P. Petr Pavlíček OFM (1902 - 1982)

Ve čtvrtek 27. února 2020 v kostele sv. Anežky na Spořilově
proběhlo zahájení výstavy o P. Petru Pavlíčkovi OFM (1902-1982),
který je pozoruhodnou postavou 20. století jak františkánského řádu, tak i církve vůbec.

V roce 2000 byl zahájen proces jeho blahořečení. Své prožitky spojené se světovými válkami (např. boje a zajetí v Normandii v roce 1944), se zjevením Panny Marie ve Fatimě a také se svou složitou cestou víry zúročil v založení celosvětového Modlitebního společenství za církev a svět – RSK. Tomuto hnutí se mimo jiné připisuje zásadní podíl na tom, že v roce 1955 po složitých jednáních sovětská vojska opustila Rakousko, což se tehdy považovalo fakticky za zázrak.

Tato jedinečná výstava, zřejmě vůbec první svého druhu, zachycuje život P. Petra Pavlíčka právě v kontextu pohnutých dějinných událostí, ale i v rámci českého prostředí. Představí proto jednak různé už publikované, ale také dosud neznámé dokumenty, fotografie, texty. Navíc zde budou i jeho vzácné osobní věci, hábit, solideo či kněžský ornát. Zahájení budou hudebně doprovázet členové rodiny Pěruškových.

Plakát ke stažení:
Petr Pavlíček - výstava, plakát ke stažení


Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov