Farní rada

kontakt:

Složení farní rady

Členové z funkce:
Zvolení členové:
Jmenovaní členové:
  • Radim Koběrský (varhaníci a ekonomická rada)
  • Marie Myslilová (právní pomoc, katechumeni)
  • Tomáš Holas (právní pomoc)
  • Michaela Tučková (farní noviny)
  • Klára Konvalinová (Noc kostelů)
  • Vilma Petrusová (za zpěváky)

Zprávy z jednání farní rady

26. 11. 2015 – zpráva o sedmém setkání farní rady

Pastorační rada se ve čtvrtek 26. listopadu 2015 na svém prvním povolebním jednání sešla ve složení Jakub Sadílek OFM, Regalát Beneš OFM, Klára Kudrnová, Tomáš Holas, Irena Karlová, Radim Koběrský, Klára Konvalinová, František Kudrna, Magdaléna Martinovská, Jiří Mataj, Marie Myslilová a Michaela Tučková. Hostem byl otec Miroslav Fiala OPraem.

Na počátku se rada věnovala přípravám na adventní období a na slavení Vánoc. Podrobnosti ohledně bohoslužeb, duchovních a kulturních akcí se vždy včas objeví v nedělních ohláškách, ve farních novinách, na internetových stránkách a na facebookovém profilu.

Dalším bodem jednání pastorační rady byla debata ohledně forem pomoci, kterou farnost chce poskytnout uprchlíkům. Koordinátorem pomoci je Jiří Mataj, který také poskytne podrobné informace. Katechetka Klára Kudrnová informovala radu o přípravě dětí na první svaté přijímání a také na svátost křtu. O ekonomické situaci farnosti informoval Radim Koběrský a o situaci ohledně vlastnictví fary hovořil JUDr. Tomáš Holas, který za farnost vede jednání s magistrátem. Podrobnosti jsou součástí zápisu z jednání rady.

Další jednání proběhne pravděpodobně v únoru, přesnější termín bude stanoven po Novém roce. Pastorační rada přeje vám všem požehnané Vánoce a Boží blízkost v celém novém roce 2016.


Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov