Kontakty

Duchovní správci
Regalát Bartoloměj moderátor společné duchovní správy:
P. Bartoloměj Pavel Černý OFM
e-mail:
tel.: 737 372 291

člen společné duchovní správy:
P. Regalát Petr Beneš Th.D. OFM
e-mail:
tel.: 731 646 881

Adresa
Jungmannovo nám. 18
110 00 Praha 1

Římskokatolická farnost u kostela sv. Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25
141 00 Praha 4

Bankovní spojení pro finanční dary určené farnosti
číslo účtu: 68349399/0800
variabilní symbol: 777

Náboženství
Klára Kudrnová
tel.: +420777699486

Farní sbor
Josef Bauer
tel.: +420272772904, +420774190367
pravidelné zkoušky sboru: pondělí 19:00 - 21:00

Šnečci
Veronika Koběrská
tel.: +420604821600

Farní noviny
Michaela Tučková
tel.: +420272764823, +420777157485

Magdalena Martinovská
tel.: +420272766710

Správa stránek
František Kudrna
tel.: +420724168415
e-mail:


Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov