AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: pátek 5. 3. v 8:00

Veřejné bohoslužby jsou povoleny s účastí do obsazení 10 % míst k sezení v kostele, dále dle aktuální situace. Bohoslužby středa–pátek v 18.00neděle 8.30, 9.30 a 10.30.
Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžete v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v televizi či rádiu.

Bratr Bartoloměj v případě potřeby navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu

Vyučování náboženství pro děti z 1. a 2. třídy, které se připravují ke svátostem, probíhá každou středu od 16 do 16.45 hodin.

Tříkrálová sbírka
Vzhledem k platným protiepidemickým opatřením není možné koledovat tradičním způsobem, celá sbírka bude probíhat online.
Podrobnosti viz PDF leták a na trikralovasbirka.cz

Plánované akce platí, pokud to epidemiologická situace dovolí.

březen
3. 3. středa 19:00 FilmAč uvede film Slunce i v noci.
4. 3. čtvrtek 18:45 moderovaná adorace, vede K. Koběrská a T. Myslilová.
5. 3. pátek 17:30 postní křížová cesta, vede společenství FrMol – T. Myslilová a bratr Samuel.

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov