AkceRSS

Pravidelný úklid kostela jednou za 14 dní: čtvrtek 30. 9. v 8:00

Povzbuzujeme ke společné modlitbě růžence každý den ve 20 hodin.

Bratr Bartoloměj v případě potřeby navštíví se službou svátosti smíření, eucharistie a případně i pomazání nemocných naše farníky, kterým nemoc nebo stáří nedovoluje vyjít z domu

Plánované akce platí, pokud to epidemiologická situace dovolí.

září
22. až 25. 9. Františkánské misie v Děčíně
25. 9. sobota terciářská pouť na Hrádek u Vlašimi a k hrobu P. Aloise Moce, mše svatá v kostele na Hrádku v 11:30
říjen
1. 10. pátek na závěr mše pobožnost Transitus sv. Františka k výročí jeho smrti
7. 10. čtvrtek slavnost žehnání varhan při mši svaté
7. 10. čtvrtek 19:00 varhanní koncert Martina Sturma

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov