AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: pátek 14. 5. v 8:00, pátek 28. 5. v 8:00

Povzbuzujeme ke společné modlitbě růžence každý den ve 20 hodin.

Veřejné bohoslužby jsou povoleny s účastí do obsazení 10 % míst k sezení v kostele, dále dle aktuální situace. Bohoslužby středa–pátek v 18.00neděle 8.30, 9.30 a 10.30.
Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžete v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v televizi či rádiu.

Bratr Bartoloměj v případě potřeby navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu

Plánované akce platí, pokud to epidemiologická situace dovolí.

květen
13. 5. čtvrtek 16:00 setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
13. 5. čtvrtek 18:45 po mši svaté adorace a pobožnost RSK Modlitebního společenství za mír a svět se získáním plnomocných odpustků
20. 5. čtvrtek Pouť seniorů do Hájku
23. 5. neděle 10:30 Pokud situace dovolí bude zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška v sobotu 22.5. od 17.30, generálka v neděli od 9.00
28. 5. pátek Noc kostelů
červen
3. 6. čtvrtek 18:45 po mši sv. Večer chval – modlitba za vnitřní uzdravení, možnost přímluvné modlitby od přítomných kněží, svátost smíření, duchovní rozhovor.
5. 6. sobota Mariánská pouť Prahou; zahájení u kapucínů mší sv. v 10.00 u Lorety.
6. 6. neděle 10:30 na Slavnost Těla a Krve (Boží Tělo) bude s průvodem kolem kostela a oltáři ve svahu nad ním.

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov