Slavnostní žehnání nových varhan a koncert

Ve čtvrtek 7. října 2021 na svátek Panny Marie Růžencové při mši svaté požehnal nové varhany v kostele svaté Anežky České na Spořilově provinciál františkánů P. Jakub František Sadílek OFM.

Po mši svaté následoval varhanní koncert Martina Sturma, vynikajícího improvizátora, varhaníka a hudebního skladatele.

Martin Sturm vyučuje varhanní hru na akademii ve Výmaru, výrazně se podílel na tvorbě dispozice a zvukové podoby spořilovských varhan, je přítelem varhanářů Petra Dlabala a Borise Mettlera, kteří varhany postavili ve své dílně v Bílsku u Olomouce.

V pátek 8. října a v sobotu 9. října se pro zájemce uskutečnil interpretační kurz pro varhaníky pod vedením profesora Martina Sturma. Po celou dobu bylo také možné si varhany poslechnout, prohlédnout a debatovat se staviteli varhan.

plakát ke stažení »
Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov