Slavnostní žehnání nových varhan a koncert

Ve čtvrtek 7. října 2021 v 18 hodin na svátek Panny Marie Růžencové při mši svaté požehná nové varhany v kostele svaté Anežky České na Spořilově provinciál františkánů P. Jakub František Sadílek OFM.

Po mši svaté v 19 hodin bude následovat varhanní koncert Martina Sturma, vynikajícího improvizátora, varhaníka a hudebního skladatele.

Martin Sturm vyučuje varhanní hru na akademii ve Výmaru, výrazně se podílel na tvorbě dispozice a zvukové podoby spořilovských varhan, je přítelem varhanářů Petra Dlabala a Borise Mettlera, kteří varhany postavili ve své dílně v Bílsku u Olomouce.

V pátek 8. října a v sobotu 9. října se uskuteční interpretační kurz pro varhaníky pod vedením profesora Martina Sturma. Kurzu se lze zúčastnit i jako pasivní zájemce.

Kostel bude otevřen ve čtvrtek 14 až 21 hodin, v pátek 9 až 21 hodin a v sobotu 9 až 12 hodin. Po celou dobu bude možné si varhany poslechnout, prohlédnout a debatovat se staviteli varhan.

plakát ke stažení »13. listopadu 2020 na svátek svaté Anežky proběhlo malé žehnání nových varhan.
Pavel Čížek na ně poprvé zahrál, slavnostní požehnání proběhne až po rozvolnění vládních opatření. Děkujeme všem dárcům!
Poslechněte si zvuk nových varhan.

Dále

Co nás čeká přímo v kostele na Spořilově.
Současný stav výroby nových varhan a postup dalších prací.
Parametry varhan.
Fotodokumentace výroby píšťal.

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov