Pomoc uprchlíkům

bankovní spojení pro finanční dary určené na pomoc uprchlíkům v rámci naší farnosti
číslo účtu: 68349399/0800
variabilní symbol: 22222  (5x dvojka, nutné uvádět)

1. 4. 2018 — Křesťané z Iráku ve farnosti sv. Anežky, novinky

Pomoc křesťanským uprchlíkům v naší farnosti stále úspěšně pokračuje. Všichni "nám svěření" Iráčané již dlouhodobě pracují a řádně se zakořeňují v naší vlasti. Setkat se s nimi můžete na nedělních mších svatých v našem kostele. Nejradostnější zprávou posledních dnů je narození přírůstku do rodiny pana Alana. Skvělé je také slyšet o dobrých studijních výsledcích dvou děti z rodiny pana Imáda, které již mluví perfektně česky. V modlitbách nyní myslíme zejména na doktora Ryana, kterého čeká v květnu další část aprobační zkoušky z medicíny.

O všechny tyto křesťany, které z Iráku vyhnali pod hrozbou zavraždění jejich muslimští sousedé a do ČR se dostali díky obětavé iniciativě Nadačního fondu GEN21, se finančně a dobrovolnicky staráme od začátku až do dnešních dnů. Míra naší finanční podpory je vzhledem k k jejich narůstající samostatnosti klesající, stále nicméně mohou vznikat nečekané náklady. Proto i nadále děkujeme za všechny vaše finanční dary, rovněž tak za dary vašeho vlastního osobního nasazení!

31. 2. 2017 — Křesťané z Iráku ve farnosti sv. Anežky, aktuální informace

Naše farnost dlouhodobě podporuje finančně i dobrovolnickou aktivitou tyto křesťany z Iráku: jednu čtyřčlennou rodinu, jednu dvojčlennou rodinu a jednoho jednice.

Do pomoci křesťanským uprchlíkům jsme se zapojili ještě před jejich příchodem do ČR v březnu 2016 posíláním finančních darů nadačnímu fondu Gen21, zprostředkováním místa pro dočasný pobyt uprchlíků po jejich příletu a přípravou farníků na dobrovolnícké nasazení.

Iráčtí křesťané nyní často navštěvují se svými dětmi nedělní bohoslužby v našem kostele. Oceňují naší ochotu komunikovat, pomáhat jim a přátelit se s nimi.

Naši farníci-dobrovolníci pomáhají Iráčanům s doučováním češtiny, tráví s nimi volný čas a jsou jim tak oporou při začleňování do naší společnosti. K pomáhání křesťanským uprchlíkům přitom není třeba žádných speciálních schopností ani školení, stačí obyčejná dobrá vůle a ochota bavit se s nimi, když je vidíme v kostele.

S hledáním práce a bydlení, s vyřizováním všemožných úředních záležitostí a zdravotní péče křesťanským uprchlíkům od začátku pomáhá naše farnice Ing. Martina Bejšovcová. Ta má také nemalý podíl na umístění děti křesťanských uprchlíků do vstřícných křesťanských i sekulárních škol v Praze.

Díky štědré finanční podpoře jsme byli schopni ubytovat na naše náklady v nájemním bytě na jeden rok dvojčlennou rodinu, která se nyní finančně osamostatnila. Pro další 4 člennou rodinu jsme nalezli byt v blízkosti farnosti.

Díky příspěvkům farníků jsme rovněž na naše náklady ubytovali v blízkosti farnosti jednoho samotného jedince, mladého doktora, který je také již samostatně výdělečně činný.

V březnu 2017 končí finanční podpora, kterou křesťanští uprchlíci z Iráku dostávali od NF Generace 21 zprostředkovanou přes smluvního partnera pro Prahu - Armádu spásy. Křesťanští uprchlíci nebyli - na rozdíl od jiných uprchlíků - zahrnuti do státního integračního programu a nemohou tak čerpat finanční podporu na integraci. V naší farnosti proto od začátku budujeme vlastní rezervní rozpočet, abychom byli připraveni pokrýt případné kritické náklady křesťanských uprchlíků bydlících v blízkosti naší farnosti i po jejich úplném nebo částečném osamostatnění. Stále je tedy aktuální jak naše finanční tak i dobrovolnické zapojení.

14. 11. 2016 — Rozhovor v radiu Proglas – Iráčtí křesťané v naší farnosti

Nadační fond Generace 21 zorganizoval pomoc syrským a iráckým křesťanům a jejich převoz do České republiky. Někteří z nich žijí dnes v Praze a o část se stará i farnost sv. Anežky České v Praze na Spořilově. Co tato pomoc obnáší, to nám přiblíží rozhovory se členy této farnosti a jedním z uprchlíků.

ilustrační foto z tábora v okolí Mosulu: Ian Strain, www.ado.cz

FARNOST SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ SE PŘIPOJUJE K POMOCI

IRÁCKÝM KŘESŤANŮM

Naše farnost se v srpnu 2015 rozhodla zapojit do dlouhodobého projektu na pomoc uprchlíkům. Jako farnost ochotná přijmout, financovat a integrovat křesťanské uprchlíky jsme se přihlásili do projektu Nadačního fondu Generace 21, který měl za cíl přesídlení 153 iráckých křesťanů z uprchlického tábora v Iráku (ve městě Erbíl) do České republiky. Upřednostnili jsme tak lidi, kterým v místě jejich domovů hrozí fyzická likvidace a skupinu, která je OSN v dané oblasti označována jako nejvíce zranitelnou menšinou – křesťany.
Dokumentární film ČT o NF Gen21: Blízký soumrak.

Koncem října 2015 naši kněží Jakub s Regalátem na základě velmi pozitivní odezvy a zapojení farníků, jakožto i nalezení bytu, rozhodli, že jsme schopni závazně se postarat o jednu křesťanskou uprchlickou rodinu. Závazek, který se v průběhu roku 2016 rozšířil o další rodinu a jednotlivce, jsme tehdy ohlásili NF Gen21. Nadace Gen21 o přesídlení vytrvale vyjednávala a vláda ČR dne 14. 12. 2015 přesun křesťanských uprchlíků definitivně schválila.

Skupina 15 křesťanských uprchlíků, kteří zůstávají natrvalo v Praze, do ČR dorazila v neděli 20. března 2016. V průběhu dubna měla do Prahy přiletět další skupina křesťanských uprchlíků, bohužel se tomu již nestalo - projekt byl vládou ČR zrušen. Některé nespokojené rodiny uprchlíků, které byly ubytovány v Jihlavě a Brně se totiž rozhodly z projektu, který proklamoval, že tu zůstanou, vystoupit (vycestovat do Německa nebo se vrátit zpět do Iráku). Zrušení projektu se nijak netýká těch křesťanských uprchlíků, kteří již do ČR byli přijati.

Do konce května bydlela pražská skupina 15 uprchlíků (ke kterým se přidal ještě další z Jihlavy) na hotelu v Praze-Braníku, který zprostředkovala jedna z našich aktivních farnic. Za uprchlíky na hotel již docházeli dobrovolníci z mnohých křesťanských společenství i lidé nevěřící. Kromě laické pomoci tu byla pro uprchlíky připravena hlavně profesionální výuka českého jazyka, která pokračuje i nadále po jejich přestěhování do bytů. Vyřídily se rovněž nejrůznější nutné formality. S velkou vervou se do zajišťování doktorů a škol vrhla naše farnice Martina Bejšovcová, která s křesťanskými uprchlíky obíhala a stále obíhá nejrůznější instituce, doktory, školy.

Co potřebujeme?

  • Především vaše obyčejné lidské nasazení, ochotu komunikovat s kř. uprchlíky. Trávit s nimi čas.
  • Jednoduché doučování ČJ (např. procvičujete domácí úkoly, které kř. uprchlíci dostávají na kurzech ČJ).
  • Doprovody na nákupy, procházky, výlety.
  • Volnočasové aktivity (zejm. pro děti) - fotbal, basketbal, florbal...
  • Hledáme do budoucna pracovní příležitosti pro kř. uprchlíky - profese, které kř. uprchlíci ovládají jsou: řidič, doktor, podlahář. Úklid domácnosti pro ženy.
  • Komunikace s kř. uprchlíky probíhá v angličtině a v jednoduché češtině, které někteří již trochu rozumí. Anglicky tedy nemusíte umět - naopak je dobře, když jsou kř. uprchlíci v kontaktu s vámi nuceni užívat ČJ.

Stále je rovněž možné vyplňovat náš původní dotazník

Nabídka Vaší pomoci se stává závaznou až potom, co Vás kontaktujeme a upřesníme si společně Vaše možnosti. Není třeba se tedy obávat, že toho na sebe vezmete víc, než unesete. Ačkoli pomoc uprchlíkům představuje pro farnost závazek minimálně na rok, oceníme jakékoli vaše dílčí dobrovolnické zapojení, které budeme moci začlenit do komplexní farní pomoci. Vaše dotazy můžete směrovat mailem na adresu , případně se telefonicky ozvat farnímu koordinátorovi J. Matajovi na číslo 723 223 614. Nic vám rovněž nebrání kontaktovat křesťanské uprchlíky sami, když je uvidíte u nás v kostele.


Jak mohu konkrétně pomoci křesťanským uprchlíkům?

Prosíme, vyplňte formulář s nabídkou Vaší pomoci.
Jde o orientační zjištění Vašich možností – pomoc se stane závazkem, až poté, co ji s Vámi prodiskutujeme.
Děkujeme!


Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov