Kniha Bohu nejprve buď slouženo – Řehoř Vojtěch Mareček

tiráž knihy
anotace knihy
ukázka z knihy – kapitola životopis Řehoře Vojtěcha Marečka

knihu lze za 250 Kč zakoupit v kostele svaté Anežky České
kontakt: Michaela Tučková, 777 157 485, , doručení poštou možné

Tiráž knihy

Bohu nejprve buď slouženo

Řehoř Vojtěch Mareček
člověk, kněz a františkán

Vydala Farnost u kostela
sv. Anežky České Praha-Spořilov

Výběr, uspořádání, komentáře,
jazyková úprava textů
Michaela Tučková

Korektury Vít Michalec

Grafická úprava, sazba a obálka
Magdalena Martinovská

Tisk: Tiskárna Daniel, s. r. o.

ISBN 978-80-260-7015-3

kniha Bohu nejprve bud slouzeno

Anotace knihy

Otec Vojtěch Řehoř Mareček OFM (1924–2012) působil ve spořilovské farnosti v Praze víc než čtyřicet let. Za celou tu dobu ovlivnil ne jednu generaci: vždyť kolik lidí pokřtil, oddal, pohřbil či přivedl ke kněžství. Už během studií získal vztah k poezii, hudbě, fotografii, výtvarnému umění, které ho provázely celý život.

Proto i kniha s názvem Bohu nejprve buď slouženo připomíná jeho kaligrafické listy, fotografie, překlady žalmů či ukázky tvorby jeho oblíbených básníků. Je rozdělena do sedmi oddílů. Podstatnou část tvoří biografie, dopisy z vězení a stať Miloslava Mullera, který dokumentuje působení otce Řehoře v období normalizace. Následují ukázky z Řehořových liturgických textů, především z liturgie pro rodiny s dětmi. Samostatný oddíl s názvem Liturgický rok s otcem Řehořem přináší jeho texty a přepisy promluv.

Závěrečná kapitola s osobními svědectvími a vzpomínkami farníků, přátel, kněží doplňuje mozaiku lidského a kněžského působení otce Řehoře. To byl původní záměr knihy, který se zrodil nedlouho po otcově smrti. Cenné informace z otcovy pozůstalosti uložené ve františkánském archivu u P. M. Sněžné, dopisy z komunistického vězení, údaje o pateru Marečkovi z Archivu bezpečnostních složek MV, z Národního archivu, z Archivu arcibiskupství pražského či z Muzea Kroměřížska nám pomohly ucelit obraz člověka, kněze a františkána Řehoře Vojtěcha Marečka.

Knihu vydala Farnost u kostela sv. Anežky České, texty vybrala, uspořádala a edičně připravila Michaela Tučková, noblesní grafická úprava je dílem Magdaleny Martinovské.

Kapitola životopis Řehoře Vojtěcha Marečka

prohlédnout / stáhnout jako PDF


Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov