AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: pátek 20. 12. v 8:00, pátek 3. 1. v 8:00

Možnost svátosti smíření po celý advent vždy půl hodiny před každou mší, v týdnu před Vánoci od středy 18.12. do pátku 20.12. od 16–18.00 a v neděli 22.12. před bohoslužbami.

Roráty se zpívají po celý advent v týdnu (středa, čtvrtek pátek) v 18 hodin a v neděli v 8.30.

Adorace, výstav Nejsvětější Svátosti oltářní ve čtvrtky po mši svaté asi od 18.45. Bude trvat půl hodiny. Jednou za měsíc v první čtvrtky v měsíci bude adorace moderovaná. Srdečně zveme.

Modlitby na úmysly Modlitebního společenství za církev a svět – RSK každý druhý čtvrtek v měsíci v rámci adorace

První pátky v měsíci.
Bratr Eliáš rád navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu. Službu bude konat první pátky v měsíci. Je třeba v sakristii nebo akolytům nahlásit jméno, adresu a kontaktní telefon.

prosinec
5. 12. čtvrtek 18:45 moderovaná adorace po mši svaté
6. 12. pátek 16:00 setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
6. 12. pátek 18:45 po mši svaté smírná pobožnost RSK – Modlitebního společenství za mír a svět se získáním plnomocných odpustků
8. 12. neděle po mších svatých Adventní stánek pro Kashitu v našem kostele
8. 12. neděle 15:00 Mikulášská besídka
10. 12. úterý 19:00 autorské čtení Tomáše Kaprase v sále kostela v 19.00
11. 12. středa 20:00 modlitební setkání otců
11. 12. středa 21:00 společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům
12. 12. čtvrtek 19:15 FilmAČ uvede film Šarlatový a černý.
13. 12. pátek 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude v sobotu 14.12. 17.30 hodin a v neděli od 9 hodin.
13. 12. pátek 17:00 ministrantská schůzka, vede Tom Koběrský
15. 12. neděle irácké vánoční cukroví paní Noory, nutno objednat.
15. 12. neděle 16:30 šesté adventní folklorní setkání na Spořilově
16. 12. pondělí 18:00 Rybova mše vánoční
16. 12. pondělí 18:00 adventní mše sv. v Petýrkově u vozíčkářů, bude celebrovat br. provinciál Jakub Sadílek OFM.
17. 12. úterý 14:00 setkání seniorů v učebně náboženství
18. 12. středa budou poslední hodiny náboženství v letošním roce, 16.30 zpověď pro děti.
19. 12. čtvrtek 16:30 Šnečkové budou vánočně zdobit smrk u kostela.
22. 12. neděle 17:00 zkouška scholy na Boží hod vánoční
23. 12. pondělí 15:00 Betlémské světlo
leden
2. 1. čtvrtek 18:45 po mši sv. moderovaná adorace
3. 1. pátek 16:00 setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
3. 1. pátek 18:45 po mši svaté smírná pobožnost RSK-Modlitebního společenství za mír a svět se získáním plnomocných odpustků
5. 1. neděle Tříkrálová sbírka po obou mších svatých před kostelem
5. 1. neděle 14:00 Tříkrálové setkání pražských františkánských terciářů u sv. Anežky České
6. 1. pondělí 18:00 vánoční mše sv. v Petýrkově u vozíčkářů, bude celebrovat br. provinciál Jakub Sadílek OFM.
7. 1. úterý 14:00 setkání seniorů v učebně náboženství
8. 1. středa 20:00 modlitební setkání otců
8. 1. středa 21:00 společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům
12. 1. neděle Třetí povánoční bazar

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov