurz pro varhaníky
10. 6. sobota 11:00 slavnostní mše v klášteře v Hájku, výročí 400 let založení,
celebruje biskup Z. Wasserbauer
11. 6. neděle 10:30 slavnost Těla a Krve Páně s procesím
11. 6. neděle 19:30 v sále divadelní představení Solaris
13. 6. úterý 14:00 v učebně náboženství společenství seniorů
14. 6. středa poslední hodina náboženství, poté slavnost první svátosti smíření
18. 6. neděle 10:30 první svaté přijímání
dětská mše svatá s doprovodem scholy,
Zkouška v sobotu 17.6. v sále pod kostelem od 17.00 děti, od 17.30 celá schola,
generálka v neděli od 9.00. Kontakt Vilma Petrusová
18. 6. neděle 18:00 spořilovské folklorní setkání v sále kostela
21. 6. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
22. 6. čtvrtek 16:00 setkání terciářů 16 hod a pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
22. 6. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
22. 6. čtvrtek 19:00 Hovory o víře, setkání na faře
24. 6. sobota 11:00 Motorkářská pouť v Hájku s doprovodem spořilovských Chval
25. 6. neděle 10:30 poslední mše sv. pro rodiny s dětmi před prázdninami

Svatopetrská sbírka na bohoslovce, pro fr. provincii
26. 6. pondělí 19:00 v kostele Večer chval, modlitba za vnitřní uzdravení, možnost přímluvné modlitby od přítomných kněží, svátost smíření, duchovní rozhovor
28. 6. středa 20:00 společenství manželů
1. až 6. 8. Světové dny mládeže Lisabon
5. až 12. 8. farní dovolená
3. 9. neděle 10:30 první mše sv. pro rodiny s dětmi po prázdninách
7. 9. čtvrtek 18:45 po mši sv. moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská
12. 9. úterý 14:00 v učebně náboženství společenství seniorů
23. 9. sobota farní pouť do Hejnic
4. 10. středa začne výuka náboženství

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov