Co se stalo

26. 6. sobota 11:00 Motorkářská pouť v Hájku, mše v 11.00, žehná bratr Eliáš.
23. 6. středa 21:10 online společenství manželů
17. 6. čtvrtek 16:00 setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
17. 6. čtvrtek . po mši svaté adorace a pobožnost RSK Modlitebního společenství za mír a svět se získáním plnomocných odpustků
16. 6. středa 20:00 modlitební setkání otců
16. 6. středa výročí kněžského svěcení bratra Bartoloměje
13. 6. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška v sobotu 12.6. v 17.30. Generálka v neděli od 9.00.
13. 6. neděle 10:30 první svaté přijímání
13. 6. neděle od 16.00, 18.00 a 20.00 v sále pod kostelem veřejná projekce filmu Fatima
10. 6. čtvrtek 19:00 po mši svaté v sále pod kostelem FilmAČ uvede film Slunce i v noci.
9. 6. středa 21:00 společenství manželů pod kostelem
9. 6. středa 16:45 poslední hodina náboženství, poté svátost smíření pro děti
9. 6. středa modlitební setkání otců se překládá o týden později
6. 6. neděle 10:30 na Slavnost Těla a Krve (Boží Tělo) bude s průvodem kolem kostela a oltáři ve svahu nad ním.
5. 6. sobota Mariánská pouť Prahou; zahájení u kapucínů mší sv. v 10.00 u Lorety.
3. 6. čtvrtek 18:45 po mši sv. Večer chval – modlitba za vnitřní uzdravení, možnost přímluvné modlitby od přítomných kněží, svátost smíření, duchovní rozhovor.
28. 5. pátek Noc kostelů
23. 5. neděle 10:30 Pokud situace dovolí bude zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška v sobotu 22.5. od 17.30, generálka v neděli od 9.00
20. 5. čtvrtek Pouť seniorů do Hájku
13. 5. čtvrtek 18:45 po mši svaté adorace a pobožnost RSK Modlitebního společenství za mír a svět se získáním plnomocných odpustků
10. 5. pondělí 19:00 setkání pastorační rady
8. 5. sobota 19:00 koncert Českého hornového sbo-ru v rámci Horn Fest Praha, kvůli pandemickým opatřením bude pořízen záznam
8. 5. sobota Františkánská pouť na Svatou Horu,v 10.00 mše svatá v bazilice
7. 5. pátek 17:00 ministrantská schůzka
6. 5. čtvrtek po mši sv. moderovaná adorace, vede
K. Koběrská a T. Myslilová.
24. 4. sobota pouť do Poříčí nad Sázavou
22. 4. čtvrtek 17:45 po mši Večer chval – modlitba za vnitřní uzdravení, možnost přímluvné modlitby od přítomných kněží, svátost smíření, duchovní rozhovor.
15. 4. čtvrtek 18:45 po mši svaté adorace a pobožnost RSK Modlitebního společenství za mír a svět se získáním plnomocných odpustků
15. 4. čtvrtek 16:00 setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
11. 4. neděle Svátost pomazání nemocných při všech třech bohoslužbách
7. 4. středa 21:00 v 21.00 online společenství manželů – Cesta světla. připojení na :
http://meet.anez.cz/cestasvetla
3. 4. sobota 20:00 Bílá sobota, Slavnost zmrtvýchvstání 20.00 mše sv. venku, v prostoru nad kostelem .
2. 4. pátek 20:30 postní křížová cesta na Velký pátek, vede Jiří Čížek ml. a spol.
31. 3. středa 16:00 Svátost smíření pro děti.
(křížová cesta není - náboženství je online)
26. 3. pátek 17:30 postní křížová cesta, vede společenství Abakuk – Klárka Koběrská.
19. 3. pátek 17:30 postní křížová cesta, vedou starší ministranti – Tom Koběrský, Josef Baxant.
18. 3. čtvrtek 18:45 po mši svaté adorace a pobožnost RSK Modlitebního společenství za mír a svět se získáním plnomocných odpustků
18. 3. čtvrtek 16:00 setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
12. 3. pátek 17:30 postní křížová cesta, vedou mladší ministranti + schola – Vilma a Honza Petrusovi.
5. 3. pátek 17:30 postní křížová cesta, vede společenství FrMol – T. Myslilová a bratr Samuel.
4. 3. čtvrtek 18:45 moderovaná adorace, vede K. Koběrská a T. Myslilová.
3. 3. středa 19:00 FilmAč uvede film Slunce i v noci.
28. 2. neděle 10:30 Pokud situace dovolí bude zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška v sobotu 27.2. od 17.30, generálka v neděli od 9.00
26. 2. pátek 17:30 postní křížová cesta, vede společenství otců –
F. Kudrna.
22. až 26. 2. jarní prázdniny Prahy 4, nebude výuka náboženství.
20. 2. sobota Aktuální informace – Pouť z levého Hradce se posouvá !
Plánovaná Cyrilometodějská pouť z Levého Hradce (Roztoky u Prahy) podél Vltavy k Mariánskému sloupu se posouvá – (z 13.2) nejspíše na 20.2. Konkrétní informace najdete zde
19. 2. pátek 17:30 postní křížová cesta, vede společenství SFŘ – M. Myslilová
18. 2. čtvrtek 16:00 setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
17. 2. středa Popeleční středa
13. 2. sobota Aktuální informace – Pouť z levého Hradce se posouvá !
Viz 20.2
4. 2. čtvrtek po mši Večer chval – modlitba za vnitřní uzdravení, možnost přímluvné modlitby od přítomných kněží,svátost smíření, duchovní rozhovor
1. 2. pondělí 19:00 setkání pastorační rady,
24. 1. neděle 10:30 Pokud situace dovolí bude zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška v sobotu 23.1. od 17.30, generálka v neděli od 9.00
21. 1. čtvrtek 16:00 setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
21. 1. čtvrtek po mši svaté adorace a pobožnost RSK Modlitebního společenství za mír a svět se získáním plnomocných odpustků
15. 1. pátek Novoroční koncert 10men se vzhledem k platným omezením nekoná
12. 1. úterý 18:00 Společenství komtemplace, vede bratr Samuel.
9. 1. sobota Tříkrálové setkání společenství SFŘ z Prahy a okolí u PMS, v 14.00 mše svatá (pro zapsané), po mši přesun a modlitba u Mariánského sloupu
7. 1. čtvrtek 18:45 moderovaná adorace, vede Klára Koběrská a Tereza Myslilová.
23. 12. středa 18:00 Betlémské světlo
23. 12. středa 16:00 - 18:00 možnost svátosti smíření
20. 12. neděle před bohoslužbami možnost svátosti smíření
17. 12. čtvrtek 18:45 po mši sv. adorace a pobožnost RSK Modlitebního společenství za mír a svět se získáním plnomocných odpustků
17. až 18. 12. 16:00 - 18:00 možnost svátosti smíření
17. 12. čtvrtek 16:00 setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
16. 12. středa 16:00 svátost smíření pro děti
14. 12. pondělí 19:00 setkání pastorační rady
10. 12. čtvrtek 19:15 po adoraci každý čtvrtek setkání FrMol

9. 12. středa 20:00 modlitební setkání otců
6. 12. neděle 18:00 online adventní koncert Miroslavy Časarové a Trombonetta Praha
3. 12. čtvrtek 19:00 po mši svaté Večer chval
25. 11. středa 18:00 Červená středa v naší farnosti
19. 11. čtvrtek 19:00 během adorace po mši svaté smírná pobožnost RSK – Modlitebního společenství za mír a svět se získáním plnomocných odpustků
19. 11. čtvrtek 16:00 setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
18. 10. neděle misijní neděle
15. 10. čtvrtek 19:15 vás zveme na ukázkový večer stavby varhan.
15. 10. čtvrtek 19:00 po mši svaté adorace a pobožnost RSK Modlitebního společenství za mír a svět se získáním plnomocných odpustků
15. 10. čtvrtek 16:00 se konají pravidelná měsíční setkání MBS, počínaje od října vždy 3. čtvrtek v měsíci od 16.00 v učebně náboženství a tentýž den po mši svaté modlitba RSK v rámci adorace.
14. 10. středa 19:00 FilmAČ po mši svaté uvede film Slunce i v noci
7. 10. středa 21:00 společenství manželů - pravděpodobně virtuálně
2. 10. pátek 18:00 při mši svaté oslavíme svátek sv.
Františka, na závěr pobožnost Transitus
k výročí jeho smrti.
1. 10. čtvrtek 16:00 setkání františkánských terciářů v učebně náboženství
1. 10. čtvrtek po mši svaté adorace a pobožnost
RSK Modlitebního společenství za mír
a svět se získáním plnomocných odpustků
23. 9. středa 21:00 společenství manželů
23. 9. středa 20:00 modlitební setkání otců dnes odpadá
23. 9. středa první hodiny náboženství
20. 9. neděle 10:30 Zpívání na dětské mši sv. s Vilmou Petrusovou.
Zkouška v sobotu 19.9. od 17.00 děti, celá schola
od 17.30. Generálka v neděli od 8.45
děti, od 9.00 celá schola.
19. 9. sobota terciářská pouť na Hrádek u Vlašimi
a k hrobu P. Aloise Moce. Mše svatá
v kostele na Hrádku v 11.30.
18. 9. pátek 19:00 ministrantský fotbal
15. 9. úterý 14:00 setkání seniorů v učebně náboženství
10. 9. čtvrtek 19:30 setkání pastorační rady,

10. 9. čtvrtek 17:30 první schůzka oddílu Šnečci
9. 9. středa po mši svaté se začíná každou středu
scházet společenství Abakuk.
6. 9. neděle Při obou mších sv. v 8.30 a 10.30
proběhne za přítomnosti provinciála
Jakuba Sadílka OFM oficiální uvedení
P. Baroloměje Pavla Černého OFM
do farnosti, po mši v 10.30 pak rozloučení
s P. Eliášem Pasekou OFM.
5. 9. sobota 14:00 ve 14.00 uzavřou v našem kostele
svátost manželství Martin Tejkal a Irena
Karlová
5. 9. sobota 11:00 hlavní pouť v Hájku mše sv.
v 11.00 bude celebrovat apoštolský nuncius
Charles Balvo.
30. 8. neděle 10:30 mše pro rodiny s dětmi
8. až 15. 8. farní dovolená
2. 8. neděle porciunkule

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov