Audio

 

 


8. 3. 2024 — Postní duchovní obnova – P. Jan Uhlíř

V pátek 8. 3. a v sobotu 9. 3. 2024 proběhla v kostele svaté Anežky České na Spořilově
postní duchovní obnova, kterou vedl P. Jan Uhlíř.

2. 12. 2023 — Adventní duchovní obnova – P. Martin Sedloň

V pátek 1. 12. a v sobotu 2. 12. 2023 proběhla v kostele svaté Anežky České na Spořilově
adventní duchovní obnova, kterou vedl P. Martin Sedloň OMI.

3. 3. 2023 — Postní duchovní obnova – P. Bogdan Stępień

V pátek 3. 3. a v sobotu 4. 3. 2023 proběhla v kostele svaté Anežky České na Spořilově
postní duchovní obnova.

3. 12. 2022 — Adventní duchovní obnova – P. Šebestián Smrčina

V sobotu 3. 12. 2022 proběhla v kostele svaté Anežky České na Spořilově
adventní duchovní obnova.

18. 3. 2022 — Postní duchovní obnova – M. Michaela Zych

V pátek 18. 3. a v sobotu 19. 3. 2022 proběhla v kostele svaté Anežky České na Spořilově
postní duchovní obnova.

11. 12. 2021 — Adventní duchovní obnova – P. Ondřej Salvet

V pátek 10. 12. a v sobotu 11. 12. 2021 proběhla v kostele svaté Anežky České na Spořilově
adventní duchovní obnova.

13. 11. 2020 — Zvuk nových varhan

únor 2020 — Farní dovolená budiž pozdravena – Pepa Bauer

22. - 23. 3. 2019 — Postní duchovní obnova – P. Pavel Křížek

Postní farní duchovní obnovu vedl P. JUDr. Pavel Křížek, novokněz s dlouholetou profesní zkušeností pedagoga. Na téma Boží lásky a Božího milosrdenství osvětlil dary Boží prozřetelnosti z pokladů Starého a Nového zákona.

14. - 15. 12. 2018 — Adventní duchovní obnova – br. Bonaventura

Bratr Bonaventura vedl adventní duchovní obnovu pro farnost Panny Marie Sněžné i farnost sv. Anežky.

20. 9. 2018 — Setkání s františkánem z Damašku Fádí Azarem

Bratr františkán Fádí Azar z Damašku u nás sloužil mši svatou a poté následovalo setkání s farníky. Druhá nahrávka je ze setkání s františkánskými terciáři.

1. - 2. 12. 2017 — Adventní duchovní obnova – P. Grzegorz Tanderys

Duchovní obnovu vedl P. Mgr. Grzegorz Tanderys, MIC (Kongregace kněží Mariánů), který pochází z Polska, v roce 1999 vstoupil do řádu a v roce 2005 byl vysvěcen na kněze. V naší republice působí již šest jet, z toho čtyři roky na Moravě a poslední dva roky jako administrátor farností v Braníku a Podolí.

7. - 8. 4. 2017 — Postní duchovní obnova s bratrem Regalátem

Křesťanství jako Boží svatba
V duchu starozákonní knihy Píseň písní se můžeme ponořit do rozjímání nad texty, které nás směřují k jednomu z vrcholů Janova evangelia: setkání Marie Magdaleny, která symbolicky zosobňuje čekající a hledající Nevěstu církev, se vzkříšeným Ženichem Kristem v nové rajské zahradě u prázdného hrobu za velikonočního rána.

9. - 10. 12. 2016 — Adventní duchovní obnova s Milošem Miko

P. Miloš Miko se narodil v r. 1969 v Bratislavě. Vystudoval Ekonomickou Univerzitu v Bratislavě, obor komerční inženýr. Později vstoupil do misijního institutu „Misionářky a misionáři identes, Institut Id Krista Vykupitele“ španělského původu, jehož zakladatelem je Fernando Rielo. Strávil osmnáct roků v Jižní Americe, v Paraguaji, Ekvádoru a Bolívii, v této poslední zemi žil devět let do roku 2014. Kromě evangelizačních aktivit pracoval zejména v edukativních, sociálních a ekologických projektech na podporu integrálního rozvoje člověka a společnosti. V současnosti působí v Praze-Michli jako farní vikář ve farnosti Narození Panny Marie.

14. 11. 2016 — Rozhovor v radiu Proglas – Iráčtí křesťané v naší farnosti

Nadační fond Generace 21 zorganizoval pomoc syrským a iráckým křesťanům a jejich převoz do České republiky. Někteří z nich žijí dnes v Praze a o část se stará i farnost sv. Anežky České v Praze na Spořilově. Co tato pomoc obnáší, to nám přiblíží rozhovory se členy této farnosti a jedním z uprchlíků.

18. - 19. 3. 2016 — Duchovní obnova farnosti – Ikona a život víry

Postní duchovní obnova vedená bratry Šimonem a Regalátem.

14. 1. 2016 — Beseda s Vavřincem Vadkertim

Beseda s františkánským misionářem Vavřincem Vadkertim, který byl pronásledovaný Bolivijskou vládou.

10. 1. 2016 — Setkání s biskupem Václavem Malým

Setkání s biskupem Václavem Malým v sále pod kostelem.

12. 12. 2015 — Adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnova farnosti na téma Jak přinášet naději, kterou vedl bratr Marek Drábek OPraem.
P. Marek Drábek, bratr premonstrát, působí jako nemocniční kaplan v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Mnoho let pracoval v hospici v Olomouci a i ve své nynější praxi se setkává s nemocnými lidmi a jejich odchodem z tohoto světa.

6. 11. 2015 — P. Michal František Pometlo

Setkání s P. Michalem Pometlem, knězem, františkánem a vězněm komunistického režimu.
Besedu s P. Michalem Pometlem a P. Miloslavem Fialou moderovala Michaela Tučková.

9. 4. 2015 — Ivan Vyskočil

Setkání s prof. Ivanem Vyskočilem, spisovatelem, hercem, divadelním pedagogem, psychologem a bývalým spořilovským farníkem. Besedu s Ivanem Vyskočilem a jeho synem Františkem v sále pod kostelem moderoval P. Miloslav Fiala.

27. - 28. 3. 2015 — Duchovní obnova s Václavem Čápem

V pátek a sobotu proběhla farní duchovní obnova na téma
Naše rány: zdroj požehnání – příběh samařské ženy, kterou vedl Mgr. Václav Čáp.

12. - 13. 12. 2014 — Duchovní obnova s Petrem Šleichem

V pátek a sobotu proběhla farní duchovní obnova na téma spiritualita Pražského Jezulátka,
kterou vedl P. Petr Šleich.

12. 11. 2014 — Jiří Suchý a Jitka Molavcová

Setkání s Jiřím Suchým, spořilovským rodákem a ministrantem, hudební doprovod Jitka Molavcová.
Besedu v sále pod kostelem moderoval P. Miloslav Fiala.


Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov