Aktuální informace o stavbě nových píšťalových varhan

V dubnu na kontrolním dnu ve varhanářské dílně Petra Dlabala a Borise Mettlera v Bílsku u Olomouce jsme se dozvěděli, že varhanáři mají z důvodů personálních a kapacitních skluz.

Byli jsme požádáni o změnu termínu dokončení stavby varhan. Řešíme dodatek ke smlouvě. Původní termín dokončení 20. května 2020 se posouvá o půl roku. Nový termín dokončení prací, včetně předání a převzetí díla je do 13. listopadu 2020.

Zatím varhanáři pracují ve své dílně.

Dále

Co nás čeká přímo v kostele na Spořilově.
Současný stav výroby nových varhan a postup dalších prací.
Parametry varhan.
Fotodokumentace výroby píšťal.

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov