Farní pouť do Poříčí nad Sázavou

Milí poutníci,

blíží se farní pouť v sobotu 11. května do Poříčí nad Sázavou ke hrobu JUDr. Františka Noska, původce myšlenky postavit náš kostel sv. Anežky České - jeden z dvanácti kostelů kolem Prahy jako hvězd na koruně Panny Marie na staroměstském mariánském sloupu.

Pouť můžete s naší farností absolvovat dvěma způsoby:

1/ Pěší skupina
půjde nenáročným terénem (cca 11 km) přes Konopiště a podél Konopišťského potoka pěšky dorazí do Poříčí nad Sázavou.

Sraz v Benešově před vlakovým nádraží v 10:15.
Vlak R 709 Vltava vyjíždí z Prahy hl. nádraží v 9:31, v Benešově je 10:11.
Autobus (linka 3907104, směr Mladá Vožice) vyjíždí z Roztyl 9:35, v Benešově je 10:10
Svačiny a dobré boty s sebou.

2/ Autobusová skupina – méně náročná varianta
Společný autobus bude odjíždět ve 12:30 hod. - sraz poblíž restaurace Euréka (Roztylské náměstí 14). Poutníci si v Poříčí nejprve prohlédnou románský kostel sv. Petra.
Cena autobusu se bude odvíjet od počtu poutníků - odhadem ca 200 Kč.

Ve 14 hod. se obě skupiny sejdou a budou mít komentovanou prohlídku kostela sv. Havla (u řeky), kde bude od 15 hod. Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský, složit poutní mši svatou.
V 16 hod. bude následovat modlitba u hrobu dr. Noska na hřbitově u kostela a poté setkání poutníků na faře s malým občerstvením.

Autobusová skupina odjede na Spořilov v cca 17 hod. (bude aktuálně upřesněno).
Pěší skupina může dojít ca 2 km do Čerčan a odtud jede vlak do Prahy každou půl hodinu.

Přihlášky a informace:
Irena Karlová, mail: , tel:
(Je třeba uvést i Váš kontaktní telefon pro případ změn.)

Pouť je otevřena všem zájemcům.
Těšíme se na společné putování!
Vaše spořilovská farní rada


Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov