Eduard Marek (* 1917)

fotografie Eduarda Marka při oslavě 101. narozenin v kostele sv. Anežky České

Český skaut, člen třetího odboje, politický vězeň a od roku 1978 také spořilovský soused.

Vstoupil do katolického skautského oddílu v 17 letech, zažil krátký rozkvět skautingu ve 30. letech a pak se třikrát podílel na znovuobnovení této organizace. Po výcviku na letišti ve Kbelích absolvoval poddůstojnickou školu v Chebu, po návratu do civilu vedl realitní kancelář. Za pomoc Židům byl odsouzen Němci k několika měsícům vězení, v květnu 1945 pomáhal organizovat Pražské povstání. Do odbojové činnosti se znovu zapojil po roce 1948.

V 50. letech byl odsouzen za ilegální protistátní činnost k 10 letům odnětí svobody, trest si odpykával v uranových dolech v Horním Slavkově a na Jáchymovsku. Po sedmi letech byl podmínečně propuštěn a pak se živil především jako dělník a opět se věnoval práci s oddíly mládeže.

Eduard Marek na české Wikipedii

Kniha Eduarda Marka: Nebyl den jako druhý

obálka knihy Eduarda Marka: Nebyl den jako druhý

Pod tímto názvem a s podtitulem Touhy a sny kluka ze Žižkova vydala farnost u kostela sv. Anežky České životopis Eduarda Marka. Jak výstižně poznamenala v úvodu spoluautorka knihy Michaela Tučková, život Eduarda Marka narozeného v roce 1917 by mohl ilustrovat české dějiny 20. století. Kniha vznikla na základě deníků, skautských kronik a především kroniky rodu, kterou začal Eda Marek psát v 70. letech.

Předností knihy, která podává plastický obraz jednoho života od doby první republiky až do současnosti, je střízlivý jazyk a odstup často kořeněný humorem. Autoři neskrývají nic ani z profesního, ani z osobního života Eduarda Marka, mimořádně účinný je především věcný popis období prožitého v uranových dolech. Plasticitu vyprávěného životního příběhu zvyšují – kromě tradiční fotodokumentace – pečlivě vybrané citáty, verše a modlitby. Hlavním poselstvím knihy je pak Markova víra, že nic, co se člověku v životě přihodí, není nahodilé, ale má hluboký smysl, a že důvěra v tento řád je osvobozující.

knihu lze za 250 Kč zakoupit v kostele svaté Anežky České
kontakt: Michaela Tučková, 777 157 485, , doručení poštou možné

Vydání publikace podpořil Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a městské části Praha 3 a Praha 4.
Text Dagmar Vernerové převzat s jejím laskavým svolením ze Spořilovských novin.
Autor fotografie Eduarda Marka: Marie Tučková


Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov