Výuka náboženství

probíhá každou středu od 18. 9. 2024

1) 15:30 – 16:15 příprava na první svaté přijímání
Do této skupiny patří všechny děti, které půjdou v červnu poprvé ke svatému přijímání, bez ohledu na věk, od 2. třídy výše. Budou se seznamovat se základními pojmy jako Bůh Otec, stvoření, modlitba, neděle, Ježíš, kříž, Bible, křest, budeme si vysvětlovat, co se děje při mši svaté a připravovat se na svátost smíření.

2) 16:15 – 17:00 děti, které už byly u prvního sv. přijímání
Budeme probírat příběhy Starého Zákona.

Samozřejmě se všemi dětmi věnujeme pozornost i svátkům a liturgickým obdobím během církevního roku.

Na hodiny budou děti potřebovat: sešit, pero, pastelky, nůžky a lepidlo. Protože třičtvrtěhodina je krátká, snažím se, aby si děti nemusely nic psát, ale texty si do sešitu nalepují.

Ještě doporučení rodičům: Povídejte si s dětmi o tom, co bylo na náboženství. Pouhá přítomnost na hodině na náboženskou výchovu nestačí. Najděte si chvilku času, dokud to mají děti v živé paměti. Nenechte se odradit odpovědí typu: „Nevím,...nic novýho..“ apod. Když si necháte vysvětlit, co mají nového v sešitě, většinou si vzpomenou. Přečtěte si společně z Bible, pokud se hovořilo o některém biblickém příběhu. Jednou ho slyšet nestačí. Zeptejte se, co mají za úkol. Někdy to je vyluštit doplňovačku nebo nakreslit obrázek, ale někdy je úkol dlouhodobější, např. „budu se snažit o...“. Děti snadno zapomenou, ale když jim to připomenete, dočkáte se možná radosti nebo pomoci, která určitě stojí za to, byť to je jenom proto, že to bylo za úkol.

Kontakt: Klára Kudrnová, tel.: +420777699486


Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov