AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: pátek 16. 12. v 8:00, pátek 30. 12. v 8:00

Povzbuzujeme ke společné modlitbě růžence každý den ve 20 hodin.
Ve středy a pátky bude v kostele od 17.25 modlitba růžence

Bratr Bartoloměj v případě potřeby navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu

Svátost smíření půl hodiny před každou mší, v neděli 18.12. před bohoslužbami, před Vánoci 21.12.–23.12. 16–18.00.

Roráty se zpívají po celý advent v týdnu (středa, čtvrtek, pátek) v 18 hodin a v neděli v 8.30

7. 12. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
8. 12. čtvrtek 19:00 Hovory o víře, setkání na faře
11. 12. neděle 10:30 dětská mše svatá s doprovodem scholy.
Zkouška v sobotu 10.12. v 17.00 děti, od 17.30 celá schola, generálka v neděli od 9.00. Kontakt Vilma Petrusová
13. 12. úterý 14:00 v učebně náboženství společenství seniorů
13. 12. úterý 18:00 Rybova mše vánoční - koncert
14. 12. středa 20:00 společenství manželů sraz před farou
15. 12. čtvrtek 16:00 setkání terciářů 16 hod
a pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
15. 12. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
18. 12. neděle sbírka na Fond sv. Vojtěcha – mzdová podpora duchovních
18. 12. neděle 17:00 adventní folklorní setkání
19. 12. pondělí 19:00 v kostele Večer chval, modlitba za vnitřní uzdravení, možnost přímluvné modlitby od přítomných kněží, svátost smíření, duchovní rozhovor
21. 12. středa 16:00 svátost smíření pro děti
23. 12. pátek 18:00 Betlémské světlo
25. 12. neděle sbírka pro fr. provincii
25. až 26. 12. 12:00 - 18:00 prohlídka betlému v kostele sv. Anežky
4. 1. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
4. 1. středa 20:00 společenství manželů sraz před farou
7. 1. sobota 15:00 Tříkrálové setkání terciářů, začíná mší svatou.
8. 1. neděle Tříkrálová sbírka v naší farnosti po obou mších

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov