Fotodokumentace

Výroba kovových píšťal

Roztavená kovová směs se před litím mícháním zchlazuje na správnou teplotu pro lití. Současně se ještě čistí, nečistoty vyplavávají na povrch.

Směs se lije do bedýnky na licím stole.

Vlastní lití probíhá přejetím bedýnky po licím stole.
Výsledkem je hladká a tenká kovová deska.

Odlitá deska se hobluje na správnou tloušťku a lesk.
Malinké píšťaly jsou z tenčího plechu, velké z tlustšího.

Plechy se nastříhají podle tvaru a velikosti píšťal.
Nastříhané plechy jednoho z rejstříků nových spořilovských varhan.

Nastříhané plechy se sletují a vzniká píšťala. Potom následuje složitý proces intonace píšťal a následně ladění. Píšťaly nových spořilovských varhan.


Dřevěné píšťaly nových spořilovských varhan


Jazykové píšťaly nových spořilovských varhan

Strojky dvou jazykových píšťal rejstříku trumpeta a hoboj.

Dřevěné ozvučny jazykových píšťal rejstříku fagot.


Prospektové píšťaly nových spořilovských varhan

Prospektové píšťaly (duben 2020)Videodokumentace

Jak vznikalo velké prospektové C Violonu 16´Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov