Aktuální informace o stavbě nových píšťalových varhan


Ve čtvrtek 7. října 2021 v 18 hodin na svátek Panny Marie Růžencové při mši svaté požehná nové varhany provinciál františkánů P. Jakub František Sadílek OFM
více info »


13. listopadu 2020 na svátek svaté Anežky proběhlo malé žehnání nových varhan.
Pavel Čížek na ně poprvé zahrál, slavnostní požehnání proběhne až po rozvolnění vládních opatření. Děkujeme všem dárcům!
Poslechněte si zvuk nových varhan.

Dále

Co nás čeká přímo v kostele na Spořilově.
Současný stav výroby nových varhan a postup dalších prací.
Parametry varhan.
Fotodokumentace výroby píšťal.

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov