Co se stalo

7. 8. neděle arcidiecézní sbírka Fond sv. Vojtěcha – mzdová podpora duchovních
30. 7. až 6. 8. farní dovolená (více uvnitř novin)
3. až 9. 7. farní pouť do Assisi
29. 6. středa 19:00 Po mši sv. br. Regalát pořádá v sále promítání o místech, která máte navštívit o nastávající pouti do Itálie (Assisi, La Verna, Rietské údolí). Určeno nejen pro poutníky, ale i jiné zájemce.
29. 6. středa 16:00 generálka Svatoanežského sboru na mši sv. v 18.00
slavnost Petra a Pavla
28. 6. úterý 19:00 koncert sborů Vyšehlas a Komorní bytový sbor v sále pod kostelem
27. 6. pondělí 19:00 - 20:30 v sále zkouška Svatoanežského sboru
26. 6. neděle 17:00 pozvánka na přednášku na Habrovce : Karel Satoria - Duchovní život jako zkušenost
pozvánka
26. 6. neděle 10:30 v 10.30 poslední mše sv. pro rodiny s dětmi před prázdninami
( o prázdninách bude nedělní mše sv. jen v 8:30 )
26. 6. neděle Svatopetrská sbírka na bohoslovce – pro františkánskou provincii
25. 6. sobota 11:00 . Motorkářská pouť v 11.00 v Hájku
24. 6. pátek 17:00 generálka Svatoanežského sboru, mše sv. 18.00
23. 6. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
23. 6. čtvrtek 16:00 setkání terciářů, pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
22. 6. středa 20:00 na faře společenství manželů
21. 6. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
20. 6. pondělí 19:00 Večer chval za Ukrajinu a navrácení míru do světa
20. 6. pondělí 17:00 dětský folklorní soubor Vrbina v sále pod kostelem
19. 6. neděle 10:30 slavnost prvního svatého přijímání, připravuje se osm dětí.
19. 6. neděle 10:30 slavnost první svaté přijímání
s doprovodem scholy. Zkouška v sobotu 18.6. od 17.00, generálka v neděli od 9.00.
16. 6. čtvrtek 19:00 po mši sv. FilmAč, 2. část filmu Svatá Rita
15. 6. středa 19:00 setkání pastorační rady na faře
14. 6. úterý 19:00 - 20:30 v sále zkouška Svatoanežského sboru
10. 6. pátek 23:55 Noc kostelů: Závěrečná modlitba
10. 6. pátek 23:40 Noc kostelů: Malý varhanní recitál
Varhaníci Lukáš Vorel a Marek Rajnoch představí posluchačům výběr z varhanní tvorby napříč epochami.
10. 6. pátek 23:00 Noc kostelů: Vokální skupina 10men
pod vedením uměleckého vedoucího Marka Rajnocha.
10. 6. pátek 22:30 Noc kostelů: Varhanní koncert Filipa Koběrského
10. 6. pátek 21:40 Noc kostelů: Večer chval
skupinu vede Vilma Petrusová.
10. 6. pátek 21:00 Noc kostelů: Varhanní koncert Pavla Čížka
rozezní nové varhany kostela sv. Anežky České.
10. 6. pátek 19:00 Noc kostelů: Zpěv, harfa, trombon
Zazpívá a na varhany zahraje Miroslava Časarová, na hafu Barbora Váchalová a na trombon Vít Kořínek.
10. 6. pátek 19:00 Noc kostelů: Spořilovský komorní orchestr
složený zejména z členů rodiny Baborákovy a Pěruškovy, zahraje skladby barokních skladatelů.
10. 6. pátek 18:00 Noc kostelů: Mše svatá
10. 6. pátek 17:00 Noc kostelů: Žehnání zvířátek
Františkáni budou žehnat domácím mazlíčkům.
10. 6. pátek 15:15 Noc kostelů: Slavíci v kleci
promítání filmu i pro děti a mládež v sále pod kostelem
8. 6. středa 20:00 na faře společenství manželů
8. 6. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců, další setkání bude upřesněno
7. 6. úterý 19:00 - 20:30 v sále zkouška Svatoanežského sboru
7. 6. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
5. 6. neděle 7:45 generálka Svatoanežského sboru v 7.45, mše v 8.30
5. 6. neděle Boží hod svatodušní
5. 6. neděle sbírka na františkánskou provincii
2. 6. čtvrtek 18:45 po mši sv. moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská
31. 5. úterý 19:00 - 20:30 v sále zkouška Svatoanežského sboru
29. 5. neděle 10:30 při mši v 10.30 bude v naší farnosti svátost biřmování - biskup J. Baxant
26. 5. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
26. 5. čtvrtek 16:00 setkání terciářů, pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
25. 5. středa 20:00 na faře společenství manželů
25. 5. středa 19:00 na faře modlitební společenství otců
24. 5. úterý 19:00 - 20:30 zkouška Svato-anežského sboru na mši 29.5. v 10.30
23. 5. pondělí 19:00 Večer chval za Ukrajinu a navrácení míru do světa
22. 5. neděle po obou mších sv. proběhnout volby do pastorační rady, více uvnitř novin
22. 5. neděle sbírka na pomoc pronásledovaných křesťanů, vzadu v kostele k dispozici poštovní poukázky, sbírka jako taková zůstává ve farnosti
19. 5. čtvrtek 19:00 po mši sv. v sále FilmAč uvede film
Svatá Rita.
19. 5. čtvrtek pouť seniorů do Hájku u Prahy
18. 5. středa 19:00 modlitební společenství otců - na faře
17. 5. úterý 19:00 - 20:00 v sále zkouška Svatoanežského sboru
17. 5. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
15. 5. neděle nebude mše sv. v 10.30 v kostele
sv. Anežky, ale v 11.00 v poutním kostele v Hájku,
více uvnitř novin
15. 5. neděle . Cyrilometodějská pouť na Velehrad,
9. etapa, Litomyšl – Opatov-zastávka (19,5 km)
14. 5. sobota Cyrilometodějská pouť na Velehrad,
8. etapa, Luže – Litomyšl (25 km)
13. až 15. 5. farní víkend v klášteře v Hájku u Prahy
13. 5. pátek Cyrilometodějská pouť na Velehrad,
7. etapa, Chrast – Luže (11,5 km)
11. 5. středa 20:00 na faře společenství manželů
6. 5. pátek 19:00 Zveme na uvedení knížky
Žij dnešní den, Bůh ti ho dává.
Kroniky Eduarda Marka pokračují.

Michaela Tučková (editor)
u příležitosti nedožitých 105. narozenin Eduarda Marka
v sále pod kostelem sv. Anežky České na Spořilově

Program:
moderuje Vít Michalec
hudební doprovod Miroslava Časarová (zpěv), Josef Bauer (housle), David Pěruška (violoncello)
úvodní slovo P. Regalát Petr Beneš OFM a historik Jaroslav Cuhra z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR
představení knihy Žij dnešní den, Bůh ti ho dává. Kroniky Eduarda Marka pokračují.
z knihy čte Anna Doležalová a Josef Tuček
vzpomínky osobností na Eduarda Marka
promítnutí dokumentu režisérky Theodory Remundové z projektu časopisu Reflex s názvem Moje svoboda a dokumentu Osudy Eduarda Mareka – Životná filozófia z cyklu Osudy – nástup totality a 50. roky, který pro Slovenskou televizi natočila režisérka Soňa Gyarfašová
5. 5. čtvrtek 18:45 po mši sv. moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská
3. 5. úterý 19:00 - 20:30 sále zkouška Svatoanežského sboru
1. 5. neděle 18:00 koncert Musica pro Sancta Cecilia
1. 5. neděle sbírka na Fond sv. Vojtěcha – mzdová
podpora duchovních
28. 4. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
28. 4. čtvrtek 16:00 setkání terciářů, pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
27. 4. středa 20:00 v kostele radostná Cesta světla
pod vedením společenství manželů
27. 4. středa 19:00 modlitební společenství otců (asi v kostele)
25. 4. pondělí 19:00 Večer chval za Ukrajinu a navrácení míru do světa
24. 4. neděle 11:45 po mši sv polední koncert Českého hornového sboru
24. 4. neděle Cyrilometodějská pouť na Velehrad,
6. etapa Heřmanův Městec – Chrast (21 km)
23. 4. sobota Cyrilometodějská pouť na Velehrad,
5. etapa Řečany nad Labem – Heřmanův
Městec (20,5 km)
21. 4. čtvrtek 19:00 po mši sv. v sále FilmAč uvede film Zjevení.
19. 4. úterý 19:00 koncert Ave Maria
19. 4. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
18. 4. pondělí pondělí Velikonoční
mše sv. 8:30 a 10:30
17. 4. neděle 10:30 dětská mše svatá na Boží hod
velikonoční s doprovodem scholy. Zkouška
v sobotu 16.4. od 10.00, generálka v neděli
od 9.00. Kontakt Vilma Petrusová.
17. 4. neděle sbírka pro františkánskou provincii,

ukončení podávání návrhů kandidátů
do nové pastorační rady
17. 4. neděle Zmrtvýchvstání páně - Hod Boží Velikonoční
16. 4. sobota Bílá sobota -
celodenní adoorace
večer - 20:00 Velikonoční Vigílie - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
15. 4. pátek Velkopáteční sbírka na Svatou zemi
15. 4. pátek Velký pátek - Památka umučení Páně
18 hod Velkopáteční obřady, 23 hod křížová sesta,
celonoční adorace
14. 4. čtvrtek Zelený čtvrtek - památka ustanovení Večeře Páně
18 hod mše sv., celonoční adorace
13. 4. středa 20:30 v kostele netradiční křížová
cesta, vede společenství manželů.
13. 4. středa 19:00 po mši sv. koncert Stamicova kvarteta
13. 4. středa 16:00 křížová cesta pro děti, poté
svátost smíření pro dětí
10. 4. neděle 8:30 Květná neděle, generálka Svatoanež-ského sboru 7.45 a mše svatá 8.30
8. 4. pátek 17:30 křížová cesta, vedou starší
ministranti – Tomáš Koběrský, Josef Baxant
7. 4. čtvrtek 19:30 po mši sv. moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská.
6. 4. středa 19:00 - 20:30 zkouška Svatoanežského sboru
5. 4. úterý 19:30 koncert Komorního sboru Bach-Collegium Praha v kostele
info na webu, plakát ke stažení
5. 4. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
1. 4. pátek 17:30 křížová cesta, vedou mladší ministranti a schola – Vilma a Honza Petrusovi
30. 3. středa 20:00 na faře společenství manželů
28. 3. pondělí 19:00 Večer chval za Ukrajinu a navrácení míru do světa
25. 3. pátek 19:00 koncert Trio Bohémo v sále pod kostelem
25. až 26. 3. 18:00 - 18:00 Sbírka na podporu ukrajinských umělců.
24hodinový koncert, který nabídne prostor pro modlitbu a meditaci, během které se vystřídá celá řada dalších umělců či studentů.
25. 3. pátek 17:30 křížová cesta, vede společenství mládeže FrMol – Tereza Myslilová
24. 3. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
24. 3. čtvrtek 16:00 setkání terciářů, pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
22. 3. úterý 19:00 - 20:30 zkouška Svatoanežského sboru
21. 3. pondělí 19:00 Večer chval za Ukrajinu a navrácení míru do světa
20. 3. neděle 17:00 čtvrtý ročník charitativního Koncertu pro Máňu a Honzu
20. 3. neděle 10:30 dětská mše svatá s doprovodem scholy. Zkouška v sobotu 18.2. v 17.00 děti, v 17.30 celá schola, generálka v neděli od 9.00. Kontakt Vilma Petrusová.
20. 3. neděle Cyrilometodějská pouť na Velehrad,
4. etapa Kolín – Řečany nad Labem (25,5 km)
19. 3. sobota Cyrilometodějská pouť na Velehrad,
3. etapa Poříčany – Kolín (25 km)
18. 3. pátek 19:00 postní farní duchovní obnova
18. 3. pátek 17:30 křížová cesta, vede společenství seniorů – Anna Zikešová
17. 3. čtvrtek 19:00 po mši v sále FilmAč uvede film Experimenter
16. 3. středa 20:00 na faře společenství manželů
16. 3. středa 19:00 modlitební společenství otců - na faře
15. 3. úterý 19:00 - 20:30 zkouška Svatoanežského sboru
15. 3. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
14. 3. pondělí 19:00 Večer chval za Ukrajinu a navrácení míru do světa
11. 3. pátek 17:30 křížová cesta, vede místní společenství SFŘ – Marie Myslilová
9. 3. středa nebude výuka náboženství, jarní prázdniny Prahy 4
4. 3. pátek 17:30 křížová cesta během postu vede společenství mládeže Abakuk – Eliška Čížková
3. 3. čtvrtek 18:45 po mši moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská.
2. 3. středa 20:00 na faře společenství manželů
2. 3. středa Popeleční středa
mše sv. 18.00,
v 17.00 generálka Svatoanežského sboru - doprovod
1. 3. úterý 19:00 - 20:30 zkouška Svatoanežského sboru
28. 2. pondělí 19:00 v kostele Večer chval
25. 2. pátek 19:00 po mši sv. farní Masopust v sále pod kostelem
24. 2. čtvrtek 18:45 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
24. 2. čtvrtek 16:00 setkání terciářů, pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
20. 2. neděle 10:30 dětská mše svatá s doprovodem scholy. Zkouška v sobotu 19.2. v 17.00 děti, v 17.30 celá schola, generálka v neděli od 9.00.
20. 2. neděle Cyrilometodějská pouť na Velehrad,
2. etapa: Brandýs nad Labem / Stará Boleslav – Poříčany (nádraží), 25 km
19. 2. sobota Cyrilometodějská pouť na Velehrad,
1. etapa: Levý Hradec – Brandýs nad Labem, 25,5 km, mše sv. u sv. Klimenta na hradišti v 9.30
16. 2. středa 20:00 na faře společenství manželů – setkání k synodě
15. 2. úterý 17:30 - 19:00 zkouška Svatoanežského sboru
15. 2. úterý 14:00 duchovní společenství seniorů
10. 2. čtvrtek 19:00 po mši sv. v sále FilmAč uvede film Temná noc
9. 2. středa 19:00 setkání pastorační rady
8. 2. úterý 19:00 - 20:30 zkouška Svatoanežského sboru
7. 2. pondělí 19:00 v kostele Večer chval
3. 2. čtvrtek 19:00 po mši sv. moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská
2. 2. středa 20:00 společenství manželů na faře
2. 2. středa 19:00 modlitební společenství otců - na faře
27. 1. čtvrtek 18:00 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
27. 1. čtvrtek 17:00 setkání terciářů, pokračuje po mši a smírné pobožnosti
26. 1. středa setkání otců ani manž. spol. dnes není
(bylo omylem v ohláškách)
24. 1. pondělí 19:00 v kostele Večer chval
19. 1. středa 20:00 společenství manželů na faře
19. 1. středa 19:00 modlitební společenství otců
18. 1. úterý 14:00 společenství seniorů online
16. 1. neděle 10:30 dětská mše svatá s doprovodem scholy. Zkouška v sobotu 15.1. v 17.00 děti, v 17.30 celá schola, generálka v neděli od 9.00. Kontakt Vilma Petrusová.
15. 1. sobota zahájení 41. Cyrilometodějské pouti v Odolené Vodě – nultá etapa
10. 1. pondělí novoroční výstava Spořilovské madony
9. 1. neděle 8:30 v 8.30 bude mši doprovázet Svatoanežský sbor.
6. 1. čtvrtek po mši sv. moderovaná adorace, vede Tereza Myslilová a Klára Koběrská
4. 1. úterý 18:00 - 20:00 zkouška Svatoanežského sboru
2. 1. neděle Tříkrálová sbírka v naší farnosti po obou mších sv.
23. 12. čtvrtek 18:00 Betlémské světlo bude přineseno do kostela
22. 12. středa 16:00 svátost smíření pro děti
21. 12. úterý 18:00 benefiční koncert Gymnázia Elišky Krásnohorské
zrušeno z důvodu epidemiologické situace
19. 12. neděle 17:00 Adventní folklorní setkání
19. 12. neděle Stánky pro Kashitu po obou mších sv.
17. 12. pátek 20:30 koncert vokální skupiny 10men: Vánoční nářez
více info »
16. 12. čtvrtek 18:30 po mši sv. smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků

16. 12. čtvrtek 17:00 setkání terciářů, pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
15. 12. středa 21:00 pod kostelem společenství manželů
15. 12. středa 20:00 modlitební společenství otců
14. 12. úterý 18:00 Rybova mše vánoční (koncert ZUŠ)
zrušeno z důvodu epidemiologické situace
13. 12. pondělí 19:00 Večer chval v kostele
10. až 11. 12. adventní duchovní obnova s P. Ondřejem Salvetem (program ve farních novinách)
7. 12. úterý 14:00 společenství seniorů online i v další pravidelné úterky

1. 12. středa 21:00 pod kostelem společenství manželů
1. 12. středa 20:00 modlitební společenství otců
25. 11. čtvrtek 17:00 setkání terciářů, pokračuje po mši sv. a smírné pobožnosti
25. 11. čtvrtek po mši smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků
dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
24. 11. středa Červená středa v naší farnosti, po mši svaté zveme na setkání s uprchlíky z Pákistánu, bližší informace budou v ohláškách.
23. 11. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
22. 11. pondělí 19:00 Večer chval. Součástí bude modlitba za vnitřní uzdravení, možnost přímluvné modlitby od přítomných kněží, svátost smíření i duchovní rozhovor. Pojďte s námi na začátku týdne prožít přítomnost a sílu Ducha Svatého, otevřít se milostem a společně Pána chválit.
21. 11. neděle 8:30 Slavnost Ježíše Krista Krále Svatoanežský sbor doprovází mši sv. v 8.30, akustika 8.00
20. 11. sobota 11:00 zádušní mše sv. k výročí úmrtí
Dr. Františka Reichela, celebruje P. Eliáš, po mši vzpomínkové setkání františkánské rodiny v sále pod kostelem a návštěva hrobu na Vršovickém hřbitově.
19. 11. pátek 19:00 po mši svaté v sále pod kostelem oslava svátku sv. Anežky a padesátin bratra Bartoloměje
18. 11. čtvrtek 19:00 po mši svaté FilmAč uvede film Faustina, apoštol Božího milosrdenství.
17. 11. středa 21:00 pod kostelem společenství manželů
17. 11. středa 20:00 modlitební společenství otců
16. 11. úterý 18:00 - 19:30 zkouška Svatoanežského sboru
14. 11. neděle 10:30 dětská mše svatá s doprovodem scholy
generálka v neděli od 9:00 (kontakt Vilma Petrusová)
14. 11. neděle při obou mších sv. proběhne požehnání pro služebníky ve farnosti
13. 11. sobota 17:00 Zkouška sboru na nedělní zpěv v 17.00 děti, v 17.30 celá schola, generálka v neděli od 9.00.
10. 11. středa 20:00 modlitební společenství otců
9. 11. úterý 18:00 - 19:30 zkouška Svatoanežského sboru
9. 11. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
4. 11. čtvrtek 19:00 moderovaná adorace, vede Klára Koběrská a Tereza Myslilová.
3. 11. středa 21:00 pod kostelem společenství manželů
3. 11. středa 19:00 setkání pastorační rady
2. 11. úterý 18:00 - 19:30 zkouška Svatoanežského sboru
28. 10. čtvrtek 19:00 po mši smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
28. 10. čtvrtek 17:00 setkání terciářů, pokračuje po mši a smírné pobožnosti
27. 10. středa 18:00 při mši svaté si připomeneme posvěcení kostela sv. Anežky
27. 10. středa není výuka náboženství, probíhají podzimní prázdniny
24. 10. neděle Misijní neděle
21. 10. čtvrtek 18:00 vzpomínková mše za pana Václava Poncara, při příležitosti nedožitých 90. narozenin.
20. 10. středa 21:00 pod kostelem společenství manželů
20. 10. středa 20:00 modlitební společenství otců
19. 10. úterý 18:00 - 19:30 zkouška Svatoanežského sboru
19. 10. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
18. 10. pondělí 19:00 v kostele Večer chval
17. 10. neděle 10:30 dětská mše svatá s doprovodem scholy
generálka v neděli od 9:00 (kontakt Vilma Petrusová)
16. 10. sobota 17:00 Zkouška sboru v sobotu v 17.00 děti, v 17.30 celá schola
14. 10. čtvrtek 19:00 po mši svaté uvede FilmAč drama Corpus Christi.
9. 10. sobota 9:00 - 12:00 interpretační kurz pro varhaníky pod vedením prof. Martina Sturma, kurzu se lze účastnit i jako pasivní zájemce
9. 10. sobota 9:00 - 12:00 kostel otevřen pro veřejnost,
možnost poslechu a prohlídky varhan na kůru i v kostele,
možnost debaty se staviteli varhan
8. 10. pátek 9:00 - 16:30 interpretační kurz pro varhaníky pod vedením prof. Martina Sturma, kurzu se lze účastnit i jako pasivní zájemce
8. 10. pátek 9:00 - 21:00 kostel otevřen pro veřejnost,
možnost poslechu a prohlídky varhan na kůru i v kostele,
možnost debaty se staviteli varhan
7. 10. čtvrtek 19:00 varhanní koncert prof. Martina Sturma
7. 10. čtvrtek 18:00 slavnost žehnání varhan při mši svaté
7. 10. čtvrtek 17:00 zkouška Svatoanežského sboru, akustika u varhan, doprovod mše svaté
7. 10. čtvrtek 14:00 - 21:00 kostel otevřen pro veřejnost,
možnost poslechu a prohlídky varhan na kůru i v kostele,
možnost debaty se staviteli varhan
6. 10. středa 21:00 pod kostelem společenství manželů
6. 10. středa 20:00 modlitební společenství otců
5. 10. úterý 18:00 - 19:30 zkouška Svatoanežského sboru
5. 10. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
1. 10. pátek na závěr mše pobožnost Transitus sv. Františka k výročí jeho smrti
25. 9. sobota terciářská pouť na Hrádek u Vlašimi a k hrobu P. Aloise Moce, mše svatá v kostele na Hrádku v 11:30
23. 9. čtvrtek 17:00 setkání terciářů, pokračuje po mši a smírné pobožnosti
23. 9. čtvrtek po mši smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní s možností získání plnomocných odpustků dle stanov hnutí RSK – Modlitebního společenství za mír a svět
22. až 25. 9. Františkánské misie v Děčíně
21. 9. úterý 19:00 setkání pastorační rady
21. 9. úterý 18:30 zkouška Svatoanežského sboru
21. 9. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
20. 9. pondělí 19:00 v kostele Večer chval
modlitba za vnitřní uzdravení, možnost přímluvné modlitby od přítomných kněží, svátost smíření, duchovní rozhovor
19. 9. neděle 10:30 dětská mše svatá s doprovodem scholy
19. 9. neděle 9:00 zkouška scholy (generálka), kontakt Vilma Petrusová
18. 9. sobota 17:30 zkouška scholy, kontakt Vilma Petrusová
17. 9. pátek 19:00 ministrantský fotbal
17. 9. pátek 17:00 ministrantská schůzka
16. 9. čtvrtek po mši sv. v sále pod kostelem FilmAč uvede film Deník venkovského faráře
15. 9. středa 21:00 pod kostelem společenství manželů
15. 9. středa 20:00 modlitební společenství otců
15. 9. středa první hodiny náboženství
11. 9. sobota farní pouť do Plzně
9. 9. čtvrtek 19:15 setkání společenství FrMol
9. 9. čtvrtek 19:00 setkání účastníků přípravy na biřmování
8. 9. středa po mši svaté první setkání společenství Abakuk
7. 9. úterý 18:30 zkouška Svatoanežského sboru
7. 9. úterý 14:00 společenství seniorů v učebně náboženství
5. 9. neděle 10:30 první poprázdninová mše v 10.30,
žehnání žákům, studentům, pedagogům a školním taškám
2. 9. čtvrtek po mši sv. moderovaná adorace, vede K. Koběrská a T. Myslilová.
31. 8. úterý 18:00 - 20:00 po roce a půl první zkouška Svatoanežského sboru

Římskokatolická farnost u kostela svaté Anežky České
Jihovýchodní IV 896/25, Praha 4 – Spořilov