Co se stalo

14. 12. pátek 17:00 Schůzka pro mladší ministranty (6-12let). Vede Tom Koběrský.
12. 12. středa 21:00 Společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům.
12. 12. středa 19:00 Benefiční večer gymnázia Elišky Krásnohorské
9. 12. neděle 15:30 Mikulášská besídka pro děti a rodiče z farnosti.
9. 12. neděle Adventní stánky pro Kashitu
7. 12. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství.
6. 12. čtvrtek Moderovaná adorace po mši svaté.
4. 12. úterý 14:00 V učebně náboženství setkání seniorů.
3. 12. pondělí 18:00 Mše svatá u vozíčkářů v Petýrkově ulici.
2. 12. neděle Kytarová mše pod vedením Z.Krušinové. Zkouška v 9:00 v sále pod kostelem.
1. 12. sobota 15:00 Výroba adventních věnců u PMS.
28. 11. středa 19:00 Harfový koncert ArpaDua.
23. 11. pátek 19:00 FilmAČ uvede film Paterson.
20. 11. úterý 14:00 V učebně náboženství setkání seniorů.
19. 11. pondělí 19:30 Divadelní představení Pepito (ne)plivej.
15. 11. čtvrtek 19:00 Společenství nejen vysokoškoláků.
14. 11. středa 21:00 Společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům.
11. 11. neděle 11:30 Farní oslava svátku sv. Anežky
Po mši svaté pro rodiny s dětmi se sejdeme ke společné oslavě před kostelem. Program pro děti. Prosíme, přineste občerstvení.
11. 11. neděle Pojďme společně chválit Pána zpěvem při dětské mši svaté. Zkouška v sobotu 10.11. v 17:30 hod. Generálka v neděli od 9:00. Kontakt Vilma Petrusová.
10. 11. sobota 9:30 sobotní setkávání nad Biblí
10. 11. sobota 9:00 - 16:00 Arcidiecézní setkání ministrantů.
9. 11. pátek 17:00 Schůzka pro mladší ministranty (6-12let). Vede Tom Koběrský.
8. 11. čtvrtek 19:15 Setkání pastorační rady v učebně náboženství.
8. 11. čtvrtek 16:30 - 17:45 Oddíl Šnečci a jejich vedoucí zvou všechny děti na tradiční svatomartinský průvod světýlek (s sebou rozsvícený lampión).
Jako svatý Martin zářil kolem sebe svým dobrým srdcem, tak
i my chceme po jeho vzoru rozzářit spořilovské uličky.
Sraz před kostelem.
7. 11. středa 20:00 Divadelní soubor Povol Vox uvede v sále pod kostelem reprízu představení Stille dager.
6. 11. úterý 19:00 Společenství nejen vysokoškoláků.
6. 11. úterý 14:00 Setkání seniorů v učebně náboženství
4. 11. neděle kytarová mše pod vedením R. Koběrského
zkouška v 9h v sále pod kostelem
2. 11. pátek 16:00 setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
2. 11. pátek 16:00 společná modlitba s farnos- tí od Panny Marie Sněžné u hrobu P. Řehoře a františkánů na Olšanském hřbitově
1. 11. čtvrtek 19:00 na faře společenství nejen vysokoškoláků
1. 11. čtvrtek 18:45 moderovaná adorace po mši svaté
31. 10. středa 21:00 společentví manželů, které je otevřené i dalším účastníkům
28. 10. neděle 11:00 Slavnostní setkání občanů ke 100. výročí vzniku republiky Československé
Setkání se uskuteční po jedenácté hodině u lípy Republiky,
vedle kostela. Oficiální část započne v pravé poledne úderem kostelních zvonů.
Podrobný program
25. 10. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede drama Katolíci.
21. 10. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude v sobotu 20.10. od 17:30 hodin a v neděli od 9 hodin.
21. 10. neděle Světový den misií – Misijní neděle 2018
19. 10. pátek 17:00 schůzka pro mladší ministranty (6–12 let)
Zveme kluky od 6 let, kteří by chtěli ministrovat. Ohlaste se v zákristii nebo na první ministrantské schůzce. Vede Tom Koběrský.
18. 10. čtvrtek 19:15 DOBROVOLNÍKEM V KALKATĚ
v sále pod kostelem povídání o Indii s promítáním.

Terezie Kudrnová by se ráda podělila o svoje zkušenosti a zážitky z Kalkaty, kde se sestry Matky Terezy společně s dobrovolníky z celého světa starají o ty nejchudší z chudých. Ze světa, kde je všechno jinak. Kde věci, které řeší lidé západních civilizací, ztrácejí všechen smysl, kde jedinou spiritualitou je láska.
18. 10. čtvrtek 19:00 na faře společenství nejen vysokoškoláků
17. 10. středa 21:00 společentví manželů, které je otevřené i dalším účastníkům
16. 10. úterý 14:00 Setkání seniorů v učebně náboženství
12. 10. pátek 16:00 - 18:00 pravidelné páteční schůzky oddílu skautek
10. 10. středa 19:30 divadelní představení Bůh masakru
10. 10. středa 17:00 - 19:00 pravidelné středeční schůzky skautské družiny Sardinky
9. 10. úterý 19:00 - 20:30 zkouška Svatoanežského pěveckého sboru, hledá nové členy.
7. 10. neděle kytarová mše pod vedením R. Koběrského
zkouška v 9h v sále pod kostelem
6. 10. sobota 14:00 V kapli sv. Václava krčské nemocnice se koná slavnostní ekumenická bohoslužba za Thomayerovu nemocnici a vytrvalost v úsilí o celkové dobro nemocných u příležitosti 90. výročí jejího vzniku.
5. 10. pátek 16:00 setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
5. 10. pátek 8:00 pravidelný úklid kostela
4. 10. čtvrtek první moderovaná adorace po mši svaté
adorace budou každý čtvrtek po mši svaté
první čtvrtek v měsíci budou adorace moderované (tj. se zpěvem a mluveným slovem)
3. 10. středa 21:00 společentví manželů, které je otevřené i dalším účastníkům
3. 10. středa 18:00 při mši svaté oslavíme svátek sv. Františka
na závěr sv. pobožnost Transitus k výročí smrti sv. Františka
mši doprovodí mužský sbor pod vedením Lukáše Dobrodinského
2. 10. úterý 14:00 Setkání seniorů v učebně náboženství
27. 9. čtvrtek 19:30 FilmAČ uvede film Deník venkovského faráře.
22. 9. sobota terciářská pouť na Hrádek u Vlašimi a k hrobu P. Aloise Moce
mše svatá v kostele na Hrádku v 11:30
21. 9. pátek 17:00 schůzka pro mladší ministranty (6-12 let) vždy jednou v měsíci
20. 9. čtvrtek 19:00 po mši svaté beseda s františkánským knězem Fádí Azarem z Damašku
19. 9. středa 21:00 společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům
19. 9. středa 19:00 koncert spořilovské folkové skupiny Knezaplacení
19. 9. středa 16:00 vyučování náboženství
od 16:00 příprava na první svaté přijímání
od 16:45 ostatní děti
18. 9. úterý 19:00 Na faře začne příprava na křest dospělých.
V případě zájmu kontaktujte br. Regaláta.
18. 9. úterý 14:00 setkání seniorů v učebně náboženství
14. 9. pátek 8:00 pravidelný úklid kostela
14. až 15. 9. farní pouť na Hostýn
13. 9. čtvrtek 19:30 houslový recitál Matouše Pěrušky
7. 9. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství.
4. 9. úterý 14:00 v učebně náboženství setkání seniorů
18. až 25. 8. Farní dovolená - Hamr u Třeboně.
2. 8. čtvrtek 17:00 slavnost Porciunkule , mše sv. v 18 hod
8. až 15. 7. Letní tábor Šnečků, Javorník na Šumavě.
30. 6. sobota 18:00 v učebně náboženství modlitební setkání Taize
22. až 24. 6. farní víkend v Hájku, kde bude v 11.00 nedělní mše sv.
(na Spořilově mše sv. v nedeli v 10:30 nebude )
21. 6. čtvrtek 19:00 Filmač uvede film Nebe existuje.
21. 6. čtvrtek 15:45 Šnečí plavba parníkem na závěr školního roku
20. 6. středa 21:00 společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům.
20. 6. středa 20:00 premiéra divadelního představení Bůh masakru
19. 6. úterý 14:00 v učebně náboženství setkání seniorů
17. 6. neděle 15:30 koncert a oslava na závěr školního roku
17. 6. neděle 10:30 první svaté přijímání
6. 6. středa 21:00 společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům.
5. 6. úterý 14:00 v učebně náboženství setkání seniorů
3. 6. neděle 10:30 dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského, zkouška v neděli od 9.00 v sále pod kostelem.
2. 6. sobota Mariánská pouť Prahou
1. 6. pátek 16:00 setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
27. 5. neděle 20:00 divadelní představení souboru PovolVox
27. 5. neděle 10:30 májová dětská bohoslužba
25. 5. pátek Noc kostelů:
přehledný program,
podrobný program,
noviny vydané k Noci kostelů
24. 5. čtvrtek 19:00 Filmač uvede film Lesní jahody, současně společenství vysokoškoláků.
23. 5. středa 21:00 společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům.
20. 5. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude v sobotu 17.3. od 17:30 hodin a v neděli od 9 hodin.
19. 5. sobota 18:00 v učebně náboženství modlitební setkání Taize
18. 5. pátek 19:00 ministrantský fotbal pro mladší i starší ministranty, vede Honza Petrus.
18. 5. pátek 17:00 schůzka mladších ministrantů, vede Tom Koběrský,
17. 5. čtvrtek 19:00 na faře společenství nejen vysokoškoláků, vede bratr Eliáš
17. 5. čtvrtek pouť seniorů do Hájku u Prahy
16. 5. středa 19:00 Koncert Mária Biháriho
14. 5. pondělí 14:00 V učebně náboženství setkání seniorů.
13. 5. neděle 18:00 - 19:00 v učebně pod kostelem setkání otce Eliáše s rodiči dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání.
13. 5. neděle 18:00 koncert souboru Musica pro Sancta Cecilia
9. 5. středa 21:00 Společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům.
6. 5. neděle 9:00 Dětská kytarová mše pod vedením Radima Koběrského, zkouška v 9:00 v sále pod kostelem.
5. až 8. 5. Minitábor Šnečci. Český ráj.
4. 5. pátek 19:00 Beseda s Jiřím Grygarem
4. 5. pátek 17:00 Schůzka mladších ministrantů, vede Tom Koběrský.
4. 5. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství.
29. 4. neděle 14:00 Okolo 14 hodin uvede Česká televize v rámci cyklu Cesty víry díl o naší františkánské farnosti.
(Presunuto z 22.4.)
28. 4. sobota 18:00 V učebně náboženství modlitební setkání Taizé
28. 4. sobota 9:30 Setkávání nad Biblí v učebně náboženství.
26. 4. čtvrtek 19:00 Divadelní představení, soubor Naoko uvede Robotická žena.
25. 4. středa 21:00 Společenství nejen manželů, které je otevřeno i dalším účastníkům.
24. 4. úterý 19:00 Koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení, benefice na varhany.
20. 4. pátek 19:00 Sbor Bubureza společně s Orchestrem gymnázia a hudební školy Praha uvede Pergolessiho Stabat Mater.
20. 4. pátek 17:00 Schůzka mladších ministrantů, vede Tom Koběrský.
20. až 22. 4. Ministrantská brigáda v Hájku pro účastníky od 11 let, odjezd v pátek 20.4. v 19.hodin od sv. Anežky, návrat 22.4. po obědě, přihlášky do 15.4.
19. 4. čtvrtek 19:00 Filmač uvede film Život je zázrak, zároveň společenství nejen vysokoškoláků, vede bratr Eliáš.
17. 4. úterý 14:00 V učebně náboženství setkání seniorů.
15. 4. neděle 16:00 Dvě představení dětí nejen pro děti. V podání DRDS.
15. 4. neděle 9:45 Setkání mladších i starších ministrantů. Vede Honza Petrus.
15. 4. neděle 9:00 Pojďme společně chválit Pána zpěvem při dětské mši svaté. Zkouška v sobotu 14.4. v 17:30. Generálka v neděli od 9:00. Kontakt Vilma Petrusová.
14. 4. sobota 16:00 Benefiční koncert pro Honzu a Máňu.
14. 4. sobota 9:30 Setkávání nad biblí v učebně náboženství.
14. 4. sobota Pouť do Poříčí nad Sázavou k hrobu Fr. Noska. Mše sv. v 15 hod.
13. až 15. 4. Duchovní obnova pro mladé "Vidět Boha jako sv. František" na Velehradě
12. 4. čtvrtek 19:00 Setkání pastorační rady.
11. 4. středa 21:00 Společenství manželů, které je otevřeno i dalším účastníkům.
7. 4. sobota Kurs lektorů, Pastorační středisko
6. 4. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství.
3. 4. úterý 14:00 Setkání seniorů v učebně náboženství.
1. 4. neděle 9:00 Dětská kytarová mše pod vedením
R. Koběrského, zkouška v sobotu 31.3. v 9.30,
generálka v 9.00 v sále pod kostelem
30. 3. pátek 23:00 Křížová cesta ve 23.00 vede starší mládež – Michal Čížek.
28. 3. středa 21:00 Společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům.
28. 3. středa 19:00 koncert, Stamicovo kvarteto provede Sedm slov vykupitelových Josefa Haydna, recitace Jan Kačer.
28. 3. středa 16:00 Křížová cesta pro děti, po ní svátost smíření pro děti.
25. 3. neděle 9:30 Setkání mladších ministrantů. Vede Tom Koběrský.
24. 3. sobota 9:30 Setkávání nad Biblí v učebně náboženství.
23. 3. pátek 17:30 Křížová cesta, vede společenství mladší mládeže – Klára Koběrská.
22. 3. čtvrtek 19:00 FilmAč uvede film Ida.
22. 3. čtvrtek 16:20 - 18:00 Jarní odemykání lesa, akce Šnečků, 16.20–18.00
22. 3. čtvrtek 16:00 Kaple sv. Václava Thomayerovy nemocnice: „Ztišení“ – prostor pro ztišení, zpěv, modlitbu, poslech hudby a žalmů. Setkání bez rozdílu vyznání.
20. 3. úterý 14:00 V učebně náboženství setkání seniorů.
19. 3. pondělí 18:00 Mše svatá v Petýrkově ulici u vozíčkářů, slouží bratr Jakub.
18. 3. neděle 16:00 Oslava 101. narozenin Edy Marka.
18. 3. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude v sobotu 17.3. od 17:30 hodin a v neděli od 9 hodin.
18. 3. neděle 9:30 Schůzka mladších ministrantů, vede Tom Koběrský.
16. 3. pátek 19:00 Večer s hosty o Sýrii v sále / učebně.
16. 3. pátek 17:30 Křížová cesta, vedou ministranti a schola – Vilma a Honza Petrusovi, zkouška zpěvu na kříž. cestu od 16.00.
15. 3. čtvrtek 16:00 Kaple sv. Václava Thomayerovy nemocnice: Koncert žáků a vyučujících ZUŠ Křtinská Jižní Město. Vstup volný.
14. 3. středa 21:30 v 21.30 v rámci společenství nejen manželů bude v kostele netradiční křížová cesta doplněná osobními prosbami účastníků.
10. 3. sobota 18:00 Modlitba Taizé v učebně náboženství.
9. 3. pátek 17:30 Křížová cesta, vedou senioři – Anna Zikešová.
9. 3. pátek 9:30 Setkání starších i mladších ministrantů, vede Honza Petrus.
9. až 10. 3. Farní postní obnova, v pátek svátost pomazání nemocných
8. 3. čtvrtek 19:00 Na faře společenství nejen vysokoškoláků, vede bratr Eliáš.
8. 3. čtvrtek 17:30 Schůzka rodičů Šnečků, přihlášených na minitábor
6. 3. úterý 18:00 Kaple sv. Václava Thomayerovy nemocnice: Koncert pěveckého sboru KTF UK Acant. Vstupné dobrovolné. Leták ke stažení
6. 3. úterý 14:00 V učebně náboženství setkání seniorů.
4. 3. neděle 9:00 Dětská kytarová mše pod vedením
R. Koběrského, zkouška v 9.00 v sále pod kostelem
2. 3. pátek 19:00 V sále pod kostelem přednáška Františka Reichla Po stopách svatého Pavla.
2. 3. pátek 17:30 Křížová cesta v 17.30, vedou terciáři
a P. Michal Pometlo – Marie Myslilová.
2. 3. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství.
28. 2. středa 21:00 Společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům.
25. 2. neděle 9:30 Schůzka mladších ministrantů, vede Tom Koběrský.
24. 2. sobota 9:30 Setkávání nad Biblí v učebně náboženství.
23. 2. pátek 17:30 Křížová cesta v 17.30, vedou starší ministranti Josef Baxant, Tomáš Koběrský
22. 2. čtvrtek 19:00 Filmač, společenství nejen vysokoškoláků, vede bratr Eliáš.
22. 2. čtvrtek 19:00 V sále KCMT na Jižním Městě přednáška M. Doležala o životě P. Toufara
20. 2. úterý 14:00 V učebně náboženství setkání seniorů.
18. 2. neděle 9:45 Setkání starších ministrantů, vede Honza Petrus.
16. 2. pátek 17:30 Křížová cesta. Vede společenství vysokoškoláků - Tereza Myslilová.
16. 2. pátek 16:00 Křížová cesta na Petříně, pořádá SFŘ, vede br. Eliáš.
14. 2. středa 21:00 Společenství manželů, které je otevřené i dalším účastníkům.
13. 2. úterý 19:00 Masopustní veselice.
12. 2. pondělí 15:00 oslava Dne nemocných v Thomayerově nemocnici, kaple sv. Václava.
11. 2. neděle 15:00 Masopustní karneval pro děti.
11. 2. neděle 9:30 Schůzka mladších ministrantů, vede Tom Koběrský.
11. 2. neděle 9:00 Pojďme společně chválit Pána zpěvem při dětské mši svaté. Zkouška v neděli od 9.00.
10. 2. sobota 18:00 Modlitební setkání Taizé.
10. 2. sobota 9:30 Setkávání nad Biblí v učebně náboženství.
8. 2. čtvrtek 19:00 Setkání vysokoškoláků na faře.
8. 2. čtvrtek 18:00 Doprovod při mši svaté v 18 hodin skupina Srdcaři, adorace, možnost zpovědi, společenství vysokoškoláků
6. 2. úterý 14:00 V učebně náboženství setkání seniorů.
5. až 9. 2. Jarní prázdniny pro Prahu 4, hodiny náboženství odpadají.
2. 2. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství.
2. 2. pátek Ples pro Kashitu
1. 2. čtvrtek 19:00 FilmAČ uvede Černá kočka, bílý kocour.
31. 1. středa 21:00 Společenství nejen manželů, které je otevřené i dalším účastníkům.
27. 1. sobota 9:30 Setkávání nad Biblí v učebně náboženství.
26. 1. pátek 17:00 Setkání mladších ministrantů. Vede Tom Koběrský.
25. 1. čtvrtek 19:00 Setkání pastorační rady v učebně náboženství.
25. 1. čtvrtek 19:00 Setkání vysokoškoláků na faře.
24. 1. středa 19:00 Beseda o pouti do Compostely s Terezií Kudrnovou.
21. 1. neděle 9:30 Schůzka starších ministrantů. Vede Honza Petrus.
21. 1. neděle 9:00 Pojďme společně chválit Pána zpěvem při dětské mši svaté. Zkouška 20.1. od 17:30 v sále pod kostelem, generálka v neděli od 9:00.
18. 1. čtvrtek 19:00 Koncert sboru Frangula chorus a harfenice Barbory Váchalové. Plakát.
18. 1. čtvrtek 17:30 Schůzka rodičů dětí, které pojedou na minitábor, letní tábor. Pokud uvažujete přihlásit své dítě na tábor, prosíme o vaši účast.
17. 1. středa 21:00 Společenství nejen manželů, které je otevřené i dalším účastníkům.
16. 1. úterý 14:00 V učebně náboženství setkání seniorů
14. 1. neděle Po mších svatých Povánoční bazar, výtěžek na nové varhany.
13. 1. sobota 18:00 Setkání Taize
13. 1. sobota 9:30 Setkávání nad Biblí v učebně náboženství.
12. 1. pátek 19:00 Duo Semplice v sále pod kostelem novoroční koncert s poezií. Plakát
12. 1. pátek 17:00 Schůzka mladších ministrantů. Vede Tom Koběrský.
12. 1. pátek Mariánská pouť do Filipova 2018.
11. 1. čtvrtek 19:00 Na faře společenství nejen vysokoškoláků, vede bratr Eliáš.
11. 1. čtvrtek Na schůzce oddílu Šnečci slaví 23. narozeniny svého vzniku.
7. 1. neděle 10:30 Dětská kytarová mše pod vedením R. Koběrského, zkouška v 9.00 v sále pod kostelem.
7. 1. neděle Tříkrálová sbírka v našem kostele po obou mších svatých.
6. 1. sobota 18:00 Tříkrálový koncert v kostele. Plakát
Zazní skladby z děl starých mistrů (Bach, Brixi, Kuchař, Mysliveček, Ryba a další)
5. 1. pátek 16:00 Setkání františkánských terciářů v učebně náboženství.
1. 1. pondělí 18:00 Ekumenická novoroční slavnost, kterou bude přenášet ČT.
28. 12. čtvrtek 14:00 Ministrantský FLORBAL ve škole sv. Augustina na Kačerově. Jsou vítáni i neministrující.
24. 12. neděle při mši svaté ve 24.00 bude zpívat a hrát sbor pod vedením Josefa Bauera.
23. 12. sobota 15:00 ministrantská schůzka, spojená s instalací a zdobením stromků a stavěním betlému.
22. 12. pátek 17:30 zkouška na zpívání na 25.12.
21. 12. čtvrtek 19:00 Na faře společenství nejen vysokoškoláků, vede bratr Eliáš.
20. 12. středa 16:00 svátost smíření pro děti a jejich rodiče
19. 12. úterý 19:00 19.00 koncert Česká mše vánoční
18. 12. pondělí 19:00 Adventní mše sv. v Petýrkově ulici u vozíčkářů.
17. 12. neděle 11:30 po mši sv. v 10.30 hudební zkouška na Štědrý den, vede Z. Krušinová.
17. 12. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška bude v sobotu 16. 9. od 17.30 hodin a v neděli od 9 hodin.
17. 12. neděle 9:45 po ranní mši schůzka ministrantů

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov