AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: čtvrtek 6. 10. v 8:00

Povzbuzujeme ke společné modlitbě růžence každý den ve 20 hodin.

Bratr Bartoloměj v případě potřeby navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu

Prosíme zájemce o přípravu na křest nebo biřmování, aby se přihlásili v sakristii.

2. 10. neděle 19:00 divadelní představení Ženy ve tmě
3. 10. pondělí 18:00 mše svatá, na závěr pobožnost Transitus sv. Františka k výročí jeho smrti
4. 10. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
4. 10. úterý 19:00 Vzpomínkový večer na otce Řehoře Marečka
5. 10. středa začíná výuka náboženství
5. 10. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
5. 10. středa 20:00 na faře společenství manželů
6. 10. čtvrtek 18:45 po mši sv. moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská
7. 10. pátek 18:00 po mši sv. Litanie k Bož. srdci a požehnání
12. 10. středa 19:00 Hovory o víře, setkání na faře
19. 10. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov