AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: pátek 28. 6. v 8:00

Povzbuzujeme ke společné modlitbě růžence každý den ve 20 hodin.
Ve středy a pátky bude v kostele od 17.25 modlitba růžence

Bratr Bartoloměj v případě potřeby navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu

Bohoslužby během prázdnin:
středa a pátek . . . . . . . . . . 18.00
neděle . . . . . . . . . . . . . . . .8.30

23. 6. neděle Svatopetrská sbírka na bohoslovce – františkánská provincie
23. 6. neděle 19:00 v kostele Večer chval, se skupinou Vlny, modlitba za vnitřní uzdravení, možnost přímluvné modlitby od přítomných
kněží, svátost smíření, duchovní rozhovor
27. 6. čtvrtek 16:00 setkání terciářů, pokračuje po mši sv.a smírné pobožnosti
27. 6. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
28. 6. pátek 19:00 Svatojánské byliny Panny Marie
Přijďte se s námi ponořit do krásného a léčivého světa barev a vůní - přednáška PharmDr. Dagmar Váňové, lékárnice a botanické bylinkářky
v sále pod kostelem
29. 6. sobota 11:00 Motorkářská pouť v Hájku, celebruje a dopravním prostředkům žehná P. Eliáš Tomáš Paseka OFM, od 14.00
s doprovodem skupiny Vlny, od 14.00 chvály
30. 6. neděle 10:30 poslední mše sv. pro rodiny s dětmi před prázdninami
2. 8. pátek 18:00 slavnost porciunkule v naší farnosti
3. až 10. 8. Farní dovolená
1. 9. neděle 10:30 první mše sv. pro rodiny s dětmi po prázdninách
5. 9. čtvrtek 18:45 po mši sv. bude tentokrát jen tichá adorace
18. 9. středa začíná výuka náboženství

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov