Co se stalo

29. 3. středa 20:00 netradiční křížová cesta (v rámci společenství nejen manželů) .
29. 3. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
28. 3. úterý 14:00 v učebně náboženství společenství seniorů
27. 3. pondělí 19:00 v kostele Večer chval, modlitba za vnitřní uzdravení, možnost přímluvné modlitby od přítomných kněží, svátost smíření, duchovní rozhovor
26. 3. neděle 10:30 dětská mše svatá s doprovodem scholy,
Zkouška v sobotu 25.3. v sále pod kostelem od 17.00 děti, od 17.30 celá schola,
generálka v neděli od 9.00. Kontakt Vilma Petrusová
24. 3. pátek 17:30 křížová cesta starší ministranti – Tomáš Koběrský, Josef Baxant
23. 3. čtvrtek 19:00 Hovory o víře, setkání na faře
23. 3. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
23. 3. čtvrtek 16:00 setkání terciářů 16 hod a pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
16. 3. čtvrtek 19:00 po mši sv. FilmAč uvede film Zákal
15. 3. středa 20:00 společenství manželů sraz před farou
15. 3. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
14. 3. úterý 14:00 v učebně náboženství společenství seniorů
10. 3. pátek křížová cesta – místní společenství SFŘ – Marie Myslilová
9. až 16. 3. Pouť do Izraele
3. 3. pátek 17:30 křížová cesta, vedou mladší ministranti a schola – Vilma a Honza Petrusovi
3. až 4. 3. postní duchovní obnova
2. 3. čtvrtek 18:45 po mši sv. moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská
28. 2. úterý 14:00 v učebně náboženství společenství seniorů
27. 2. pondělí 19:00 v kostele Večer chval, modlitba za vnitřní uzdravení, možnost přímluvné modlitby od přítomných kněží, svátost smíření, duchovní rozhovor
24. 2. pátek 17:30 křížová cesta, vede společenství mládeže Abakuk – Eliška Čížková
23. 2. čtvrtek 19:00 Hovory o víře, setkání na faře
23. 2. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
23. 2. čtvrtek 16:00 setkání terciářů 16 hod a pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
22. 2. středa Popeleční středa
19. 2. neděle sbírka Haléř sv. Petra
19. 2. neděle po obou mších sv. oslava Masopustu
16. 2. čtvrtek 19:00 přednáška Kateřiny Lachmanové o bl. Carlu Acutisovi
15. 2. středa 19:00 modlitba společenství manželů
14. 2. úterý 15:00 modlitba společenství seniorů
13. 2. pondělí 19:00 srdečně zveme na Večer chval s ostatky bl. Carla Acutise
v kostele sv. Anežky České
12. 2. neděle 10:30 Dětská mše svatá s doprovodem scholy, generálka v neděli od 9:00. Kontakt Vilma Petrusová
12. až 19. 2. ostatky bl. Carla Acutise v naší farnosti
11. 2. sobota Celodenní soustředění scholy od sv. Anežky, bude spojené s akustickou zkouškou nového ozvučení kůru.
Tímto ještě jednou děkujeme všem dárcům, kteří na ozvučení kůru přispěli.
2. 2. čtvrtek 18:45 po mši sv. moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská
1. 2. středa 20:00 společenství manželů sraz před farou
1. 2. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
26. 1. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
26. 1. čtvrtek 16:00 setkání terciářů 16 hod
a pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
24. 1. úterý 14:00 v učebně náboženství společenství seniorů
23. 1. pondělí 19:00 v kostele Večer chval, modlitba za vnitřní uzdravení, možnost přímluvné modlitby od přítomných kněží, svátost smíření, duchovní rozhovor
19. 1. čtvrtek 19:00 Hovory o víře, setkání na faře
18. 1. středa 20:00 společenství manželů sraz před farou
18. 1. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
15. 1. neděle 10:30 dětská mše svatá s doprovodem scholy.
Zkouška v sobotu 14.1. v 17.00 děti, od 17.30 celá schola, generálka v neděli od 9.00. Kontakt Vilma Petrusová
11. 1. středa 19:00 setkání pastorační rady
10. 1. úterý 14:00 v učebně náboženství společenství seniorů
8. 1. neděle Tříkrálová sbírka v naší farnosti po obou mších
7. 1. sobota 15:00 Tříkrálové setkání terciářů, začíná mší svatou.
6. 1. pátek slavnost Zjevení Páně
4. 1. středa 20:00 společenství manželů sraz před farou
4. 1. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
26. 12. pondělí 15:00 Vánoční nadílka z pokladnice hudby
Vánoční koncert, účinkují Daniela Radosa (soprán), Julie Dankovičová (flétna), Marek Valášek (varhany).
25. až 26. 12. 12:00 - 18:00 prohlídka betlému v kostele sv. Anežky
25. 12. neděle sbírka pro fr. provincii
23. 12. pátek 18:00 Betlémské světlo
21. 12. středa 16:00 svátost smíření pro děti
19. 12. pondělí 19:00 v kostele Večer chval, modlitba za vnitřní uzdravení, možnost přímluvné modlitby od přítomných kněží, svátost smíření, duchovní rozhovor
18. 12. neděle 17:00 adventní folklorní setkání
18. 12. neděle sbírka na Fond sv. Vojtěcha – mzdová podpora duchovních
15. 12. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
15. 12. čtvrtek 16:00 setkání terciářů 16 hod
a pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
14. 12. středa 20:00 společenství manželů sraz před farou
13. 12. úterý 18:00 Rybova mše vánoční - koncert
13. 12. úterý 14:00 v učebně náboženství společenství seniorů
11. 12. neděle 10:30 dětská mše svatá s doprovodem scholy.
Zkouška v sobotu 10.12. v 17.00 děti, od 17.30 celá schola, generálka v neděli od 9.00. Kontakt Vilma Petrusová
8. 12. čtvrtek 19:00 Hovory o víře, setkání na faře
7. 12. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
6. 12. úterý 18:30 po mši sv. Litanie k Božskému srdci a požehnání
6. 12. úterý 18:00 benefiční koncert Gymnázia Elišky Krásnohorské
5. 12. pondělí 18:45 po mši sv. moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská
4. 12. neděle 19:30 Koncert duchovní hudby
4. 12. neděle 16:00 před kostelem Mikulášská nadílka
4. 12. neděle Mikulášská sbírka na bohoslovce, pro františkánskou provincii
2. 12. pátek 18:30 po mši sv. Litanie k Božskému srdci a požehnání
2. až 3. 12. adventní duchovní obnova
1. 12. čtvrtek 18:45 po mši sv. moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská
30. 11. středa 20:00 na faře společenství manželů
30. 11. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
28. 11. pondělí 19:00 v kostele Večer chval, modlitba za vnitřní uzdravení, možnost přímluvné modlitby od přítomných kněží, svátost smíření, duchovní rozhovor
24. 11. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
24. 11. čtvrtek 16:00 setkání terciářů 16 hod
a pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
23. 11. středa Červená středa
22. 11. úterý 14:00 v učebně náboženství společenství seniorů, vždy 2. a 4. úterý v měsíci
17. 11. čtvrtek 19:00 po mši sv. FilmAč uvede film Zákal
16. 11. středa 20:00 na faře společenství manželů
16. 11. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
15. 11. úterý 19:00 Hovory o víře, setkání na faře
13. 11. neděle 10:30 dětská mše svatá s doprovodem scholy.
Zkouška v sobotu 12.11. v 17.00 děti, od 17.30 celá schola, generálka v neděli od 9.00. Kontakt Josf Bauer
13. 11. neděle svátek sv. Anežky České, po obou mších svatých jej společně oslavíme
13. 11. neděle sbírka "Pouť sv. Anežky" pro františkánskou provincii,
sbírka na podporu katolických médií (složenkou)
11. 11. pátek 17:00 ministrantská schůzka
4. 11. pátek 18:00 po mši sv. Litanie k Bož. srdci a požehnání
3. 11. čtvrtek 18:45 po mši sv. moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská
2. 11. středa 20:00 na faře společenství manželů
2. 11. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
27. 10. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
27. 10. čtvrtek 16:00 setkání terciářů 16 hod
a pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
27. 10. čtvrtek výroční den posvěcení našeho kostela
23. 10. neděle Misijní neděle
21. 10. pátek 17:00 ministrantská schůzka
20. 10. čtvrtek 19:00 po mši sv. FilmAč uvede film
Notre-Dame v plamenech
19. 10. středa 20:00 na faře společenství manželů
19. 10. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
17. 10. pondělí 19:00 v kostele Večer chval, modlitba za vnitřní uzdravení, možnost přímluvné modlitby od přítomných kněží, svátost smíření, duchovní rozhovor
16. 10. neděle 10:30 dětská mše svatá s doprovodem scholy.
Zkouška v sobotu 15.10. v 17.00 děti, od 17.30 celá schola, generálka v neděli od 9.00. Kontakt Vilma Petrusová
14. 10. pátek 19:00 violoncellový koncert Davida Pěrušky
12. 10. středa 19:00 Hovory o víře, setkání na faře
11. 10. úterý 14:00 v učebně náboženství společenství seniorů, vždy 2. a 4. úterý v měsíci
9. 10. neděle 19:00 varhanní koncert Marka Lipky
7. 10. pátek 18:00 po mši sv. Litanie k Bož. srdci a požehnání
6. 10. čtvrtek 18:45 po mši sv. moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská
5. 10. středa 20:00 na faře společenství manželů
5. 10. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
5. 10. středa začíná výuka náboženství
4. 10. úterý 19:00 Vzpomínkový večer na otce Řehoře Marečka
4. 10. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
3. 10. pondělí 18:00 mše svatá, na závěr pobožnost Transitus sv. Františka k výročí jeho smrti
2. 10. neděle 19:00 divadelní představení Ženy ve tmě
26. 9. pondělí 19:00 v kostele Večer chval, modlitba za vnitřní uzdravení, možnost přímluvné modlitby od přítomných kněží, svátost smíření, duchovní rozhovor
25. 9. neděle při bohoslužbách sbírka na církevní školství
24. 9. sobota terciářská pouť na Hrádek u Vlašimi a k hrobu P. Aloise Moce, mše svatá v kostele na Hrádku v 11.30.
22. 9. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
22. 9. čtvrtek 16:00 setkání terciářů, pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
21. až 25. 9. Františkánské misie v Děčíně
20. 9. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
18. 9. neděle 10:30 dětská mše svatá s doprovodem scholy. Zkouška v sobotu 17.9. v 17.30, generálka v neděli od 9.00. Kontakt Vilma Petrusová.
17. 9. sobota 17:30 v sále zkouška Svatoanežského sboru
17. 9. sobota farní pouť do Kadaně
16. 9. pátek 17:00 ministrantská schůzka
11. 9. neděle 18:00 v 18.00 a 19.30 divadelní festival v sále pod kostelem, dvě různá představení
7. 9. středa 19:00 po mši sv. první setkání společenství Abakuk
7. 9. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
6. 9. úterý 19:00 - 20:30 v sále zkouška Svatoanežského sboru
6. 9. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
4. 9. neděle 10:30 mše sv. pro rodiny s dětmi, žehnání školákům, studentům a pedagogickým pracovníkům do nového školního roku
1. 9. čtvrtek 18:45 po mši sv. moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská
9. až 14. 8. Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové
7. 8. neděle arcidiecézní sbírka Fond sv. Vojtěcha – mzdová podpora duchovních
30. 7. až 6. 8. farní dovolená (více uvnitř novin)
3. až 9. 7. farní pouť do Assisi
29. 6. středa 19:00 Po mši sv. br. Regalát pořádá v sále promítání o místech, která máte navštívit o nastávající pouti do Itálie (Assisi, La Verna, Rietské údolí). Určeno nejen pro poutníky, ale i jiné zájemce.
29. 6. středa 16:00 generálka Svatoanežského sboru na mši sv. v 18.00
slavnost Petra a Pavla
28. 6. úterý 19:00 koncert sborů Vyšehlas a Komorní bytový sbor v sále pod kostelem
27. 6. pondělí 19:00 - 20:30 v sále zkouška Svatoanežského sboru
26. 6. neděle 17:00 pozvánka na přednášku na Habrovce : Karel Satoria - Duchovní život jako zkušenost
pozvánka
26. 6. neděle 10:30 v 10.30 poslední mše sv. pro rodiny s dětmi před prázdninami
( o prázdninách bude nedělní mše sv. jen v 8:30 )
26. 6. neděle Svatopetrská sbírka na bohoslovce – pro františkánskou provincii
25. 6. sobota 11:00 Motorkářská pouť v Hájku
24. 6. pátek 17:00 generálka Svatoanežského sboru, mše sv. 18.00
23. 6. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
23. 6. čtvrtek 16:00 setkání terciářů, pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
22. 6. středa 20:00 na faře společenství manželů
21. 6. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
20. 6. pondělí 19:00 Večer chval za Ukrajinu a navrácení míru do světa
20. 6. pondělí 17:00 dětský folklorní soubor Vrbina v sále pod kostelem
19. 6. neděle 10:30 slavnost prvního svatého přijímání, připravuje se osm dětí.
19. 6. neděle 10:30 slavnost první svaté přijímání
s doprovodem scholy. Zkouška v sobotu 18.6. od 17.00, generálka v neděli od 9.00.
16. 6. čtvrtek 19:00 po mši sv. FilmAč, 2. část filmu Svatá Rita
15. 6. středa 19:00 setkání pastorační rady na faře
14. 6. úterý 19:00 - 20:30 v sále zkouška Svatoanežského sboru
10. 6. pátek 23:55 Noc kostelů: Závěrečná modlitba
10. 6. pátek 23:40 Noc kostelů: Malý varhanní recitál
Varhaníci Lukáš Vorel a Marek Rajnoch představí posluchačům výběr z varhanní tvorby napříč epochami.
10. 6. pátek 23:00 Noc kostelů: Vokální skupina 10men
pod vedením uměleckého vedoucího Marka Rajnocha.
10. 6. pátek 22:30 Noc kostelů: Varhanní koncert Filipa Koběrského
10. 6. pátek 21:40 Noc kostelů: Večer chval
skupinu vede Vilma Petrusová.
10. 6. pátek 21:00 Noc kostelů: Varhanní koncert Pavla Čížka
rozezní nové varhany kostela sv. Anežky České.
10. 6. pátek 19:00 Noc kostelů: Zpěv, harfa, trombon
Zazpívá a na varhany zahraje Miroslava Časarová, na hafu Barbora Váchalová a na trombon Vít Kořínek.
10. 6. pátek 19:00 Noc kostelů: Spořilovský komorní orchestr
složený zejména z členů rodiny Baborákovy a Pěruškovy, zahraje skladby barokních skladatelů.
10. 6. pátek 18:00 Noc kostelů: Mše svatá
10. 6. pátek 17:00 Noc kostelů: Žehnání zvířátek
Františkáni budou žehnat domácím mazlíčkům.
10. 6. pátek 15:15 Noc kostelů: Slavíci v kleci
promítání filmu i pro děti a mládež v sále pod kostelem
8. 6. středa 20:00 na faře společenství manželů
8. 6. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců, další setkání bude upřesněno
7. 6. úterý 19:00 - 20:30 v sále zkouška Svatoanežského sboru
7. 6. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
5. 6. neděle 7:45 generálka Svatoanežského sboru v 7.45, mše v 8.30
5. 6. neděle Boží hod svatodušní
5. 6. neděle sbírka na františkánskou provincii
2. 6. čtvrtek 18:45 po mši sv. moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská
31. 5. úterý 19:00 - 20:30 v sále zkouška Svatoanežského sboru
29. 5. neděle 10:30 při mši v 10.30 bude v naší farnosti svátost biřmování - biskup J. Baxant
26. 5. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
26. 5. čtvrtek 16:00 setkání terciářů, pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
25. 5. středa 20:00 na faře společenství manželů
25. 5. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
24. 5. úterý 19:00 - 20:30 zkouška Svato-anežského sboru na mši 29.5. v 10.30
23. 5. pondělí 19:00 Večer chval za Ukrajinu a navrácení míru do světa
22. 5. neděle po obou mších sv. proběhnout volby do pastorační rady, více uvnitř novin
22. 5. neděle sbírka na pomoc pronásledovaných křesťanů, vzadu v kostele k dispozici poštovní poukázky, sbírka jako taková zůstává ve farnosti
19. 5. čtvrtek 19:00 po mši sv. v sále FilmAč uvede film
Svatá Rita.
19. 5. čtvrtek pouť seniorů do Hájku u Prahy
18. 5. středa 19:00 modlitební společenství otců - na faře
17. 5. úterý 19:00 - 20:00 v sále zkouška Svatoanežského sboru
17. 5. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
15. 5. neděle nebude mše sv. v 10.30 v kostele
sv. Anežky, ale v 11.00 v poutním kostele v Hájku,
více uvnitř novin
15. 5. neděle . Cyrilometodějská pouť na Velehrad,
9. etapa, Litomyšl – Opatov-zastávka (19,5 km)
14. 5. sobota Cyrilometodějská pouť na Velehrad,
8. etapa, Luže – Litomyšl (25 km)
13. až 15. 5. farní víkend v klášteře v Hájku u Prahy
13. 5. pátek Cyrilometodějská pouť na Velehrad,
7. etapa, Chrast – Luže (11,5 km)
11. 5. středa 20:00 na faře společenství manželů
6. 5. pátek 19:00 Zveme na uvedení knížky
Žij dnešní den, Bůh ti ho dává.
Kroniky Eduarda Marka pokračují.

Michaela Tučková (editor)
u příležitosti nedožitých 105. narozenin Eduarda Marka
v sále pod kostelem sv. Anežky České na Spořilově

Program:
moderuje Vít Michalec
hudební doprovod Miroslava Časarová (zpěv), Josef Bauer (housle), David Pěruška (violoncello)
úvodní slovo P. Regalát Petr Beneš OFM a historik Jaroslav Cuhra z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
představení knihy Žij dnešní den, Bůh ti ho dává. Kroniky Eduarda Marka pokračují.
z knihy čte Anna Doležalová a Josef Tuček
vzpomínky osobností na Eduarda Marka
promítnutí dokumentu režisérky Theodory Remundové z projektu časopisu Reflex s názvem Moje svoboda a dokumentu Osudy Eduarda Mareka – Životná filozófia z cyklu Osudy – nástup totality a 50. roky, který pro Slovenskou televizi natočila režisérka Soňa Gyarfašová
5. 5. čtvrtek 18:45 po mši sv. moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská
3. 5. úterý 19:00 - 20:30 sále zkouška Svatoanežského sboru
1. 5. neděle 18:00 koncert Musica pro Sancta Cecilia
1. 5. neděle sbírka na Fond sv. Vojtěcha – mzdová
podpora duchovních
28. 4. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
28. 4. čtvrtek 16:00 setkání terciářů, pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
27. 4. středa 20:00 v kostele radostná Cesta světla
pod vedením společenství manželů
27. 4. středa 19:00 modlitební společenství otců (asi v kostele)
25. 4. pondělí 19:00 Večer chval za Ukrajinu a navrácení míru do světa
24. 4. neděle 11:45 po mši sv polední koncert Českého hornového sboru
24. 4. neděle Cyrilometodějská pouť na Velehrad,
6. etapa Heřmanův Městec – Chrast (21 km)
23. 4. sobota Cyrilometodějská pouť na Velehrad,
5. etapa Řečany nad Labem – Heřmanův
Městec (20,5 km)
21. 4. čtvrtek 19:00 po mši sv. v sále FilmAč uvede film Zjevení.
19. 4. úterý 19:00 koncert Ave Maria
19. 4. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
18. 4. pondělí pondělí Velikonoční
mše sv. 8:30 a 10:30
17. 4. neděle 10:30 dětská mše svatá na Boží hod
velikonoční s doprovodem scholy. Zkouška
v sobotu 16.4. od 10.00, generálka v neděli
od 9.00. Kontakt Vilma Petrusová.
17. 4. neděle sbírka pro františkánskou provincii,

ukončení podávání návrhů kandidátů
do nové pastorační rady
17. 4. neděle Zmrtvýchvstání páně - Hod Boží Velikonoční
16. 4. sobota Bílá sobota -
celodenní adoorace
večer - 20:00 Velikonoční Vigílie - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
15. 4. pátek Velkopáteční sbírka na Svatou zemi
15. 4. pátek Velký pátek - Památka umučení Páně
18 hod Velkopáteční obřady, 23 hod křížová sesta,
celonoční adorace
14. 4. čtvrtek Zelený čtvrtek - památka ustanovení Večeře Páně
18 hod mše sv., celonoční adorace
13. 4. středa 20:30 v kostele netradiční křížová
cesta, vede společenství manželů.
13. 4. středa 19:00 po mši sv. koncert Stamicova kvarteta
13. 4. středa 16:00 křížová cesta pro děti, poté
svátost smíření pro dětí
10. 4. neděle 8:30 Květná neděle, generálka Svatoanež-ského sboru 7.45 a mše svatá 8.30
8. 4. pátek 17:30 křížová cesta, vedou starší
ministranti – Tomáš Koběrský, Josef Baxant
7. 4. čtvrtek 19:30 po mši sv. moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská.
6. 4. středa 19:00 - 20:30 zkouška Svatoanežského sboru
5. 4. úterý 19:30 koncert Komorního sboru Bach-Collegium Praha v kostele
info na webu, plakát ke stažení
5. 4. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
1. 4. pátek 17:30 křížová cesta, vedou mladší ministranti a schola – Vilma a Honza Petrusovi

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov