Farní rada

kontakt:

Složení farní rady

Členové z funkce:
Zvolení členové:
Jmenovaní členové:
  • Radim Koběrský (varhaníci a ekonomická rada)
  • Marie Myslilová (právní pomoc, katechumeni)
  • Tomáš Holas (právní pomoc)
  • Michaela Tučková (farní noviny)
  • Klára Konvalinová (Noc kostelů)
  • Vilma Petrusová (za zpěváky)

Zpráva z jednání pastorační rady 8. 11. 2018

Pastorační rada se sešla ve čtvrtek 8. listopadu na svém pravidelném jednání ve složení Eliáš Paseka OFM, Regalát Beneš OFM, Klára Kudrnová, Tomáš Holas, Irena Karlová, Radim Koběrský, Klára Konvalinová, František Kudrna, Magdaléna Martinovská, Jan Pěruška, Marie Myslilová a Michaela Tučková.

Na tomto setkání bylo připraveno k projednání velké množství témat: bylo zapotřebí prodiskutovat témata technická i pastorační a naplánovat úkoly pro další období. Pastorační rada se seznámila se stavem stavby nových varhan a zabývala se potřebnými přípravami. Již nyní je jasné, že stávající varhany zazní naposledy poslední květnový den roku 2019 a poté začnou stavební úpravy a samotná montáž nových varhan, které by měly začít sloužit na jaře roku 2020.

Otec Eliáš radu seznámil se svým záměrem pozvat do Prahy natrvalo komunitu Kongregace sester od andělů, které by měly působit a pomáhat také v naší farnosti. Setkání rady se konalo těsně před svátkem svaté Anežky České, proto byl věnován čas také plánu na tento slavnostní den. A protože se blíží adventní a vánoční doba, také příprava tohoto období byla na programu jednání. O důležitých termínech v adventu se dočtete ve farních novinách, za zmínku ale určitě stojí Mikulášská besídka pro děti v neděli 9. prosince nebo farní duchovní obnova, která proběhne ve dnech 14.–15. prosince.

S časovým předstihem byl oznámen termín farní pouti v příštím roce: putování do Poříčí nad Sázavou k hrobu Dr. Františka Noska si naplánujte na sobotu 11. května 2019. Rada se také seznámila s myšlenkami Modlitebního společenství za církev a svět a jeho Růžencovým smírným křížovým tažením za mír ve světě.

Jako vždy byl v rámci jednání rady rezervován čas technickým otázkám. Na seznamu bylo rozšíření možností osvícení kostela pro různé liturgické události i kulturní akce, diskutovány byly úpravy v ozvučení a možnost vyzkoušet jiné technické řešení zesílení zvuku. Rada byla seznámena s plánem na dokončení nového zajištění bezpečnosti a požární ochrany v kostele. Jiří Čížek ml. také radu seznámil s výhledem různých stavebních a technických úprav, které jsou v plánu na rok 2019 – mimo již zmiňovanou velkou úpravu kůru, bude nutné zrekonstruovat místnost, kde je skladován betlém, opravit nebo vyměnit okna v suterénu, aby bylo možné větrat kvůli vlhkosti, nebo například výměna jednoho z kotlů.

Podrobnější informace jsou součástí zápisu jednání. Příští setkání proběhne na přelomu ledna a února 2019 – termín bude upřesněn a budete o něm informováni v ohláškách.


Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov